Gjestemodus er ikke tilgjengelig med enkelte IPv6-konfigurasjoner på AirPort-enheter

Hvis du vil bruke gjestemodus og IPv6 samtidig, må du kanskje legge til en verdi for den delegerte prefiksinnstillingen på AirPort Extreme, AirPort Express eller AirPort Time Capsule.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Avhengig av hvordan IPv6-konfigurasjonen er angitt kan det hende av gjestenettverksmodus ikke er tilgjengelig på AirPort-enheten din:

 • Når du angir en lengde for LAN-prefiks for Manuell ruter eller Tunnelmodus som tilsvarer 64 bit, er det ikke tilstrekkelig bit tilgjengelig for et gjestenettverk. I slike tilfeller er IPv6-gjestenettverk ikke tilgjengelig.
 • Hvis det ikke er angitt noen prefiksdelegering, bruker AirPort-enheten et prefiks på 64. Dette deaktiverer også gjestenettverk for IPv6.

Du kan bruke AirPort-verktøy for å angi et IPv6-prefiks på 48 på AirPort-enheten. Dermed kan du bruke både IPv6 og gjestenettverksmodus samtidig.

 1. Spør nettverksleverandøren om IPv6-innstillingene.
 2. Åpne AirPort-verktøy, og velg AirPort-enheten du konfigurerer. Angi enhetspassordet hvis du blir bedt om det.
 3. Klikk eller trykk på Internett, og velg Alternativer for Internett.
 4. Gå til Konfigurer IPv6, og velg Manuelt.
 5. Gå til IPv6-modus, og velg Innebygd eller Tunnel i henhold til nettverksleverandørens instruksjoner.
 6. Angi IPv6 WAN-adresse, standardrute og annen informasjon fra nettverksleverandøren. 
 7. Angi en /48-adresse i feltet for delegert prefiks for IPv6. Klikk på Lagre, og klikk på Oppdater for å oppdatere AirPort-enheten.
   Rute med Internett-alternativer i Airport-verktøy
Publiseringsdato: