Hvis XAVC-S-mediefiler fra et Sony-kamera ser tomme ut i iMovie for Mac

Hvis XAVC-S-opptak ser svarte eller tomme ut når du spiller dem av i iMovie, må du kontrollere at iMovie er oppdatert. Deretter importer du de tilhørende klippene fra kameraet på nytt.

I iMovie for Mac kan videoer som er importert fra enkelte Sony-kameraer bli vist som generiske miniatyrbilder eller spilles av som en svart skjerm uten lyd. Dette kan skje hvis opptakene er tatt med 100 bps eller 120 bps (bilder per sekund). For å bruke denne typen video søker du etter iMovie-oppdateringer, og deretter importerer du de samme klippene fra kameraet som del av en ny hendelse.

Søk etter iMovie-oppdateringer

Bruk denne fremgangsmåten for å kontrollere at du bruker iMovie 10.1 eller nyere.

  1. Åpne iMovie.
  2. Velg iMovie > Om iMovie for å se hvilken versjon av iMovie du bruker.

Hvis du bruker en eldre versjon av iMovie 10, oppdaterer du den fra Oppdateringer-panelet i Mac App Store.

Importer opptaket på nytt

Hvis du bruker iMovie 10.1 eller nyere, kan du importere opptak med 100 bps eller 120 bps på nytt slik at de avspilles på riktig måte. 

  1. Koble enheten til Mac-maskinen.
  2. Klikk på Importer-knappen på verktøylinjen for å åpne Importer-vinduet. Hvis du ikke ser Importer-knappen, klikker du på Media-knappen på verktøylinjen og deretter på Importer-knappen.
  3. Velg Importer til: Ny hendelse. 
  4. Skriv inn et navn på den nye hendelsen, og klikk deretter på OK.
  5. Kommando-klikk på hvert av klippene du vil importere. Deretter klikker du på Importer markerte eller Importer alle.

Importer-vinduet lukkes, og klippene vises under hendelsen. Opptakene du har importert på nytt, skal nå spilles av uten tomme eller svarte bilder.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: