Bruk VoiceOver på Apple TV

Med VoiceOver kan du styre Apple TV uten å se skjermen. Du kan bruke enkle bevegelser på berøringsflaten på Siri Remote* for å navigere rundt på skjermen og deretter lytte mens VoiceOver leser opp hvert objekt.

Når du markerer et objekt på Apple TV 4K eller Apple TV HD, leser VoiceOver opp objektet og eventuell relatert tekst. Etter en kort forsinkelse leser VoiceOver opp all gjenstående tekst på skjermen, for eksempel filmbeskrivelser eller lister over skuespillere. Finn ut hvordan du slår på VoiceOver

Bruk VoiceOver-rotoren til å styre Apple TV

Roter to fingre rundt et område på berøringsflaten på Siri Remote eller Apple TV Remote* for å åpne VoiceOver-rotoren, som inneholder flere kontroller. Hvilke rotorkontroller som er tilgjengelig, avhenger av hvor du befinner deg.

Naviger på skjermen

Du kan bruke to forskjellige moduser for å lese opp objekter på skjermen: Naviger og Utforsk.

Naviger er standardmodusen som godtar standardhåndbevegelser. 

 • Flytt markeringen: Sveip opp, ned, til venstre eller til høyre.
 • Velg den forrige eller neste rotorkontrollen: Roter to fingre til høyre eller venstre.
 • Juster en rotorkontroll: Sveip opp eller ned. Du kan for eksempel justere talehastighet ved å rotere to fingre inntil rotorkontrollen for VoiceOver-talehastighet er valgt. Deretter sveiper du opp eller ned for øke eller redusere talehastigheten.
 • Les opp det gjeldende objektet, og fortsett deretter til bunnen av skjermen: Sveip ned med to fingre.
 • Les opp objektene på skjermen, start øverst: Sveip opp med to fingre, eller trykk på og hold inne Spill av-knappen.
 • Sett opplesing på pause: Trykk én gang med to fingre. Trykk igjen med to fingre for å gjenoppta eller velge et annet objekt.
 • Les opp det gjeldende tekstobjektet på skjermen, og fortsett deretter til du er klar for å stoppe: Hvil én finger på venstre side av berøringsflaten, og deretter drar du fingeren til høyre. VoiceOver leser opp hvert objekt på skjermen til du løfter fingeren.

Med Utforsk kan du høre ytterligere innhold på en skjerm. Du kan for eksempel åpne en film i Filmer-appen og rotere til Utforsk-modus. Deretter sveiper du opp eller ned. VoiceOver går gjennom teksten på skjermen. Bare dra fingeren over berøringsflaten for å høre hvert menyobjekt du har valgt.

Velg en tilpasset rotorhandling

For å utføre en tilpasset rotorhandling roterer du to fingre inntil Tilpassede handlinger er valgt i rotoren. Sveip opp eller ned for å høre hver tilpassede handling, og klikk deretter på berøringsflaten for å utføre en handling.    

Bruk DirectTouch

Med DirectTouch kan du tilpasse berøringsflaten på fjernkontrollen din, slik at du kan tilpasse standardhåndbevegelser. Finn ut mer nedenfor om hvordan du finner ut hva hver innstilling gjør.

Tastaturer

 • DirectTouch av: Når du sveiper til venstre og høyre, markerer du ett tegn om gangen.
 • DirectTouch på: Du kan hoppe over flere tegn med hver sveipebevegelse – avhengig av hvor fort du sveiper.

Lister

 • DirectTouch av: Når du sveiper til venstre og høyre, markerer du ett element om gangen.
 • DirectTouch på: Du kan hoppe over flere elementer med hver sveipebevegelse – avhengig av hvor fort du sveiper.

Apper basert på bevegelser

 • DirectTouch av: Sveip til høyre og venstre for å prøve å markere ett objekt om gangen. Hvis det ikke er noen objekter i appen (for eksempel et spill), er det ikke sikkert at du kan velge noe.
 • DirectTouch på: Bevegelser er basert på appens innstillinger. Sveiping i et spill kan for eksempel føre til at figuren din beveger seg.

Les opp hint

VoiceOver prøver å lese opp hintet for et objekt hvis det valgte objektet ikke er en del av det tidligere oppleste hintet. For å høre hint på nytt sveiper du opp med to fingre eller holder inne Spill av-knappen. 

*Tilgjengeligheten av Siri varierer etter land eller region og språk. Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og regioner som støtter Siri, kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge Apple TV 4K eller Apple TV HD er konfigurert med et språk og et land eller en region som støtter Siri.

Publiseringsdato: