Slik sletter du en app med en konfigurasjonsprofil på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du fjerner en app og tilhørende konfigurasjonsprofil.

Apple har fjernet noen apper fra App Store som installerer rotsertifikater som kan tillate overvåking av data. Hvis du har en av disse appene installert på enheten din, må du slette både appen og tilhørende konfigurasjonsprofil for å sikre at dataene dine forblir sikret.

Slett både appen og konfigurasjonsprofilen

Følg denne fremgangsmåten for å slette en app og tilhørende konfigurasjonsprofil.  

 1. Slett appen. 
  • Trykk og hold på appsymbolet til det rister.
  • Trykk deretter på Slett-knapp øverst til venstre i appen for å slette den. Hvis du ser en melding som sier «Sletting av appen sletter også tilhørende data», trykker du på Slett.
 2. Hvis appen har en konfigurasjonsprofil, sletter du den. Hvis du ikke ser en konfigurasjonsprofil, går du til neste trinn.
  • Gå til Innstillinger > Generelt > Profil og enhetsadministrering, og trykk på appens konfigurasjonsprofil.
  • Trykk deretter på Slett profil. Hvis du blir bedt om det, angir du enhetens sikkerhetskode, og deretter trykker du på Slett.
 3. Start iPhone, iPad eller iPod touch på nytt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: