Sjekk om filmer og TV-programmer har tilgjengelighetsfunksjoner i Apple TV-appen

Filmer og TV-programmer med tilgjengelighetsfunksjoner er merket med AD for synstolking, CC for skjult teksting og SDH for teksting for hørselshemmede.

På iPhone, iPad og iPod touch

 1. Åpne Apple TV-appen.
 2. Trykk på Søk og skriv inn navnet på filmen eller TV-programmet.
 3. Trykk på filmen eller TV-programmet for å gå til beskrivelsen.
 4. Se om den er merket med skjult teksting (CC), teksting for hørselshemmede (SDH) eller synstolking (AD).
  Tilgjengelighetsfunksjoner i Apple TV-appen på iPhone

For å se hvilke språk som er tilgjengelige for hver tilgjengelighetsfunksjon, går du til Språk-delen nederst på beskrivelsesiden.

På Mac

 1. Åpne Apple TV-appen.
 2. Bruk søkelinjen øverst til høyre for å finne en bestemt film eller et bestemt TV-program.
 3. Klikk på filmen eller TV-programmet for å gå til beskrivelsesiden.
 4. Under beskrivelsen kan du sjekke om skjult teksting (CC), teksting for hørselshemmede (SDH) eller synstolking (AD) er tilgjengelig.
  Tilgjengelighetsfunksjoner i Apple TV-appen på Mac

For å se hvilke språk som er tilgjengelige for hver tilgjengelighetsfunksjon, går du til Språk-delen nederst på beskrivelsesiden.

På PC-en din i iTunes Store

 1. Åpne iTunes for Windows.
 2. Klikk på Butikk.
 3. Bruk søkelinjen øverst til høyre for å finne en bestemt film eller et bestemt TV-program.
 4. På høyre side av vinduet klikker du på Filmer eller TV-programmer.
 5. Klikk på en film eller et TV-program for å gå til beskrivelsesiden.
 6. Under prisen kan du sjekke om skjult teksting (CC), teksting for hørselshemmede (SDH) eller synstolking (AD) er tilgjengelig.

For å se hvilke språk som er tilgjengelige for hver tilgjengelighetsfunksjon, går du til Språk-delen nederst på beskrivelsesiden.

På Apple TV

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet.
 2. Slå på Synstolking.
 3. Åpne Apple TV-appen.
 4. Søk etter en film eller et TV-program.
 5. På beskrivelsesiden for filmen sjekker du om skjult teksting (CC), teksting for hørselshemmede (SDH) eller synstolking (AD) er tilgjengelig.
  Tilgjengelighetsfunksjoner i Apple TV-appen på Apple TV

For å se hvilke språk som er tilgjengelige for hver tilgjengelighetsfunksjon, går du til Språk- og Tilgjengelighet-delen nederst på beskrivelsesiden.

På en smart-TV eller strømmeenhet

 1. Åpne Apple TV-appen.
 2. Øverst på skjermen går du til Filmer eller TV-programmer. Eventuelt kan du gå til Søk for å finne spesifikke filmer eller TV-programmer.
 3. På beskrivelsesiden sjekker du om skjult teksting (CC), teksting for hørselshemmede (SDH) eller synstolking (AD) er tilgjengelig.

For å se hvilke språk som er tilgjengelige for hver tilgjengelighetsfunksjon, går du til Språk- og Tilgjengelighet-delen nederst på beskrivelsesiden.

Tilgjengelighetesfunksjoner i Apple TV-appen og iTunes Store

Tilgjengelighetsfunksjoner som skjult teksting, undertekster og innhold med synstolking er tilgjengelige i iTunes Store og Apple TV-appen. Tilgjengeligheten av disse funksjonene varierer etter land og region.

Symbolet for skjult teksting

Innhold med skjult teksting (CC) viser en transkripsjon av talen i videoen samt beskrivelser av ikke-verbal kommunikasjon. Innhold med skjult teksting kan også være nyttig for å følge med på hvem som snakker i videoen.

Symbolet for undertekster for døve og hørselshemmede

Innhold med undertekster for døve og hørselshemmede (SDH) er ganske likt CC-innhold, men SDH-innhold kan være tilgjengelig i enkelte situasjoner CC-innhold ikke er det, og det kan være tilgjengelig på flere språk.

Symbolet for innhold med synstolking

Innhold med synstolking (AD) har et lydspor som beskriver det som skjer på skjermen.

Finn ut mer

Tilgjengeligheten av disse funksjonene varierer etter land og region.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: