Finn ut mer om forenklet dataregistrering i Numbers for iOS

Numbers for iOS formaterer data basert på hva du skriver inn. Les om hvordan du endrer formatet og skriver inn data med tastaturet.

Numbers har en rekke forskjellige tastaturer for å gjøre det enkelt å legge inn mer data i et regneark. Du kan også snu iPhone, iPad eller iPod touch på siden for å redigere i liggende retning.

Når du skriver inn data, kjenner Numbers automatisk igjen hva du skriver inn i cellen og formaterer det deretter. Hvis du for eksempel skriver «$100», formaterer Numbers automatisk cellen for valuta og bruker det numeriske tastaturet når du redigerer cellen. 

Hvis du vil endre formatet for en celle, trykker du på cellen du vil redigere og så penselsymbolet, og deretter trykker du på Format. Trykk på et format for å bruke det i cellen, eller trykk på Mer informasjon-symbolet for å se detaljer om et format.

Teksttastatur

Numbers-skjermbilde som viser teksttastaturet

Dette er standardtastaturet som du kan bruke til å skrive inn ord, tall, datoer og mer. Hvis du bruker en iPad*, kan du også bruke bevegelsestastene for å skrive inn tall og andre tegn. Dra nedover på tasten og løft fingeren for raskt å skrive inn et nummer eller et symbol.

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle iPad-modeller.

Numerisk tastatur

Numbers-skjermbilde som viser det numeriske tastaturet

Trykk på Numerisk tastatur-symbolet for å skrive inn tall, valutaverdier og fraksjoner. Du kan også bruke dette tastaturet til å legge til en stjernerangering eller avkrysningsrute, eller for å legge til tall i et vitenskapelig notasjonsformat.

Tastaturer for dato, tid og varighet

Numbers-skjermbilde som viser varighetstastatur

Trykk på symbolet for dato-, tid- og varighetstastatur, og trykk deretter på Dato og tid-knappen eller Varighet-knappen for å bruke tastaturene som er laget for å skrive inn datoer og tid på en rask måte. Du kan justere de eksisterende tidsverdiene med -- og +-knappene over tastaturet.

Formeltastatur

Numbers-skjermbilde som viser formeltastaturet

Du kan bruke formeltastaturet til å skrive inn funksjoner, numre og symboler for formler. Hvis et tastatur ikke allerede er synlig, trykker du på Formeltastatur-symbolet, og deretter trykker du på Formelredigering-symbolet for å begynne å redigere en formel. Du kan raskt skrive inn et tall eller symbol på en iPad* ved å dra nedover på tasten og deretter løfte fingeren, eller på en iPhone ved å bytte til det numeriske tastaturet. Du kan også skrive inn et symbol ved å trykke på et symbol over tastaturet.

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle iPad-modeller.

Publiseringsdato: