Slå av upassende innhold i Apple Music for Android

Du kan begrense tilgang til upassende musikk og bestemte aldersgrenser for videoinnhold i Apple Music-appen.

Slå av tilgang til musikk med upassende innhold

 1. Åpne Apple Music-appen på Android-enheten.
 2. Trykk på menysymbolet   øverst til venstre, og trykk på Innstillinger.
 3. Rull til Tillatt innhold-delen, og trykk deretter på Tillat upassende innhold for å slå det av.
 4. Angi en firesifret sikkerhetskode, og trykk deretter på OK for å bekrefte den.
  Hvis du angir en sikkerhetskode, kan ikke andre personer endre denne innstillingen uten godkjenning fra deg. Sørg for at du husker sikkerhetskoden. Du trenger denne når du vil aktivere upassende innhold igjen. Det finnes ingen måte å gjenopprette sikkerhetskoden på hvis du glemmer den. Hvis du vil gjøre endringer, må du slette Apple Music fra telefonen og installere det på nytt.

Når du har slått av Tillat upassende innhold, vil du kanskje se sanger og album som er merket som upassende i søkeresultater eller i fanene i Apple Music, men du kan ikke spille av sporene. Radio vil da også bare spille sensurerte versjoner av sanger.

Angi restriksjoner på filmer og TV-programmer

 1. Åpne Apple Music-appen på Android-enheten.
 2. Trykk på menysymbolet  øverst til venstre, og trykk på Innstillinger.
 3. Rull til Tillatt innhold-delen, og trykk deretter på Filmer eller TV-programmer, avhengig av hva du vil begrense.
 4. Angi en firesifret sikkerhetskode.
  Hvis du angir en sikkerhetskode, kan ikke andre personer endre denne innstillingen uten godkjenning fra deg. Sørg for at du husker sikkerhetskoden. Du trenger denne når du vil aktivere upassende innhold igjen. Det finnes ingen måte å gjenopprette sikkerhetskoden på hvis du glemmer den. Hvis du glemmer sikkerhetskoden, må du slette Apple Music fra telefonen og installere det på nytt.
 5. Velg en aldersgrense for filmer eller TV-programmer. Hvis du for eksempel vil begrense tilgang til bare PG-filmer, velger du PG. Velg Ikke tillat filmer eller Ikke tillat TV-programmer for å slå av tilgang til alle filmer eller TV-programmer.

Når du har begrenset tilgang til filmer eller TV-programmer, kan innhold tilhørende aldersgrenser du har begrenset vises i søkeresultater eller i en av fanene i Apple Music, men du kan ikke spille av det.

Hvis du har en Apple-enhet

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: