Bruk CarPlay med iPhone

Finn ut hvordan du konfigurerer og bruker CarPlay.

Hva er CarPlay?

CarPlay er en smartere og tryggere måte å bruke iPhone i bilen på – så du kan konsentrere deg om trafikken. Når du kobler iPhone til CarPlay, kan du få veibeskrivelse sving for sving, ringe ut, sende og motta meldinger, høre på musikk med mer.

Med iOS 13 og nyere gir CarPlay-instrumentpanelet deg en enklere visning av veien videre. Det nye instrumentpanelet gir deg en samlet oversikt over kart, lydinnstillinger og forslag fra Siri, der du enkelt kan se blant annet avtaler fra kalenderen din. Du kan til og med bruke instrumentpanelet til å kontrollere HomeKit-tilbehør, som døråpnere.

Kontroller at CarPlay er tilgjengelig i landet ditt eller regionen din, og at bilen din er kompatibel med CarPlay. Hvis du er usikker på om bilen er kompatibel med CarPlay, kan du kontakte bilprodusenten.

Konfigurer CarPlay

 1. Start bilen, og kontroller at Siri er aktivert.
 2. Koble iPhone til bilen:
  • Hvis bilen har støtte for CarPlay via USB-kabel, kobler du iPhonen til USB-porten i bilen. USB-porten kan være merket med et CarPlay-symbol eller et smarttelefon-symbol. Sørg for at du bruker en Apple Lightning-til-USB-kabel. 
  • Hvis bilen har støtte for CarPlay både trådløst og via USB-kabel, kobler du iPhonen til USB-porten i bilen. Et varsel på iPhonen spør deg om du vil koble til trådløst neste gang du kjører.
  • Hvis bilen kun har støtte for CarPlay via trådløs tilkobling, kan du trykke på og holde inne talekommandoknappen på rattet. Kontroller at stereoanlegget er i modus for trådløs eller Bluetooth. Gå deretter til Innstillinger på iPhone > Wi-Fi, og sørg for at Wi-Fi også er slått på. Trykk på CarPlay-nettverket, og sjekk at Autotilkobling er slått på. Gå deretter til Innstillinger > Generelt > CarPlay, og velg bilen din. Se bilens brukerhåndbok for mer informasjon.

Finn ut mer om CarPlay og hvordan du endrer kartvisningen i CarPlay.

Bruk Siri til å kontrollere CarPlay

Avhengig av bilen din er det to måter du kan bruke Siri til å styre CarPlay på: 

 • Trykk på og hold inne talekommandoknappen på rattet. Deretter stiller du Siri et spørsmål eller ber henne gjøre noe.
 • Trykk på og hold inne knappen for å gå til instrumentpanelet eller «Hjem» på CarPlay-skjermen. Deretter stiller du Siri et spørsmål eller ber henne gjøre noe.
 • Hvis bilen støtter «Hei Siri», sier du «Hei Siri». Deretter stiller du Siri et spørsmål eller ber henne gjøre noe. Gå til Innstillinger > Siri, og søk og sørg for at Lytt etter «Hei Siri» er på.

Siri kommer også med forslag i CarPlay til hva du kanskje ønsker å gjøre, som å kjøre til neste møte. Forslag fra Siri og CarPlay fungerer sømløst sammen så du har rask tilgang til appene du liker best.

Hvis du har HomeKit-aktivert tilbehør, for eksempel en garasjeportåpner, kan du bruke forslagene som Siri viser deg på instrumentpanelet til CarPlay, eller be Siri gjøre ting som å «åpne garasjeporten» når du nærmer deg huset ditt.

La Siri kunngjøre meldinger

Med iOS 15 og nyere kan Siri kunngjøre innkommende meldinger i bilen. Når du slår på denne funksjonen, spiller Siri av en tone, sier avsenderens navn og leser deretter meldingen. Hvis meldingen er lang, leser Siri bare opp navnet på avsenderen og sier at vedkommende sendte deg en melding. Du kan be Siri om å lese hele meldingen.

Slik slår du på Kunngjør meldinger på iPhone:

 1. Åpne Innstillinger, og trykk deretter på Varslinger.
 2. Trykk på Kunngjør varslinger. 
 3. Trykk på CarPlay, og slå deretter på Kunngjør meldinger. Her kan du også stille inn når du vil at kunngjøringene skal starte.
 4. Trykk på Tilbake for å bestemme hvilke meldinger Siri skal lese opp. Trykk på Meldinger, og velg deretter enten Tidskritiske varslinger og direktemeldinger eller Alle varslinger.

Slik slår du på Kunngjør meldinger via skjermen i bilen:

 1. Åpne Innstillinger i CarPlay, og velg deretter Kunngjør meldinger.
 2. Slå på Kunngjør meldinger.
 3. Trykk på Valg for kunngjøringer for å velge om meldinger skal kunngjøres eller ikke så snart du begynner å kjøre.

Bruk bilens innebygde kontroller til å styre CarPlay

Biler som er kompatible med CarPlay, skal ha innebygde kontroller, for eksempel en berøringsskjerm, dreiebryter eller styreflate. For å finne ut hvordan du bruker CarPlay-skjermen, kan du lese i håndboken som fulgte med bilen. Du kan også bruke Siri til å styre CarPlay selv om du har innebygde kontroller.

Les mer om vanlige kontroller brukt i biler er kompatible med CarPlay.

Ordne CarPlay-appene dine

Mens du bruker CarPlay, vil skjermen i bilen vise appene du kan bruke. Slik kan du legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på appene på iPhonen:

En iPhone som viser hvordan du ordner appene i CarPlay

 1. Gå til Innstillinger > Generelt og trykk på CarPlay.
 2. Velg bilen din. Deretter trykker du på Tilpass.
 3. Trykk på Legg til  eller Slett  for å legge til eller fjerne apper. Trykk på og dra en app for å endre rekkefølgen på appene.

Neste gang du kobler iPhonen til CarPlay, dukker appene opp på skjermen i den nye rekkefølgen. Skjermen viser bare apper som er kompatible med CarPlay.

Bytt bakgrunnen i CarPlay

 1. Åpne Innstillinger på CarPlay-skjermen i bilen.
 2. Trykk på Bakgrunn.
 3. Velg bakgrunnsbildet du vil bruke, før du trykker på Bruk.

Trenger du hjelp?

Hvis du har problemer med en tredjepartsapp, kan du prøve å kontakte apputvikleren.

Finn ut hva du kan gjøre hvis ikke CarPlay fungerer som forventet.

Publiseringsdato: