Gjenopprett tidligere versjoner av iWork-dokumenter

Hvis du har iCloud Drive slått på for Pages, Numbers og Keynote, lagres versjoner av dokumentene dine på alle enhetene dine etter hvert som du arbeider på dem. Bruk denne fremgangsmåten for å hente tidligere versjoner av et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Sørg for at du har slått på iCloud Drive for Pages, Numbers og Keynote:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Innstillinger, [navnet ditt] og deretter iCloud, og så slår du på iCloud Drive. Sørg for at Pages, Numbers og Keynote er slått på.
 • På Mac velger du Apple-menyen  > Systemvalg. Klikk på Apple-ID og deretter på iCloud. Til slutt klikker du på Valg ved siden av iCloud Drive. Sørg for at Pages, Numbers og Keynote er valgt, og klikk deretter på Ferdig. 

Hvis du ikke har iCloud Drive slått på, kan du fortsatt se tidligere versjoner av et dokument på Macen, men du kan bare se endringer som er gjort på dokumentet fra den Macen.

Gjenopprett et dokument på iPhone eller iPad

 1. Trykk på Naviger i dokumentorganisereren, og trykk deretter på iCloud Drive i Naviger-menyen. 
 2. Trykk på Velg, og trykk deretter på dokumentet du vil gjenopprette. Et hakemerke vises på dokumentet. 
 3. På iPhone trykker du på Versjon-knappen . Trykk på Versjoner på iPad.
 4. Velg versjonen av dokumentet du vil vise.
 5. Gjør ett av følgende:
  • Trykk på Forhåndsvisning for å forhåndsvise versjonen. Du kan søke etter tekst og kopiere tekst og objekter fra en forhåndsvist versjon, men du kan ikke redigere i forhåndsvisningen.
  • Hvis du vil gjenopprette dokumentet til denne versjonen, trykker du på Gjenopprett. Hvis du ikke vil gjenopprette til denne versjonen, men du vil lagre den som en separat kopi, trykker du på Arkiver en kopi. Trykk på Lukk hvis du vil gå tilbake til den gjeldende versjonen.

Dokumentet ditt erstattes med versjonen du har valgt. Hvis du vil angre disse endringene eller gjenopprette en annen versjon av dokumentet, gjentar du de samme trinnene.


Gjenopprette et dokument fra Mac

 1. Åpne filen du vil gjenopprette.
 2. Velg Fil > Tilbakestill til > Bla gjennom alle versjoner.
 3. Bruk pilene til høyre til å rulle gjennom tidligere versjoner av dokumentet. På tidslinjen på høyre side av skjermen kan du se når versjonen ble opprettet. Klikk på en versjon, og rull for å utforske dokumentet.
  En Mac som viser to bilder av en motorsykkel med ulik farge på banneret
 4. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Gjenopprett for å gjenopprette dokumentet til denne versjonen.
  • Hvis du ikke vil gjenopprette til denne versjonen, men du vil lagre den som en separat kopi, holder du nede Tilvalg-tasten på tastaturet og klikker på Gjenopprett en kopi. Appen åpner en kopi av den versjonen i et nytt vindu.
  • Trykk på Ferdig for å gå tilbake til den gjeldende versjonen.

Dokumentet ditt erstattes med versjonen du har valgt. Hvis du vil angre disse endringene eller gjenopprette en annen versjon av dokumentet, gjentar du de samme trinnene.


Gjenopprette et dokument fra iWork for iCloud

Hvis du vil arbeide med en tidligere versjon av et dokument på iCloud.com, følger du disse trinnene fra en nettleser på Mac eller PC.

 1. Logg på iCloud.com.
 2. Klikk på Pages-, Numbers- eller Keynote-symbolet.
 3. Åpne dokumentet.
 4. Klikk på verktøyknappen  og velg Bla gjennom alle versjoner.
 5. Gjør ett av følgende:
  • For å forhåndsvise en tidligere versjon markerer du den versjonen av dokumentet, og deretter klikker du på Forhåndsvisning. iCloud åpner en ny fane eller et nytt vindu i nettleseren med en forhåndsvisning av dokumentet du har valgt.
  • Klikk på Gjenopprett for å gjenopprette dokumentet til denne versjonen. 
  • Hvis du ikke vil gjenopprette til denne versjonen, men vil lagre den som en separat kopi, åpner du Forhåndsvisning og velger verktøyknappen  og deretter Last ned en kopi. Hvis du ikke vil bruke denne versjonen, lukker du fanen eller vinduet.

Dokumentet ditt erstattes med versjonen du har valgt. Hvis du vil angre disse endringene eller gjenopprette en annen versjon av dokumentet, gjentar du de samme trinnene.


Les mer

Hvis dokumentet er delt med andre, kan alle med redigeringstillatelse bare kopiere og gjenopprette versjonene som er opprettet etter at du delte dokumentet. 

Hvis du legger til et passord for et dokument eller endrer et eksisterende passord, gjelder det bare for den versjonen av dokumentet og etterfølgende versjoner.

Hvis et dokument er delt, kan du slutte å dele dokumentet, legge til et unikt passord for det og deretter dele dokumentet igjen for å hindre at andre gjenoppretter en ubeskyttet versjon av dokumentet eller en versjon med et eldre passord.

Når du flytter et dokument utenfor den tilhørende programmappen (som for eksempel til det øverste nivået i iCloud Drive-mappen), er det ikke sikkert at du kan gjenopprette til en tidligere versjon. Det å flytte et dokument kan også hindre andre fra å vise eller redigere dokumentet hvis du deler det fra iCloud.

Publiseringsdato: