Slå på synstolking på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan slå på synstolking på iPhone, iPad eller iPod touch for å få beskrevet scener i videoer.

Mens du ser på filmer, TV-programmer eller musikkvideoer i Apple TV-appen* eller på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du slå på synstolking. Du kan også slå på synstolking som standard.

Slå på synstolking

Hvis videoen du ser på, har synstolking, finner du det på menyen Lyd og undertekster:

  1. Trykk på skjermen for å vise avspillingskontrollene mens du ser på videoen.
  2. Trykk på snakkeboblesymbolet for å åpne Lyd og undertekster-menyen.
  3. Velg hvilket synstolkingsspor du vil bruke.

Angi lydvalg

Hvis du ønsker at videoer skal bruke synstolking som standard:

  1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet.
  2. Trykk på Synstolking.
  3. Slå på Synstolking.
    Et beskåret bilde av en iPhone X med Innstillinger-menyen for synstolking. Bruk synstolking er slått på.

Les mer

Det er ikke alle videoer som inkluderer synstolkingsspor. Se dokumentasjonen til videoen du bruker for å finne ut om den inkluderer disse funksjonene.

Enkelte nettsteder og apper fra tredjeparter har tilpassede lydkontroller for videoer. Hvis du ikke ser lydkontroller når du ser en video fra et nettsted, ser du i dokumentasjonen eller kontakter eieren av nettstedet eller apputvikleren for å få mer informasjon.

Du kan også slå på synstolking på andre enheter ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

Les om hvordan du finner innhold med lydbeskrivelser.


* Apple TV-appen er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner. Finn ut hvor den er tilgjengelig.

Publiseringsdato: