Bruke Bluetooth-tilbehør med Apple TV

Finn ut hvordan du kobler sammen Bluetooth-hodetelefoner, tastaturer, kontrollere og annet med Apple TV 4K eller Apple TV HD.

Koble til et Bluetooth-tilbehør

 1. Sett Bluetooth-tilbehøret i sammenkoblingsmodus ved å følge instruksjonene som fulgte med tilbehøret.
 2. Gå til Innstillinger > Fjernkontroller og enheter > Bluetooth på Apple TV. Apple TV søker etter Bluetooth-tilbehør i nærheten.

 3. Velg Bluetooth-tilbehøret ditt. 
 4. Skriv inn en firesifret kode eller PIN-kode hvis du blir bedt om det. Tilbehøret skal nå vises under Mine enheter på Apple TV. 

Fjern sammenkobling med et Bluetooth-tilbehør

På Apple TV 4K eller Apple TV HD går du til Innstillinger > Fjernkontroller og enheter > Bluetooth. Velg tilbehøret og velg Fjern sammenkobling med enhet.

Bruke et Bluetooth-tastatur

Når du har sammenkoblet et Bluetooth-tastatur, kan du bruke det til å logge på apper, skrive tekst når du søker etter innhold, og mye mer.

 • Bruk piltastene for å navigere i menyer eller på Hjem-skjermen.
 • Trykk på returtasten for å velge.
 • Trykk på mellomromstasten for å spille av innhold eller sette det på pause.
 • Trykk på Escape for å gå tilbake eller lukke en app.

Bruk flere Bluetooth-tilbehørsenheter

Apple TV 4K og Apple TV HD kan støtte flere Bluetooth-tilbehørsenheter samtidig innenfor disse begrensningene:

 • Én Siri Remote eller Apple TV Remote*
 • Ett Bluetooth-tastatur
 • Fire MFi (Made for iOS) Bluetooth-kontrollere (Med mindre du også kobler til en Bluetooth-tilbehørsenhet for lyd. I så fall kan du bare koble til én MFi-kontroller.)

Du vil kanskje kunne få koblet sammen flere tilbehørsenheter, men på et punkt må du fjerne sammenkoblingen av andre tilbehørsenheter for å få plass til nye. Med noen apper er det kanskje mulig å bruke en iOS-enhet som ekstra kontroller uten å bruke Bluetooth. Ta kontakt med apputvikleren for å få hjelp til å bruke en iOS-enhet som kontroller i en app.

Få hjelp

Hvis en Bluetooth-tilbehørsenhet ikke kan kobles til Apple TV 4K eller Apple TV HD eller mister forbindelsen under bruk, følger du disse trinnene. Sjekk om du fremdeles trenger hjelp etter hvert trinn:

 1. Sørg for at du er innenfor rekkevidden til Apple TV og at det ikke er forstyrrelser i området.
 2. Kontroller at tilbehøret er fulladet og slått på.
 3. Sørg for at programvaren på Bluetooth-tilbehøret og Apple TV er oppdatert. Hvis du for eksempel har trådløse Beats-hodetelefoner, kan du se etter firmwareoppdateringer.
 4. Flytt Apple TV til et annet sted i nærheten av TV-en.
 5. Se etter tilbehøret under Innstillinger > Fjernkontroller og enheter > Bluetooth. Hvis du finner det, men ikke får koblet det til, følger du trinnene ovenfor for å fjerne sammenkoblingen av tilbehøret. Deretter prøver du å koble det sammen igjen.
 6. Hvis du trenger mer hjelp til å koble til eller bruke Bluetooth-tilbehør sammen med Apple TV, kontakter du produsenten av tilbehøret.

*Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og områder som støtter Siri kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge Apple TV 4K eller Apple TV HD er konfigurert med et språk og et land eller en region som støtter Siri.

Publiseringsdato: