Vise kalenderen med fridager for andre regioner

Bruk valgene for Språk og region på Mac-maskinen for å få Kalender til å vise fridager for en annen region eller et annet land.

Når du aktiverer innstillingen for å vise fridager i Kalender-innstillingene, viser Kalender offentlige fridager for regionen din. Hvis du vil endre region, bruker du Region-hurtigmenyen i Språk og region-valgene. Eksempel: Hvis du vil vise japanske fridager i Kalender, velger du Japan fra Region-menyen.*

Kalender kan bare vise regionens kalender over fridager på regionens språk. Eksempel: Kalenderen for Japan er bare tilgjengelig på japansk. Dermed kan du bare se en regions fridager hvis du har oppført regionens språk på listen over foretrukne språk. Hvis du vil legge til et språk på listen, klikker du på Pluss-tegn-knappen i valgene for Språk og region. Du trenger ikke å gjøre språket til primært språk med mindre du også vil endre språket som vises i menyer og dialoger.

Når du har gjort disse endringene, må du kanskje tilbakestille kalenderen over fridager i Kalender. Velg Kalender > Valg, klikk på Generelt, og deaktiver Vis kalender over fridager. Lukk vinduet med valg, åpne det på nytt, og aktiver innstillingen for kalender over fridager igjen.

* Hvis du endrer region, endres også formatet på datoer, klokkeslett, tall og valuta.

 

Publiseringsdato: