Lås notater på iPhone, iPad, iPod touch og Mac

Du kan beskytte de mest personlige opplysningene dine, for eksempel økonomiske opplysninger, medisinsk informasjon eller påloggingsinfo for nettsteder, med et passord eller ved bruk av fingeravtrykket eller ansiktet ditt.

Notat om strandferie på Mac, iPad og iPhone

Med Notater-appen kan du låse alle notatene du vil holde privat fra andre som kan bruke enheten din. Notater bruker ett enkelt passord til alle notatene du vil beskytte, på alle enhetene dine. Hvis du har en iPhone, iPad eller Mac* som støtter Touch ID, kan du bruke fingeravtrykket ditt til å åpne de låste notatene dine. Du kan også bruke Face ID på støttede enheter.

Hvis du er logget på iCloud med en administrert Apple-ID, kan du ikke låse notatene dine.

Før du begynner


Konfigurer notatpassordet ditt

Før du kan låse notatene dine, må du opprette et passord som er lett å huske. Og sørg for at du gir deg selv et passordhint. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Apple hjelpe deg med å tilbakestille det.

Hvis du bruker iCloud-notatene på mer enn én Apple-enhet, bruker du samme passord til å låse og låse opp notatene på alle enhetene.

På iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan lage et passord i Innstillinger på enheten eller direkte i Notater-appen. Deretter kan du slå på Bruk Touch ID eller Bruk Face ID, slik at du kan bruke fingeravtrykket eller ansiktet ditt til å åpne de beskyttede notatene dine.

Opprett et passord i Innstillinger

 1. Gå til Innstillinger > Notater.
 2. Trykk på Passord.
 3. Skriv inn et passord, og sørg for at du gir deg selv et passordhint. Hvis enheten din støtter det, kan du aktivere Touch ID eller Face ID.
 4. Trykk på Ferdig.

Opprett et passord i Notater

 1. Åpne et notat du vil låse.
 2. Trykk på Del-symbolet og trykk på Lås notat.
 3. Skriv inn et passord, og sørg for at du gir deg selv et passordhint. Hvis enheten din støtter det, kan du aktivere Touch ID eller Face ID.
 4. Trykk på Ferdig.

 

Når du har låst et notat, er det automatisk beskyttet med passordet ditt på alle enhetene dine. Hvis du vil bruke Touch ID eller Face ID til å låse opp notater på de andre enhetene dine, må du skrive inn passordet og deretter slå på Touch ID eller Face ID på enheten du bruker.

På Mac

Du kan opprette et passord på Mac direkte i Notater-appen. Klikk på Notater > Valg > Angi passord i menylinjen. Oppgi et passord, gi deg selv et passordhint og klikk på Ferdig.


Bruk passordbeskyttelse i Notater

Enten notatet ditt har et bilde, en skisse, en tekstbundet tegning, et kart, et skannet dokument eller en liste med viktig informasjon, er det enkelt å holde det trygt med passordbeskyttelse. Og når du trenger tilgang til de sikrede notatene, kan du se hvilke som er låst direkte i Notater-listen. Bare se etter  ved siden av notatet. Inntil du oppgir passordet eller bruker Touch ID eller Face ID, ser du kun tittelen og datoen for den siste endringen.

 

Notat om strandferie på iPhone med AirDrop-valg

Lås et notat

På iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Åpne notatet du vil låse.
 2. Trykk på Del-symbolet.
 3. Velg Lås notat.

Når du har låst notatet, forblir det åpent, og du ser ulåste notater-symbolet øverst på skjermen. Du kan skjule notatets innhold ved å trykke på .

På Mac:

 1. Åpne notatet du vil låse.
 2. Klikk på .
 3. Velg Lås notat.

Vis notatpassord-melding på iPhone

Åpne et låst notat

På iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Trykk på det låste notatet.
 2. Trykk på Vis notat.
 3. Bruk Touch ID eller Face ID, eller skriv inn passordet ditt.

På Mac og iCloud.com:

 1. Klikk på det låste notatet.
 2. Bruk Touch ID eller skriv inn passordet ditt.

Alle notater som er låst med det passordet låses opp. De låste notatene forblir åpne i flere minutter, noe som gjør det enkelt å hoppe til et annet notat, kopiere og lime inn informasjon fra andre apper med mer. Hvis du lukker Notater-appen eller enheten går i dvale, låses notatet igjen.

Notat om strandferie på iPhone med AirDrop-forespørsel

Fjern en lås

På iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Trykk på det låste notatet.
 2. Oppgi passordet, eller bruk Touch ID, eller Face ID.
 3. Trykk på Del-symbolet.   
 4. Velg Fjern lås.

På Mac:

 1. Klikk på det låste notatet.
 2. Oppgi passordet eller bruk Touch ID.
 3. Klikk på .   
 4. Velg Fjern lås.

Når du fjerner en lås fra et notat, fjernes låsen på alle enheter som du er logget på med samme Apple-ID.

Du kan kun låse notater på enheten din og notater i iCloud. Du kan ikke låse notater som har PDF-er, lyd, video, Keynote-, Pages- eller Numbers-dokumenter, eller notater som bruker IMAP til å synkronisere (som Yahoo!, Gmail og Hotmail). Du kan ikke passordbeskytte notater som du deler med andre. Hvis du vil slutte å dele et notat, åpner du , og deretter klikker eller trykker du på Slutt å dele.


Endre passordet ditt

På iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Gå til Innstillinger > Notater > Passord.
 2. Trykk på Endre passord.
 3. Oppgi det gamle passordet ditt, og så oppgir du et nytt passord og et passordhint.

På Mac:

 1. Åpne Notater.
 2. I menylinjen velger du Notater > Valg > Endre passord.
 3. Oppgi det gamle passordet ditt, og så oppgir du et nytt passord og et passordhint.
 4. Klikk på Endre passord.


Hvis du har glemt notatpassordet

Du kan låse opp et notat kun når du oppgir passordet det er låst med. Hvis du har glemt passordet, kan ikke Apple hjelpe deg med å få tilgang til de låste notatene dine.

Du kan opprette et nytt passord, men dette gir deg ikke tilgang til de gamle notatene dine. Men det lar deg beskytte notater du lager fra det tidspunktet av med det nye passordet. Dette kan føre til at du har flere notater med ulike passord.

Hvis du har flere passord, kan du ikke se hvilket passord du må bruke når du ser på notatene i Notater-listen. Når du åpner et notat som er låst med det gamle passordet, men oppgir det nye, vil du få et varsel om at du har oppgitt feil passord og et hint til det gamle passordet. Hvis du så oppgir det riktige gamle passordet, vil du få muligheten til å oppdatere dette notatets passord til det nåværende.


Tilbakestill notatpassordet ditt

Når du tilbakestiller Notater-passordet ditt, vil det ikke slette eller endre det passordet til notatene dine som allerede er låst. Hvis du har et notat som bruker et gammelt passord, kan du oppdatere det til det nye passordet når du oppgir det gamle passordet, fjerne det gamle passordet, og bruke det nye passordet på notatet.

På iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Gå til Innstillinger > Notater > Passord.
 2. Trykk på Nullstill passord.
 3. Skriv inn Apple-ID-passordet ditt.
 4. Trykk på Nullstill passord igjen.
 5. Oppgi det nye passordet og et passordhint.

På Mac:

 1. Åpne Notater.
 2. I menylinjen klikker du på Notater > Valg > Nullstill passord > OK.
 3. Skriv inn Apple-ID-passordet ditt.
 4. Klikk på Nullstill passord.
 5. Oppgi det nye passordet og et passordhint.
   

*Du kan kun bruke Touch ID på en Mac som har en Touch Bar- eller en Touch ID-av/på-knapp.

Publiseringsdato: