Importer notatene og filene dine til Notater-appen

Ta tekstfilene du opprettet i andre apper og importer dem til Notater-appen. Dermed får du alle notatene dine på ett praktisk sted.


Tekstfilformater du kan importere

På Mac kan du importere mange forskjellige typer tekstfiler i Notater. Når du importerer filer, konverteres hver tekstfil til et nytt notat.

Notater kan importere følgende filtyper:

 • .txt
 • .rtf
 • .rtfd
 • .html


Importere fra Evernote

På Mac, iPhone, iPad eller iPod touch kan du importere eksportfiler fra Evernote (.enex-filer). Hver .enex-fil kan inneholde ett eller flere notater. Når du importerer en .enex-fil, konverteres hvert notat fra Evernote til et nytt notat i Notater.  

Hvis filene dine har et vedlegg eller en funksjon i Evernote-notatene som Notater-appen ikke støtter, blir dette fjernet under importen.


Importer notater på Mac

Når du importerer tekstfiler eller .enex-filer, kan du legge dem til iCloud-notatkontoen eller i På maskinen-kontoen. Hvis du lagrer dem i iCloud, ser du automatisk alle notatene dine når du er logget på en enhet med Apple-ID-en din.

 1. Åpne Notater-appen.
 2. Velg å lagre notatene dine i iCloud eller På Mac. Klikk på en mappe i kontoen du vil bruke.
  iCloud Notater-skjerm på Mac
 3. Klikk på Fil > Import i menylinjen.
 4. Velg filen eller mappen du vil importere. Hvis notatene du skal importere er organisert i mapper, klikker du på Alternativer nederst til venstre for å beholde organiseringen.
 5. Klikk på Importer. Når du ser en bekreftelsesmelding, klikker du på Importer.

Når filene er importert, ser du en ny mappe kalt Importerte notater i Notater-appen. Du kan nå organisere dem i Notater-mappene som du vil. 


Importer notater på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan importere eksportfiler fra Evernote (.enex-filer) til Notater på iPhone, iPad eller iPod touch. Hver .enex-fil kan inneholde ett eller flere notater.

Når du importerer en .enex-fil, konverteres hvert notat fra Evernote til et nytt notat i Notater. Før du importerer til Notater-appen, må du sende .enex-filen til deg selv på e-post eller lagre den på iCloud Drive fra datamaskinen.

Bruke Mail

Mail-skjerm på iPhone

 1. Åpne Mail og trykk på e-postmeldingen som inneholder filen du vil importere til Notater.
 2. Berør og hold på filen, og klikk på Legg til i Notater.
 3. Når filen er lastet ned, vises en bekreftelsesmelding. Trykk på Importer.

Bruk Filer-appen

Handleliste i iCloud Drive på iPhone med AirDrop-forespørsel

 1. Åpne Filer-appen og gå til filen du vil importere til Notater. Hvis du bruker iOS 10 eller iOS 9, åpner du iCloud Drive-appen.
 2. Berør og hold på filen, og velg deretter Del > Legg til i Notater.
 3. Når filen er lastet ned, kan du legge den til i et eksisterende notat eller et nytt et. Trykk på Arkiver.

Når du åpner Notater-appen og velger iCloud-notatene dine, vil du se en ny mappe kalt Importerte notater. Hvis du ikke bruker Notater med iCloud, vises den nye mappen i På min enhet-notatene.

Hvis du ikke bruker iCloud og På min enhet ikke er tilgjengelig, får du et varsel når du trykker på Legg til i Notater.


Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: