Slik låser du og låser opp notater på iPhone eller iPad

Du kan sikre notatene som inneholder de personlige opplysningene dine – for eksempel finansielle opplysninger, medisinsk informasjon eller påloggingsinformasjon – med et passord, Face ID eller Touch ID.

Før du begynner

Hvis du er logget på iCloud med en administrert Apple-ID, kan du ikke låse notatene dine.


Bruk iPhone-koden din eller et notatpassord for å låse notater

Fra og med iOS 16 har du to alternativer for å låse notatene dine. Du kan låse notater med iPhone-koden din. Eventuelt kan du opprette et unikt passord bare for Notater. Begge alternativene beskytter informasjonen din med gjennomgående kryptering for iCloud-kontoer.

Hvis du bruker iPhone-koden din, trenger du ikke å opprette og huske et eget passord. Hvis du bruker iCloud-notatene dine på mer enn én Apple-enhet, bruker du koden eller påloggingspassordet for den aktuelle enheten for å låse opp notatene.

Hvis du bruker et unikt passord for Notater, mister du tilgangen til de låste notatene dine hvis du glemmer passordet. Hvis du glemmer dette passordet, kan du nullstille notatpassordet og bruke det nye passordet til å låse andre notater. Hvis du bruker iCloud-notatene på mer enn én Apple-enhet, bruker du samme passord til å låse og låse opp notatene på alle enhetene.

Apple har ikke tilgang til låste notater og kan ikke hjelpe deg med å få tilgang til dem hvis du glemmer notatpassordet. Hvis du glemmer notatpassordet, får du ikke tilgang til tidligere låste notater når du nullstiller passordet. Hvis du nullstiller passordet og oppretter et nytt passord, får du bare muligheten til å låse andre notater.

 

Velg et passord for Notater i Innstillinger-appen

 1. Trykk på Notater i Innstillinger-appen.
 2. Trykk på Passord.
 3. Hvis du har flere kontoer, trykker du på kontoen du vil angi et passord for.
 4. Følg instruksjonene for Bruk koden til iPhonen eller Opprett passord. Hvis du velger å opprette et notatpassord, angir du et passordhint.
 5. Hvis enheten støtter det, aktiverer du Face ID eller Touch ID.
 6. Trykk på Ferdig.

Velg et passord i Notater

 1. Åpne Notater og gå til et notat du vil låse.
 2. Trykk på Mer-knappen  og deretter på Lås.
 3. Følg instruksjonene for Bruk koden til iPhonen eller Opprett passord. Hvis du velger å opprette et notatpassord, angir du et passordhint.
 4. Hvis enheten støtter det, aktiverer du Face ID eller Touch ID.
 5. Trykk på Ferdig.

 

Hvis du vil låse notatene med enhetskoden, må du slå på iCloud-nøkkelring.


iPhone som viser hvordan du låser et notat 

Lås et notat

 1. Åpne notatet du vil låse.
 2. Trykk på Mer-knappen .
 3. Trykk på Lås .

Når du har låst notatet, forblir det åpent, og du ser Lås-symbolet øverst på skjermen. Du kan skjule innholdet i notatet ved å trykke på Lås-symbolet .

Finn ut mer om låsing av Notater på Mac

iPhone som viser «Notatet er låst.»

Åpne et låst notat

 1. Trykk på det låste notatet.
 2. Trykk på Vis notat.
 3. Bruk Face ID eller Touch ID, eller skriv inn passordet ditt.

De låste notatene forblir åpne i flere minutter, noe som gjør det enkelt å hoppe til et annet notat, kopiere og lime inn informasjon fra andre apper med mer. Hvis du lukker Notater-appen eller enheten går i dvale, låses notatet igjen.

iPhone som viser hvordan du fjerner en lås 

Fjern en lås

 1. Trykk på det låste notatet, og trykk deretter på Vis notat.
 2. Skriv inn passordet ditt, eller bruk Face ID eller Touch ID.
 3. Trykk på Mer-knappen .
 4. Velg Fjern .

Når du fjerner en lås fra et notat, fjernes låsen på alle enheter som du er logget på med samme Apple-ID.

Du kan kun låse notater på enheten din samt notater i iCloud. Du kan ikke låse notater som har PDF-filer, lyd, video, Keynote-, Pages- eller Numbers-dokumenter, eller notater som bruker IMAP til å synkronisere med kontoer, for eksempel Yahoo!, Gmail eller Hotmail. Du kan heller ikke passordbeskytte notater som du deler med noen andre. Hvis du vil slutte å dele et notat, åpner du notatet, trykker på Legg til personer-knappen , og deretter trykker du på > Avslutt deling.


Bytt fra notatpassord til iPhone-kode

 1. Påse at iCloud-nøkkelring er slått på. Hvis du vil bruke enhetskoden din for låste notater, må du slå på iCloud-nøkkelring.
 2. Trykk på Notater i Innstillinger-appen.
 3. Trykk på Passord.
 4. Velg Bruk enhetskode.
 5. Bruk Face ID eller Touch ID, eller skriv inn det forrige notatpassordet ditt.
 6. Skriv inn iPhone-koden.
 7. Trykk på OK. Alle de låste notatene som brukte det siste notatpassordet ditt, er nå oppdatert til å bruke enhetskoden.

Hvis du velger å bruke enhetskoden til å låse notater, men senere fjerner koden fra enheten, kan du fortsatt få tilgang til notatene du låste med koden.


Endre passordet for notatene dine

 1. Trykk på Notater i Innstillinger-appen.
 2. Trykk på Passord.
 3. Velg Notater-kontoen du vil endre, og trykk på Endre passord.
 4. Bruk Face ID eller Touch ID, eller skriv inn det forrige notatpassordet ditt.
 5. Skriv inn et nytt passord og passordhint.


Nullstill notatpassordet hvis du har glemt det

For å låse opp et notat må du oppgi passordet det er låst med. Hvis du glemmer notatpassordet, kan ikke Apple hjelpe deg med å tilgang til de låste notatene igjen. Du kan opprette et nytt notatpassord eller bruke enhetskoden i stedet, men du får ikke tilgang til de gamle notatene. Hvis du angir et nytt notatpassord eller bytter til enhetskoden, kan du beskytte eventuelle nye notater med det nye passordet.

Hvis du har flere notatpassord, kan du ikke se hvilket passord du må bruke når du ser på Notater-listen din. Når du åpner et notat som er låst med et gammelt notatpassord, men skriver inn det nye passordet, ser du et varsel om at du har skrevet inn feil passord og et hint til det gamle passordet. Hvis du oppgir det riktige gamle passordet, får du muligheten til å oppdatere det aktuelle notatets passord til det nåværende passordet.

Slik tilbakestiller du notatpassordet:

 1. Trykk på Notater i Innstillinger-appen. Trykk deretter på Passord.
 2. Velg Notater-kontoen du vil endre, og trykk på Nullstill passord.
 3. Skriv inn Apple-ID-passordet, og trykk på OK.
 4. Trykk på Nullstill passord igjen.
 5. Bruk enhetskoden eller skriv inn et nytt passord og passordhint. Trykk på Ferdig.
Publiseringsdato: