Hvis enkelte e-postmeldinger eller postbokser mangler i Mail etter oppgradering til El Capitan

Hvis du ikke ser noen av e-postmeldingene eller postboksene dine etter å ha oppgradert til OS X El Capitan v10.11, installerer du de nyeste OS X-programvareoppdateringene.

Bruk Mac App Store til å oppdatere til OS X El Capitan v10.11.3 eller nyere, og åpne deretter Mail og vent til oppgraderingen av e-postbiblioteket er fullført. Det kan ta lang tid å oppgradere større e-postbiblioteker. Det kan hende at fremdriftslinjen beveger seg veldig sakte i løpet av denne prosessen.

Hvis du fremdeles ikke finner enkelte av meldingene eller postboksene dine, kontrollerer du listen over postkasser til venstre i Mail-vinduet. Hvis du finner en postkasse med «Gjenopprettede meldinger» i navnet, kan du se etter de manglende meldingene i denne postkassen. Du kan dra meldingene til en annen postkasse.

Publiseringsdato: