Arkiver og legg inn merking i PDF-filer på iPhone, iPad og iPod touch med Bøker-appen

På iPhone, iPad og iPod touch kan du arkivere, signere, legge inn merking i og dele PDF-filer med Bøker.

Bøker-appen på iPhone, iPad og Mac. Du kan åpne PDF-filer på alle disse enhetene, men du kan bare redigere PDF-filer i Bøker-appen på iPhone og iPad.

Symbolet for iOS-appen Bøker

Du kan legge til PDF-filer i Bøker-biblioteket ditt på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac og få tilgang til filene på alle de andre enhetene du har, ved hjelp av iCloud Drive. Les mer om hvordan du bruker Bøker.

Arkiver eller importer en PDF-fil

Du kan arkivere en PDF-fil fra en e-post eller et nettsted i Bøker-appen. Du kan også lagre en nettside eller en e-post i PDF-format, importere PDF-filer fra andre apper, eller du kan legge til PDF-er i Bøker-biblioteket på Mac.

Arkiver PDF-filer som er e-postvedlegg eller ligger på nettsteder

 1. Trykk på PDF-filen for å åpne den på iPhone, iPad eller iPad touch.
 2. Trykk på Del-knappen .
 3. Trykk på Kopier til Bøker.

Arkiver en nettside i PDF-format

 1. Åpne en nettside i Safari.
 2. Hvis du bare vil beholde teksten og bildene i PDF-filen og fjerne andre elementer, trykker du på Utseende-knappen  øverst på skjermen og deretter på Vis leservisning.
 3. Trykk på Del-knappen .
 4. Trykk på Bøker.

Arkiver en e-post i PDF-format

 1. Trykk på en e-post i Mail-appen.
 2. Trykk på Flere handlinger-knappen  og deretter på Skriv ut.
 3. Knip forhåndsvisningen utover med to fingre. Deretter åpnes en større forhåndsvisning.
 4. Trykk på Del-knappen  oppe til høyre.
 5. Trykk på Kopier til Bøker.

Importer en PDF-fil fra en annen app

Tredjepartsapper er forskjellige, slik at fremgangsmåten kan variere.

Se etter Del-knappen . Deretter velger du Kopier til Bøker. Det kan også hende at du ser alternativet «Åpne i». I så fall velger du dette og deretter Kopier til Bøker.

Legg til en PDF i biblioteket ditt på Mac

På Macen åpner du Bøker, finner PDF-filen i Finder eller på skrivebordet, og drar deretter filen inn i biblioteket ditt.

PDF-filen blir tilgjengelig i Bøker-appen på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac så lenge du er pålogget med den samme Apple-ID-en og har aktivert iCloud Drive for Bøker.

En PDF i Bøker-appen inneholder informasjon om baking, skjæreteknikker og matlaging. Med Merking-knappen kan du tegne eller skrive oppå denne informasjonen.

Vis, merk i eller signer en PDF-fil

På Bibliotek-fanen finner du PDF-filen du vil vise eller legge inn merking i. Trykk på PDF-filen for å åpne den. Trykk på filen én gang til for å vise disse knappene:

 • Trykk på Tilbake-knappen  for å lukke PDF-filen og gå tilbake til biblioteket.
 • Trykk på Innholdsfortegnelse-knappen  for å se alle sidene i PDF-filen. Herfra kan du også hoppe til bokmerker.
 • Trykk på Del-knappen  for å se hvilke delings- og utskriftsalternativer du har.
 • Trykk på Merking-knappen  for å tegne og skrive oppnå innholdet i PDF-filen. Hvis du skriver ut PDF-filen eller sender den som e-post, vises signaturer og annen merking du har lagt til. Finn ut mer om hvordan du bruker Merking.
 • Trykk på Søk-knappen  for å finne et ord eller uttrykk eller et spesifikt sidenummer i dokumentet.
 • Trykk på Bokmerke-knappen  for å merke av plasseringen i dokumentet, slik at du kan fortsette derfra senere.

iPhone med alternativer som vises etter at du trykker på Flere valg-knappen, blant annet Kopier, Del, Endre navn og Skriv ut.

Slik skriver du ut en PDF-fil eller sender den som e-post fra Bøker-appen

 1. I Bøker-appen trykker du på Bibliotek-fanen og finner deretter den aktuelle PDF-filen.
 2. Trykk på Flere valg-knappen nederst til høyre nedenfor PDF-filen.
 3. Trykk på Skriv ut for å skrive ut PDF-filen. For å sende den som e-post trykker du på Del PDF  og deretter på Mail.

Slett en PDF-fil

 1. Åpne Bøker-appen.
 2. Trykk på Bibliotek.
 3. Finn PDF-filen du vil slette, og trykk deretter på Flere valg-knappen Flere valg-knappen nedenfor filen.
 4. Trykk på Fjern.
 5. Velg Slett overalt for å fjerne PDF-filen fra iCloud Drive på alle enhetene dine. Trykk på Fjern nedlasting hvis du bare vil fjerne filen fra enheten du bruker.

Finn ut mer

Publiseringsdato: