Arkiver og rediger PDF-filer på iPhone, iPad eller iPod touch med Bøker-appen

Med Apple Books kan du lagre og legge til merking i PDF-filer og andre filer.

symbolet for Bøker-appen på iOS

Du kan legge til PDF-filer i Bøker-biblioteket ditt på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac og få tilgang til filene på alle de andre enhetene du har, ved hjelp av iCloud Drive. Les mer om hvordan du bruker Apple Books.

Arkiver eller importer en PDF-fil

Du kan arkivere en PDF-fil fra en e-post eller et nettsted i Bøker-appen. Du kan også arkivere en e-post eller nettside som en PDF-fil, importere PDF-filer fra andre programmer eller legge til PDF-filer i Bøker-biblioteket ditt på Mac.

Arkiver en PDF-fil som er vedlagt en e-post eller på et nettsted

På en iOS-enhet trykker du på PDF-filen for å åpne den, og deretter trykker du på Del-knappen . Sveip gjennom den midtre raden, og trykk på Kopier til Bøker.

Arkiver en e-post eller nettside som en PDF-fil

  • I Mail-appen trykker du på en e-post, og deretter trykker du på Svar-knappen og Skriv ut.1 Trykk hardt på forhåndsvisningen å komme inn i den. Deretter trykker du på Del-knappen øverst til høyre. Sveip gjennom den midtre raden, og velg Kopier til Bøker.
  • I Safari åpner du en nettside og trykker på Del-knappen . Sveip gjennom den midtre raden, og velg Arkiver PDF i Bøker.2

Importer en PDF-fil fra en annen app

Alle tredjepartsapper er forskjellige. Trinnene kan variere.

Se etter et alternativ for å dele eller Del-knappen . Deretter velger du Kopier til Bøker. Det kan også hende at du ser valget «Åpne i», og at du deretter kan velge Kopier til Bøker.

Hvis du ikke finner noe som det ovennevnte, ser du etter et alternativ for å skrive ut eller bruke AirPrint. Deretter følger du fremgangsmåten for å arkivere PDF-filen på samme måte som du ville gjort med en e-post eller nettside.

Legg til PDF-filer i biblioteket på Mac

Åpne Apple Books, finn PDF-filen i Finder eller på skrivebordet, og dra filen inn i biblioteket ditt.

PDF-filen blir tilgjengelig i Bøker-appen på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac så lenge du er logget inn med den samme Apple-ID-en og har aktivert iCloud Drive for Bøker.

 

1. I en e-postsamtale kan du også trykke på Se mer nederst på en enkeltmelding. Deretter trykker du på Svar-knappen og velger Skriv ut. På denne måten kan du arkivere en eldre e-post i samtalen som en PDF-fil.

2. Hvis Leser er tilgjengelig på nettsiden, kan du også trykke på Leser-knappen i adresselinjen for å rydde opp og forenkle nettsiden før du arkiverer den i Bøker.

 

En iPhone X som viser Bøker-appen med en åpen PDF-fil og Merking-menyen aktiv.

Vis, merk eller signer en PDF-fil

Finn PDF-filen du vil vise eller legge til merking i, i Bibliotek-delen av Bøker-appen. Trykk på PDF-filen for å åpne den. Du kan sveipe gjennom sidene eller rulle for å lese dokumentet.

Trykk på PDF-filen for å åpne menyen med alternativer.

  • Trykk på Bibliotek-knappen for å lukke PDF-filen og gå tilbake til biblioteket.
  • Trykk på Innholdsfortegnelse-knappen for å se alle sidene i PDF-filen. Du kan også hoppe til bokmerker herfra.
  • Trykk på Del-knappen for å se hvilke delings- og utskriftsalternativer du har.
  • Trykk på Merking-knappen for å tegne og skrive på PDF-filen. Hvis du skriver ut PDF-filen eller sender den som e-post, inneholder den alt av signaturer og merking du har lagt til i den. Les mer om hvordan du bruker Merking.
  • Trykk på Søk-knappen for å finne et ord eller uttrykk i dokumentet eller et bestemt sidenummer.
  • Trykk på Sidebokmerke av-knappen for å fortsette der du slapp senere.

 

 

En GIF-fil av en iPhone X med Bøker-appen åpen og Delingsvalg-menyen aktiv.

Skriv ut en PDF-fil eller send den via e-post

I Bibliotek-delen av Bøker-appen finner du PDF-filen du vil skrive ut eller sende på e-post. Trykk på Flere valg-knappen nederst til høyre under PDF-filen, og trykk deretter på Del PDF. Velg Mail eller Skriv ut, og følg anvisningene på skjermen.

Fra Del-menyen kan du også kopiere PDF-filen for å lime den inn et annet sted, sende den via Meldinger, arkivere den i Filer eller importere den til andre apper hvis de kommer opp.

Slett en PDF-fil

Finn PDF-filen du vil slette, i Bibliotek-delen av Bøker-appen, og trykk på Flere valg-knappen nederst til høyre under omslagssymbolet for PDF-filen. Du kan se ett av to alternativer:

  • Fjern: PDF-filen er for øyeblikket lastet ned på enheten. Trykk på Fjern og velg Fjern fra Leses nå, Fjern nedlasting eller Slett overalt.
  • Slett overalt: PDF-filen er lagret i iCloud Drive og tar for øyeblikket ikke opp plass på enheten. 

Velg Slett overalt for å fjerne PDF-filen fra iCloud Drive på alle enhetene dine.

Les mer

Publiseringsdato: