Slik sletter du en app med en konfigurasjonsprofil på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du fjerner en app og tilhørende konfigurasjonsprofil.

Apple har fjernet noen apper fra App Store som installerer rotsertifikater som kan muliggjøre overvåking av data. Hvis du har en av disse appene installert på enheten din, må du slette både appen og den tilhørende konfigurasjonsprofilen for å sikre at dataene dine forblir beskyttet.

Slett appen og den tilhørende konfigurasjonsprofilen

Følg denne fremgangsmåten for å slette en app og den tilhørende konfigurasjonsprofilen.  

 1. Slett appen 
  • Trykk på og hold inne appen til den begynner å vibrere.
  • Trykk på Slett-knappen  øverst til venstre i appen for å slette den. Hvis du ser en melding som sier «Sletting av appen sletter også tilhørende data», trykker du på Slett.
 2. Hvis appen har en konfigurasjonsprofil, sletter du den.
  • Gå til Innstillinger > Generelt > Profiler og enhetsadministrering*, og trykk på konfigurasjonsprofilen til appen.
  • Trykk deretter på Slett profil. Hvis du blir bedt om det, angir du enhetens sikkerhetskode, og deretter trykker du på Slett.
 3. Start iPhone, iPad eller iPod touch på nytt.

* Hvis du ikke ser dette alternativet i Innstillinger, er det ikke installert noen enhetsadministreringsprofiler på enheten din.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: