Om sikkerhetsinnholdet i Keynote 6.6, Pages 5.6, Numbers 3.6 og iWork for iOS 2.6

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Keynote 6.6, Pages 5.6, Numbers 3.6 og iWork for iOS 2.6.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som referanse til sårbarhetene, slik at man kan finne ytterligere informasjon.

Hvis du vil lese mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Keynote 6.6, Pages 5.6, Numbers 3.6 og iWork for iOS 2.6

 • Keynote, Pages og Numbers

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10.4 eller nyere, iOS 8.4 eller nyere

  Virkning: Åpning av et skadelig dokument kan føre til kompromittering av brukerinformasjon

  Beskrivelse: Det var flere problemer med validering av inndata i tolkningen av skadelige dokumenter. Problemene ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-3784: Bruno Morisson i INTEGRITY S.A.

  CVE-2015-7032: Behrouz Sadeghipour (@Nahamsec) og Patrik Fehrenbach (@ITSecurityguard)

 • Keynote, Pages og Numbers

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10.4 eller nyere, iOS 8.4 eller nyere

  Virkning: Åpning av et skadelig dokument kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i tolkningen av skadelige dokumenter. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7033: Felix Groebert i Google Security Team

 • Pages

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10.4 eller nyere, iOS 8.4 eller nyere

  Virkning: Åpning av et skadelig Pages-dokument kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i tolkningen av skadelige Pages-dokumenter. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7034: Felix Groebert i Google Security Team

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: