Statusikoner og -symboler på Apple Watch

Finn ut hva statusikonene øverst på Apple Watch-skjermen betyr. 

grønt lynsymbol   

Apple Watch lader.

fly-symbol  

Flymodus er på. Trådløse funksjoner er avslått inntil du slår av denne innstillingen. Du kan fortsatt bruke andre funksjoner på klokken. Når du slår av eller på Flymodus på klokken, forblir Flymodus aktivert på iPhone.

måne-symbol   

Ikke forstyrr er på. Anrop og varsler verken ringer eller lyser opp skjermen inntil du slår av denne innstillingen. Alarmer lager fortsatt lyd. 

Kinomodus-symbol

Kinomodus, eller Teatermodus, er på. Lydløsmodus er også på, og skjermen forblir mørk inntil du trykker på skjermen, trykker på en knapp eller vrir på Digital Crown. Denne modusen holder også skjermen mørk når du bruker Alltid på-funksjonen med Apple Watch Series 5. For å slå Kinomodus av åpner du Kontrollsenter og trykker på symbolet.

wi-fi-symbol

Når Apple Watch kobles til et Wi-Fi-nettverk i stedet for iPhone, vises Wi-Fi-symbolet  i Kontrollsenter.

grønne prikker-symbol

Apple Watch med GPS + Cellular er tilkoblet et mobilnettverk. Antall prikker indikerer signalstyrken. 

Apple Watch er ikke koblet til iPhone. Flytt enhetene nærmere hverandre eller slå av Flymodus.

rødt x-symbol

Apple Watch with GPS + Cellular har mistet tilkoblingen til mobilnettverket.

 

vanndråpe-symbol

 Vannlås er på og skjermen reagerer ikke når du trykker. Vri på Digital Crown for å låse opp Apple Watch. Vanndråpe-symbolet vises kun på Apple Watch Series 2 eller nyere. Du kan ikke bruke Apple Watch Series 1 og Apple Watch (1. generasjon) når du svømmer. Finn ut mer om vannbestandigheten til Apple Watch.

rød prikk-symbol

Du har mottatt en varsling. Dra ned på urskiven for å lese den.

Bluetooth-symbol

Trykk på Lydutgang-knappen  for å bytte lydutgangen mellom sammenkoblede Bluetooth-hodetelefoner, -høyttalere og -tilbehør.

pil-symbol

En app på Apple Watch har brukt Stedstjenester. 

Låsesymbol

Apple Watch er låst. Trykk på den for å skrive inn sikkerhetskoden.

Symboler for aktive apper

Med watchOS 5 eller nyere viser Apple Watch aktive apper, for eksempel Walkie-Talkie Walkie Talkie-appsymbol eller Telefon  øverst på urskiven. Trykk på symbolet for å åpne appen. Hvis du for eksempel får veibeskrivelser i Kart Kart-symbol, vises symbolet øverst på skjermen. 

 

Dette vises når du bruker Trening. Hvis du fortsatt ser treningssymbolet  etter at du avslutter treningsøkten, starter du klokken på nytt.

Trykk for å åpne Walkie-Talkie, slik at du kan kommunisere med venner umiddelbart. 

 

Spilles nå-symbol

Når det spilles av lyd, vises Spilles nå-symbolet  øverst på skjermen.

 

Dette vises når du navigerer med en tredjepartsapp. Hvis du fortsatt ser navigeringssymbolet  etter at du har avsluttet navigeringen, starter du klokken på nytt.

Hvis du prøver å koble sammen Apple Watch og iPhone på nytt, og Apple Watch-appen på iPhone ber deg om å trykke på Info-knappen , må du koble til enhetene på nytt. Manuell sammenkobling kobler ikke enhetene sammen på nytt. 

Publiseringsdato: