Endre navn på Bluetooth-tilbehør

Bluetooth-tilbehør kommer med et standardnavn som vises i Bluetooth-innstillingene på iPhone, iPad, iPod touch og Mac. Finn ut hvordan du gir hver enhet et navn du kjenner igjen.

Gi Bluetooth-tilbehør nytt navn på iPhone, iPad og iPod touch

 1. Påse at Bluetooth-tilbehøret er slått på og koblet til trådløst.
 2. Åpne Innstillinger-appen, og trykk deretter på Bluetooth.
 3. Trykk på Info-knappen ved siden av Bluetooth-tilbehøret du vil gi nytt navn, og trykk deretter på Navn.
  Noe Bluetooth-tilbehør kan ikke gis nytt navn.
  Innstillinger for Bluetooth-enhet på iPhone
 4. Skriv inn et nytt navn, trykk på Ferdig på tastaturet, og trykk deretter på Tilbake-knapp.

Det egendefinerte navnet du gir tilbehøret, vises nå i Bluetooth-innstillingene på iPhone, iPad og iPod touch. Finn ut hvordan du gir AirPods nytt navn.

Gi Bluetooth-tilbehør nytt navn på Macen

 1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen (), og klikk deretter på Bluetooth.
 2. Kontroll-klikk på tilbehøret, og klikk deretter på Endre navn i hurtigmenyen. Hvis du ikke ser Endre navn, må du kontrollere at Bluetooth-tilbehøret er slått på, og deretter klikker du på Koble til og prøver på nytt.                  
  Klikke på Endre navn på en Bluetooth-enhet i Bluetooth-panelet til Systemvalg
 3. Skriv inn et nytt navn for tilbehøret, og klikk deretter på Endre navn-knappen.

Det egne navnet du gir tilbehøret, vises nå på Bluetooth-menyen til Macen og under Bluetooth i Systemvalg.*

* Hvis du sammenkobler Bluetooth-tilbehøret med en annen Mac, kan det hende at tilbehøret tilbakestilles til standardnavnet.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: