Bruk objektlisten for å håndtere objekter i Keynote-lysbilder

Finn ut hvordan du bruker objektlisten for å velge objekter, flytte dem opp og ned i lagene, gruppere dem eller slette dem.

Hvis du vil vise objektlisten, klikker du på Vis-symbolet, og deretter velger du Vis objektliste.

Alle objekter i det valgte lysbildet vises i listen.* Klikk på Vis objektliste for å filtrere objektlisten etter objekttype. 

Bruk søkefeltet til å filtrere etter objektnavn. Velg alle lysbildene du vil søke i, og skriv deretter inn deler av eller hele navnet i søkefeltet.

Hvis du vil gi et objekt et nytt navn, dobbeltklikker du på navnet og angir et nytt.

Hvis objektlisten mangler et objekt du forventet å se, kontrollerer du at objektet ikke er filtrert vekk.

Du kan velge flere objekter ved å holde inne Kommando-tasten mens du klikker. Når du har valgt flere objekter, kan du høyreklikke for å velge å justere eller fordele objekter. Hvis du vil gruppere objekter, velger du flere objekter og høyreklikker. Velg Grupper.

Hvis du vil flytte et objekt i lagrekkefølgen, drar du objektet over eller under et annet objekt i listen. Du kan også dra et objekt til et annet lysbilde.

Hvis du vil låse et objekt, plasserer du pekeren over objektet i listen, og deretter klikker du på Lås opp-symbolet. Klikk på Lås-symbolet for å låse opp.

Finn ut mer om hvordan du oppretter og bruker objekter i lysbildene dine.

* Objekter fra masterlysbildet som ikke er plassholdere, lydobjekter og flytende kommentarer, vises ikke i objektlisten.

Publiseringsdato: