Hvis installasjonen av Windows 10 på Mac-maskinen blir stoppet av RealTek-programvare

Hvis Mac-maskinen starter i Windows men ikke fullfører installasjonen av Windows-støtteprogramvare, følger du denne fremgangsmåten for å fullføre installasjonen.

Du kan oppleve at Mac-maskinen starter opp med Boot Camp i Windows, men at installasjonen av Windows-støtteprogramvare ikke fullføres.

Hvis dette skjer, kan den komplette installasjonen ha blitt forhindret av RealTek-programvare. Du kan la installasjonen fortsette ved å avslutte prosessene relatert til RealTek. 

Følg denne fremgangsmåten på Windows-nettsiden for å avslutte en prosess.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: