Konverter Numbers-regneark til PDF, Microsoft Excel og mer

For å åpne et Numbers-regneark i en annen app må du konvertere det i Numbers først. Du kan også åpne Microsoft Excel-regneark og andre filtyper i Numbers.

Du kan konvertere og åpne regneark i Numbers på iPhone, iPad, Mac eller på nettet på iCloud.com.

Konverter og åpne regneark i Numbers på iPhone eller iPad

Du kan jobbe med en rekke filformater i Numbers på iPhone eller iPad. Sjekk hvilke formater som er kompatible med Numbers for iOS.

Konverter et Numbers-regneark i Numbers på iPhone eller iPad

Hvis du vil åpne et Numbers-regneark i en annen app, som for eksempel Microsoft Excel, må du konvertere Numbers-regnearket i Numbers-appen først.

 1. I Numbers åpner du regnearket du vil konvertere, og deretter trykker du på Mer-symbolet .
 2. Trykk på Eksporter.
 3. Velg et format for regnearket. Hvis du for eksempel vil åpne Numbers-regnearket i Microsoft Excel, velger du Excel.
 4. Velg hvordan du vil sende regnearket, for eksempel med Mail eller Meldinger.

Åpne en fil i Numbers på iPhone eller iPad

Hvis du vil åpne en fil som for eksempel et Microsoft Excel-regneark på iPhone eller iPad, trykker du på filen i regnearkoversikten. Hvis du ikke ser regnearkoversikten, trykker du på Tilbake-knappenDokumenter-knappen (på iPhone eller iPod touch) eller Regneark (på iPad), og deretter trykker du på filen du vil åpne. Hvis en fil er nedtonet, er den ikke i et kompatibelt format.

Du kan også åpne en fil i Numbers fra en annen app som for eksempel Filer-appen, eller fra en e-post:

 1. Åpne den andre appen, og velg deretter regnearket eller vedlegget.
 2. Trykk på Del-knappen .
 3. Trykk på Kopier til Numbers. Originalfilen forblir intakt.

Når filen er åpnet, kan du få en melding om at filen sist ble redigert i en annen app enn den nyeste versjonen av Numbers for iOS. Trykk på Ferdig for å åpne filen i Numbers. 


Konverter og åpne regneark i Numbers for Mac

Du kan jobbe med en rekke ulike filformater i Numbers for Mac. Sjekk hvilke formater som er kompatible med Numbers for Mac.

Konverter et Numbers-regneark i Numbers for Mac

Hvis du vil åpne et Numbers-regneark i en annen app, som for eksempel Microsoft Excel, må du konvertere Numbers-regnearket i Numbers-appen først.

 1. I Numbers åpner du Numbers-regnearket du vil konvertere.
 2. Velg Fil > Eksporter til, og velg deretter formatet. 
 3. I vinduet som vises, kan du velge et annet format eller konfigurere eventuelle tilleggsalternativer. Du kan for eksempel kreve et passord for å åpne en eksportert PDF-fil eller velge filformat for det eksporterte Excel-regnearket.
 4. Klikk på Neste. 
 5. Angi et navn på filen, og velg en mappe å lagre den i.
 6. Klikk på Eksporter.

Hvis du vil sende en fil i et bestemt format via Mail, Meldinger, AirDrop eller Notater, kan du velge Del > Send en kopi, velge hvordan du vil sende regnearket, og deretter velge et format.

Åpne en fil i Numbers for Mac

Du kan åpne en fil fra Finder eller fra Numbers-appen:

 • Fra Finder kontrollklikker du på filen og velger deretter Åpne med > Numbers. Hvis Numbers er den eneste appen for regneark du har på Mac, kan du bare dobbeltklikke på filen.
 • Fra Numbers for Mac-appen velger du Fil > Åpne, markerer filen og klikker på Åpne. Hvis en fil er nedtonet, er den ikke i et kompatibelt format.

Når filen åpnes, får du kanskje en melding om at regnearket vil se annerledes ut. Numbers varsler deg for eksempel når det er fonter som mangler. Du vil kanskje også se advarsler når du åpner regneark som er laget i eldre versjoner av Numbers.


Konverter og åpne regneark i Numbers for iCloud

Med Numbers for iCloud kan du åpne, redigere og dele filene dine fra en støttet nettleser på Mac eller PC. Sjekk hvilke formater som er kompatible med Numbers for iCloud.

Konverter et Numbers-regneark i Numbers for iCloud

 1. Logg på iCloud.com med Apple-ID-en din.
 2. Klikk på Numbers.
 3. I regnearkoversikten klikker du på Mer-knappen  på filen du vil konvertere, og deretter velger du Last ned en kopi. Hvis du har regnearket åpent, klikker du på Verktøy-knappen  i verktøylinjen. Deretter velger du Last ned en kopi.
 4. Velg et format for regnearket. Filen begynner å lastes ned på nettleserens plassering for nedlastinger.

Åpne en fil i Numbers for iCloud

 1. Logg på iCloud.com med Apple-ID-en din.
 2. Klikk på Numbers.
 3. Dra filen du vil laste opp, i regnearkoversikten i nettleseren din. Eller klikk på Last opp-knappen, velg filen og klikk på Velg.
 4. Dobbeltklikk på filen i regnearkoversikten.


Sjekk kompatibilitet for filformat

Formater du kan åpne i Numbers

Du kan åpne disse filformatene i Numbers for iOS, Numbers for Mac og Numbers for iCloud:

 • Alle Numbers-versjoner
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) og Office 97 eller nyere (.xls)
 • Kommaseparerte verdier (.csv)
 • Tabulatordelte tekstfiler eller tekstfiler med fast bredde

Formater du kan konvertere Numbers-regneark til

Numbers for iOS:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Kommaseparerte verdier (.csv)
 • Tabulatorseparerte verdier (.tsv)

Numbers for Mac:

 • Numbers '09
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) og Office 97 eller nyere (.xls)
 • PDF
 • Kommaseparerte verdier (.csv)
 • Tabulatorseparerte verdier (.tsv)

Numbers for iCloud:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Kommaseparerte verdier (.csv)


Les mer

 • Numbers for iOS, Numbers for Mac og Numbers for iCloud bruker det samme filformatet. Hvis du oppretter eller redigerer et regneark i Numbers på én plattform, kan du åpne det i Numbers på hvilken som helst av de andre plattformene.
 • Du kan oppdatere til gjeldende versjoner av Numbers på iPhone, iPad eller iPod touch i App Store. For å oppdatere Numbers for Mac bruker du App Store-appen på Mac.
 • Hvis du konverterer et Numbers-regneark til et Numbers '09-kompatibelt regneark, kan du finne ut mer om endringer som skjer når du eksporterer til iWork '09.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: