Bruk Bluetooth-tilbehør med Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon)

Finn ut hvordan du kobler sammen Bluetooth-hodetelefoner, tastaturer, kontrollere og annet med Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon).

Velg en enhet eller et tilbehør for sammenkobling med Apple TV

Det er mange enheter og mye tilbehør du kan koble sammen med Apple TV, som Bluetooth-hodetelefoner, høyttalere, tastaturer og spillkontrollere.

Koble sammen et Bluetooth-tilbehør

 1. Sett Bluetooth-tilbehøret i sammenkoblingsmodus ved å følge instruksjonene som fulgte med tilbehøret.
 2. Gå til Innstillinger > Fjernkontroller og enheter > Bluetooth på Apple TV. Apple TV vil søke etter Bluetooth-tilbehør i nærheten.
 3. Velg Bluetooth-tilbehøret ditt. 
 4. Oppgi sikkerhetskoden eller PIN-koden hvis du får spørsmål om det. Tilbehøret skal nå vises under Mine enheter på Apple TV. 

Fjern sammenkobling av Bluetooth-tilbehør

På Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon) går du til Innstillinger > Fjernkontroller og enheter > Bluetooth. Velg tilbehøret og deretter Glem enhet.

Bruk flere Bluetooth-tilbehørsenheter

Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon) kan støtte flere Bluetooth-tilbehørsenheter samtidig innenfor disse begrensningene:

 • Én Siri Remote eller Apple TV Remote*
 • Ett Bluetooth-tastatur
 • Fire MFi («Made for iOS») Bluetooth-kontrollere (Med mindre du også kobler til en Bluetooth-tilbehørsenhet for lyd. I så fall kan du bare koble til én MFi-kontroller.)

Du vil kanskje kunne få koblet sammen flere tilbehørsenheter, men på et punkt må du fjerne sammenkoblingen av andre tilbehørsenheter for å få plass til nye.  Med noen apper er det kanskje mulig å bruke en iOS-enhet som ekstra kontroller uten å bruke Bluetooth. Ta kontakt med apputvikleren for å få hjelp til å bruke en iOS-enhet som kontroller i en app.

Få hjelp

Hvis en Bluetooth-tilbehørsenhet ikke kan kobles til Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon) eller mister forbindelsen under bruk, følger du denne fremgangsmåten. Sjekk om du fremdeles trenger hjelp etter hvert trinn:

 1. Sørg for at du er innenfor rekkevidden til Apple TV og at det ikke er forstyrrelser i området.
 2. Kontroller at tilbehøret er fulladet og slått på.
 3. Sørg for at programvaren på Bluetooth-tilbehøret og Apple TV er oppdatert. Hvis du for eksempel har trådløse Beats-hodetelefoner, kan du se etter firmwareoppdateringer.
 4. Flytt Apple TV til et annet sted i nærheten av TV-en.
 5. Se etter tilbehøret under Innstillinger > Fjernkontroller og enheter > Bluetooth. Hvis du finner det, men ikke får koblet det til, følger du fremgangsmåten ovenfor for å fjerne sammenkoblingen av tilbehøret. Deretter prøver du å koble det sammen igjen.
 6. Hvis du trenger mer hjelp til å koble til eller bruke Bluetooth-tilbehør sammen med Apple TV, kontakter du produsenten av tilbehøret.

*Apple TV 4K og Apple TV (4. generasjon) leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og områder som støtter Siri kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon) er konfigurert med et språk og land- eller regionsinnstillinger som støtter Siri.

Publiseringsdato: