Hvis Bilder for OS X slutter å svare når du oppretter et kort

Bilder tilbyr med jevne mellomrom nye og oppdaterte korttemaer. Hvis du prøver å bruke et nytt tema før nedlastingen er ferdig, kan Bilder slutte å svare.

Når du oppretter et kort i Bilder, må du velge et tema. Hvis du velger et nytt tema før det er ferdig nedlastet, kan Bilder slutte å svare.

Du kan unngå dette ved å la nye temaer lastes ned fullstendig før du åpner dem. Følg denne fremgangsmåten:

  1. Hvis Bilder ikke svarer, trykker du på Command-Option-Escape. Tving avslutning-vinduet åpnes. Velg Bilder, klikk Tving avslutning og klikk Tving avslutning på nytt for å bekrefte.
  2. Installer programvareoppdateringer som er tilgjengelige for Mac-maskinen din.
  3. Start Mac-maskinen på nytt.
  4. Åpne Bilder.
  5. Velg bildene du vil bruke i kortet, klikk plussikonet  øverst i Bilder-vinduet og velg Kort.
  6. Velg et format for kortet.
  7. Skjermen for valg av korttema vises. Øverst i Bilder-vinduet indikerer et spinnende aktivitetsikon  at nye temaer lastes ned. Vent til ikonet forsvinner og alle temaer er lastet ned før du velger et korttema.
Publiseringsdato: