Slå av upassende innhold i Apple Music for Android

Du kan slå på innholdsrestriksjoner for å begrense tilgang til upassende musikk og bestemte aldersgrenser for videoinnhold i Apple Music-appen.

 1. Åpne Apple Music-appen på Android-enheten.
 2. Nederst på skjermen trykker du på Bibliotek, For deg, Bla gjennom eller Radio.
 3. Trykk på menyknappen Sorteringsvalg-knappen, og trykk deretter på Innstillinger.
 4. Bla til Restriksjoner-delen, og trykk deretter på Innholdsrestriksjoner.
 5. Skriv inn en firesifret sikkerhetskode, og skriv den inn på nytt for å bekrefte den.
  Hvis du angir en sikkerhetskode, kan ikke andre personer endre denne innstillingen uten godkjenning fra deg. Sørg for at du husker sikkerhetskoden. Du trenger denne når du vil endre innholdsrestriksjoner senere. Det finnes ingen måte å gjenopprette sikkerhetskoden på hvis du glemmer den. Hvis du vil gjøre endringer, må du slette Apple Music fra enheten og installere det på nytt.
 6. Trykk på Aktiver innholdsrestriksjoner for å slå det på. Velg restriksjonene du ønsker:
  • Trykk på Musikk for å slå av tilgang til støtende innhold.
  • Trykk på Filmer for å velge hvilke aldersgrenser du vil gi tilgang til, eller du kan slå av tilgang til filmer fullstendig.
  • Trykk på TV-programmer for å velge hvilke aldersgrenser du vil gi tilgang til, eller du kan slå av tilgang til TV-programmer fullstendig.
  • Trykk på Profiler for å slå av tilgang til profiler til andre Apple Music-brukere.

Når du har angitt innholdsrestriksjoner, vil du kanskje se sanger og album som er merket som upassende eller videoinnhold med aldersbegrensninger, i søkeresultater eller i fanene i Apple Music, men du kan ikke spille av disse. Radio vil også bare spille sensurerte versjoner av sanger.

Du må angi innholdsrestriksjoner på alle enhetene der du vil begrense tilgang til innhold. Innstillingene synkroniseres ikke på tvers av enheter.


Hvis du har en Apple-enhet

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: