Slik låser du notater på iPhone, iPad og iPod touch

Du kan sikre notatene som inneholder de personlige opplysningene dine – for eksempel økonomiske detaljer, medisinsk informasjon eller påloggingsinformasjon – med et passord, Face ID eller Touch ID.

Før du begynner

Hvis du er logget på iCloud med en administrert Apple-ID, kan du ikke låse notatene dine.


Konfigurer notatpassordet ditt

Før du låser notatene dine, må du opprette et passord. Sørg for å opprette et passord som det er lett å huske, ved å gi deg et passordhint. Hvis du bruker iCloud-notatene på mer enn én Apple-enhet, bruker du samme passord til å låse og låse opp notatene på alle enhetene. Hvis du glemmer passordet ditt, kan ikke Apple hjelpe deg med å få tilgang til de låste notatene dine, men du kan opprette et nytt passord som du kan bruke til å låse fremtidige notater.

Du kan lage et passord under Innstillinger på enheten din eller i Notater-appen. Når du har låst et notat, er det automatisk beskyttet med passordet ditt på alle enhetene dine. Hvis du bruker Face ID eller Touch ID til å låse opp notater på de andre enhetene dine, må du angi passordet ditt og deretter aktivere Face ID eller Touch ID på enheten du bruker.

Hvis du aktiverer Face ID eller Touch ID for notatpassordet ditt, blir krypteringsnøklene som brukes til å kryptere notatene, lagt til i nøkkelringen din – som du får tilgang til med enhetens sikkerhetskode. Dette betyr at alle som har sikkerhetskoden til enheten din, kan få tilgang til de låste notatene dine. For maksimal sikkerhet kan du velge å ikke aktivere Face ID eller Touch ID for notatpassordet ditt.

Opprett et passord i Innstillinger

 1. Gå til Innstillinger > Notater, og trykk på Passord. 
 2. Hvis du har flere kontoer, trykker du på kontoen du vil opprette passord for.
 3. Skriv inn et passord, og gi deg selv et passordhint. Hvis enheten din støtter det, kan du slå på Face ID eller Touch ID.
 4. Trykk på Ferdig.

Opprett et passord i Notater

 1. Åpne Notater og gå til et notat du vil låse.
 2. Trykk på Mer-knappen  og deretter på Lås.
 3. Skriv inn et passord, og gi deg selv et passordhint. Hvis enheten din støtter det, kan du slå på Face ID eller Touch ID.
 4. Trykk på Ferdig.

Bruk passordbeskyttelse i Notater

Enten notatet ditt har et bilde, et skannet dokument eller en liste med viktig informasjon, er det enkelt å holde det trygt med passordbeskyttelse. Du ser et låsesymbol  ved siden av hvert notat som er låst. Inntil du oppgir passordet eller bruker Touch ID eller Face ID, ser du kun tittelen og datoen for den siste endringen.

iPhone som viser hvordan du låser et notat

Lås et notat

 1. Åpne notatet du vil låse.
 2. Trykk på Mer-knappen .
 3. Trykk på Lås.

Når du har låst notatet, forblir det åpent, og du ser Lås-symbolet  øverst på skjermen. Du kan skjule innholdet i notatet ved å trykke på Lås-symbolet .

iPhone som viser «Notatet er låst».

Åpne et låst notat

 1. Trykk på det låste notatet.
 2. Trykk på Vis notat.
 3. Bruk Face ID eller Touch ID, eller skriv inn passordet ditt.

De låste notatene forblir åpne i flere minutter, noe som gjør det enkelt å hoppe til et annet notat, kopiere og lime inn informasjon fra andre apper med mer. Hvis du lukker Notater-appen eller enheten går i dvale, låses notatet igjen.

iPhone som viser hvordan du fjerner en lås

Fjern en lås

 1. Trykk på det låste notatet, og trykk deretter på Vis notat.
 2. Skriv inn passordet ditt, eller bruk Face ID eller Touch ID.
 3. Trykk på Mer-knappen .   
 4. Velg Fjern.

Når du fjerner en lås fra et notat, fjernes låsen på alle enheter som du er logget på med samme Apple-ID.

Du kan kun låse notater på enheten din og notater i iCloud. Du kan ikke låse notater som har PDF-filer, lyd, video, Keynote-, Pages- eller Numbers-dokumenter, eller notater som bruker IMAP til å synkronisere med kontoer, for eksempel Yahoo!, Gmail eller Hotmail. Du kan heller ikke passordbeskytte notater du deler med noen andre. Hvis du vil slutte å dele et notat, åpner du notatet, trykker på Legg til personer-knappen , og deretter trykker du på Stopp deling.


Endre Notater-passordet

Du trenger det forrige Notater-passordet ditt for å endre Notater-passordet. Slik gjør du det:

 1. Gå til Innstillinger > Notater, og trykk på Passord.
 2. Velg Notater-kontoen du vil endre, og trykk på Endre passord.
 3. Oppgi det gamle passordet ditt, og så oppgir du et nytt passord og et passordhint.

Hvis du ikke vet det forrige Notater-passordet ditt, kan du tilbakestille det, men det gir deg ikke tilgang til de gamle notatene dine. Med et nytt passord kan du beskytte notater du lager fra det tidspunktet av med det nye passordet.


Hvis du har glemt notatpassordet

For å låse opp et notat må du oppgi passordet det er låst med. Hvis du har glemt passordet, kan ikke Apple hjelpe deg med å få tilgang til de låste notatene dine. Du kan opprette et nytt passord, men dette gir deg ikke tilgang til de gamle notatene dine. Med et nytt passord kan du beskytte notater du lager fra det tidspunktet av med det nye passordet.

Hvis du har flere passord, kan du ikke se hvilket passord du må bruke når du ser på Notater-listen din. Når du åpner et notat som er låst med det gamle passordet, men oppgir det nye, vil du få et varsel om at du har oppgitt feil passord og et hint til det gamle passordet. Hvis du så oppgir det riktige gamle passordet, vil du få muligheten til å oppdatere dette notatets passord til det nåværende.

Slik tilbakestiller du Notater-passordet: 

 1. Gå til Innstillinger > Notater, og trykk på Passord.
 2. Velg Notater-kontoen du vil endre, og trykk på Null passord.
 3. Skriv inn Apple-ID-passordet ditt, og trykk på OK.
 4. Trykk på Nullstill passord igjen.
 5. Oppgi det nye passordet og et passordhint. Trykk på Ferdig.


Publiseringsdato: