Statusikoner og -symboler på Apple Watch

Finn ut mer om symbolene og knappene du kan se øverst på Apple Watch og i Kontrollsenter.

grønt lynsymbol   

Apple Watch lader.

fly-symbol  

Flymodus er på. Trådløse funksjoner er avslått inntil du slår av denne innstillingen. Du kan fortsatt bruke andre funksjoner på klokken. Når du slår av eller på Flymodus på klokken, forblir Flymodus aktivert på iPhone.

måne-symbol   

Ikke forstyrr er på. Anrop og varsler verken ringer eller lyser opp skjermen inntil du slår av denne innstillingen. Alarmer lager fortsatt lyd. Hvis du har konfigurert et annet Fokus på iPhone – for eksempel et Fokus for når du jobber – vises symbolet her når Fokus er aktivt.

Kinomodus-symbol

Kinomodus, eller Teatermodus, er på. Lydløsmodus er også på, og skjermen forblir mørk inntil du trykker på skjermen, trykker på en knapp eller vrir på Digital Crown. Denne modusen holder også skjermen mørk når du bruker Alltid på-funksjonen. For å slå Kinomodus av åpner du Kontrollsenter og trykker på symbolet.

wi-fi-symbol

Når Apple Watch kobles til et Wi-Fi-nettverk i stedet for iPhone, vises Wi-Fi-symbolet  i Kontrollsenter.

Apple Watch med GPS + Cellular er tilkoblet et mobilnettverk. Antallet søyler indikerer signalstyrken. 

Apple Watch er ikke koblet til iPhone. Flytt enhetene nærmere hverandre eller slå av Flymodus.

rødt x-symbol

Apple Watch med GPS + Cellular har mistet tilkoblingen til mobilnettverket.

 

Vannlås er på og skjermen reagerer ikke når du trykker. Vri på Digital Crown for å låse opp Apple Watch. Vanndråpe-symbolet vises kun på Apple Watch Series 2 eller nyere og Apple Watch SE. Du kan ikke bruke Apple Watch Series 1 og Apple Watch (1. generasjon) når du svømmer. Finn ut mer om vannbestandigheten til Apple Watch.

Du har mottatt en varsling. Dra ned på urskiven for å lese den.

Pil-symbol

En app på Apple Watch har brukt Stedstjenester. 

Låsesymbol

Apple Watch er låst. Trykk på den for å skrive inn sikkerhetskoden.

Sengetidsymbol

Apple Watch er i sovemodus. For å gå ut av sovemodus, sveip opp til Kontrollsenter og trykk på sovesymbolet.Hvis du har konfigurert et annet Fokus på iPhone – for eksempel et Fokus for når du jobber – vises symbolet her når Fokus er aktivt.

Symboler for aktive apper

Med watchOS 5 eller nyere viser Apple Watch aktive apper, for eksempel Walkietalkie Walkietalkie-appsymbol eller Telefon  øverst på urskiven. Trykk på symbolet for å åpne appen. Hvis du for eksempel får veibeskrivelser i Kart Kart-symbol, vises symbolet øverst på skjermen. 

 

Dette vises når du bruker Trening. Hvis du fortsatt ser treningssymbolet  etter at du avslutter treningsøkten, starter du klokken på nytt.

Trykk for å åpne Walkietalkie, slik at du kan kommunisere med venner umiddelbart. 

 

Spilles nå-symbol

Når det spilles av lyd, vises Spilles nå-symbolet  øverst på skjermen.

 

Dette vises når du navigerer med en tredjepartsapp. Hvis du fortsatt ser navigeringssymbolet  etter at du har avsluttet navigeringen, starter du klokken på nytt.

Med watchOS 7 og nyere indikerer mikrofonsymbolet  at Apple Watch-mikrofonen lytter. Dette symbolet vises når du snakker med Siri, gjør et taleopptak eller bruker en app som aktiverer mikrofonen, for eksempel Håndvask eller Walkietalkie.

Hvis du prøver å koble sammen Apple Watch og iPhone på nytt, og Apple Watch-appen på iPhone ber deg om å trykke på Info-knappen , må du koble til enhetene på nytt. Manuell sammenkobling kobler ikke enhetene sammen på nytt. 

Publiseringsdato: