Hvis du ikke ser Neste-knappen når du installerer Windows på iMac (Retina 4K, 21,5-tommers, sent 2015)

Hvis du installerer Windows 10 på en iMac (Retina 4K, 21,5-tommers, sent 2015), kan du bruke tastatursnarveier til å gå gjennom Windows-installereren hvis deler av vinduet kommer utenfor skjermen.

Du ser kanskje ikke Neste-knappen på språk- og inndataskjermen i Windows Setup-programmet under installering. Følg denne framgangsmåten for å gå til neste skjerm:

  1. Bruk pekeren til å velge språk, tidsformat og valutaformat i tillegg til tastatur og inndatametode. 
  2. Trykk på Alt-N for å gå til neste skjerm.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: