Finn ut mer om forenklet dataregistrering i Numbers for iOS

Numbers for iOS formaterer data basert på hva du skriver inn. Les om hvordan du endrer formatet og skriver inn data med tastaturet.

Numbers har en rekke forskjellige tastaturer for å gjøre det enkelt å legge inn mer data i regneark. Du kan også snu iPhone, iPad eller iPod touch på siden for å redigere i liggende retning.

Når du skriver inn data, kjenner Numbers automatisk igjen hva du skriver inn i cellen, og formaterer det deretter. Hvis du for eksempel skriver «$100», formaterer Numbers automatisk cellen for valuta og bruker talltastaturet når du redigerer cellen. 

Hvis du vil endre formatet for en celle, trykker du på cellen du vil redigere, på penselsymbolet og deretter på Format. Trykk på et format for å bruke det i cellen, eller trykk på Mer informasjon-symbolet for å se detaljer om formatet.

Teksttastatur

teksttastaturet i Numbers for iPad

Dette er standardtastaturet som du kan bruke til å skrive inn ord, tall, datoer med mer. Hvis du bruker en iPad*, kan du også bruke bevegelsestastene til å skrive inn tall og andre tegn. Dra den aktuelle tasten nedover og løft fingeren for å skrive raskt inn et tall eller symbol.

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle iPad-modeller.


Talltastatur

talltastaturet i Numbers for iPad

Trykk på Talltastatur-symbolet for å skrive inn tall, valutaverdier og brøker. Du kan også bruke dette tastaturet til å legge til en stjernerangering, en avkrysningsrute eller tall med vitenskapelig E-notasjon.


Tastaturer for dato, tid og varighet

tastaturene for dato, tid og varighet i Numbers for iPad

Trykk på symbolet for dato-, tid- og varighetstastaturet, og trykk deretter på Dato og tid-knappen eller Varighet-knappen for å bruke tastaturene som er laget for å skrive inn datoer og tid på en rask måte. Du kan justere de eksisterende tidsverdiene med knappene - og + over tastaturet.


Formeltastatur

formeltastaturet i Numbers for iPad

Du kan bruke formeltastaturet til å skrive inn funksjoner, tall og symboler i formler. Hvis et tastatur ikke allerede er synlig, trykker du på Formeltastatur-symbolet, og deretter trykker du på Formelredigering-symbolet for å begynne å redigere en formel. Du kan raskt skrive inn et tall eller symbol på en iPad* ved å dra tasten ned og deretter løfte fingeren, eller på en iPhone ved å bytte til talltastaturet. Du kan også skrive inn et symbol ved å trykke på symbolet over tastaturet.

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle iPad-modeller.

Publiseringsdato: