Bruke Bluetooth-tilbehør med Apple TV

Finn ut hvordan du sammenkobler Bluetooth-tilbehør med Apple TV, og finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke kan sammenkoble et tilbehør eller hvis det mister tilkoblingen under bruk.

Koble til eller koble fra Bluetooth-tilbehør

  1. Sett Bluetooth-tilbehøret i sammenkoblingsmodus ved å følge instruksjonene som fulgte med tilbehøret.
  2. Gå til Innstillinger > Fjernkontroller og enheter > Bluetooth på Apple TV. Apple TV søker etter Bluetooth-tilbehør i nærheten.
  3. Velg Bluetooth-tilbehøret ditt. 
  4. Skriv inn en firesifret kode eller PIN-kode hvis du blir bedt om det. Tilbehøret skal nå vises under Mine enheter på Apple TV. 

For å koble fra velger du tilbehøret ditt, og deretter velger du Fjern sammenkobling med enhet.

Hvis du ikke kan sammenkoble et Bluetooth-tilbehør eller hvis det mister tilkoblingen

Følg denne fremgangsmåten. Sjekk om du fremdeles trenger hjelp etter hvert trinn.

  1. Sørg for at du er innenfor rekkevidden til Apple TV og at det ikke er forstyrrelser i området.
  2. Kontroller at tilbehøret er fulladet og slått på.
  3. Sørg for at programvaren på Bluetooth-tilbehøret og Apple TV er oppdatert. Hvis du for eksempel har trådløse Beats-hodetelefoner, ser du etter firmwareoppdateringer.
  4. Flytt Apple TV til et annet sted i nærheten av TV-en.
  5. Se etter tilbehøret under Innstillinger > Fjernkontroller og enheter > Bluetooth. Hvis du finner det, men ikke får koblet det til, følger du trinnene ovenfor for å fjerne sammenkoblingen av tilbehøret. Deretter prøver du å koble det sammen igjen.
  6. Hvis du trenger mer hjelp til å koble til eller bruke Bluetooth-tilbehør sammen med Apple TV, kontakter du produsenten av tilbehøret.

Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og områder som støtter Siri, kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge Apple TV 4K eller Apple TV HD er konfigurert med et språk og et land eller en region som støtter Siri.

Publiseringsdato: