Hvis Time Machine ikke vises riktig på én av Mac-skjermene

Hvis du bruker mer enn én skjerm på Mac-maskinen din, vises kanskje ikke Time Machine riktig.

Når du åpner Time Machine på en Mac-maskin som bruker mer enn én skjerm, kan det hende at brukergrensesnittet i Time Machine er gjemt, ikke svarer eller vises med feil oppløsning på en av skjermene.

Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på Mission Control. Fjern markeringen for «Skjermer har separate områder.» Det kan hende du må logge ut med den gjeldende brukeren, og så logge inn igjen etter at du har gjort endringen.

Split View-funksjonen i OS X El Capitan fungerer bare når innstillingen »Skjermer har separate områder» er slått på.

Publiseringsdato: