Rediger med tredjepartsapper og -tillegg i Bilder

Finn ut hvordan du redigerer bilder og videoer med tredjepartstillegg i Bilder for iOS og macOS. Og finn ut hvordan Bilder og tredjepartsapper fungerer sammen på Mac.

Med tredjepartsapper og -tillegg utvides redigeringsalternativene dine i Bilder for iOS og macOS. Du kan bruke redigeringer fra flere apper og tillegg på ett bilde, eller du kan bruke en kombinasjon av apper og tillegg samt redigeringsverktøyene som er innebygd i Bilder.


Bruk tredjepartstillegg på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du finner apper med Bilder-tillegg for iOS-enheten din, bruker dem til å redigere bilder og angir favorittillegg.

Installer iOS-apper som inkluderer tillegg

Bruk App Store på enheten til å finne og installere apper som tillater fullstendig redigering fra Bilder eller inkluderer Bilder-tillegg. Apper som inkluderer tillegg, har vanligvis informasjon om dette i beskrivelsen. Søk etter begrep som «Bilder tillegg» for å utforske flere apper.

Du kan også velge blant appene oppført i rediger bilder raskere med bildetillegg i App Store.

Rediger bilder med tillegg på iOS-enheten din

 1. Åpne Bilder-appen, og trykk deretter på et bilde.
 2. Trykk på Rediger, og trykk deretter på Mer-knappen .
 3. Velg en app fra menyen som vises.
  iPhone som viser tilgjengelige tredjepartstillegg
 4. Rediger bildet med verktøyene til tillegget.
 5. Klikk på Ferdig når du er fornøyd med endringene. Du kan velge et annet tillegg for å endre bildet ytterligere, eller du kan bruke hvilket som helst av redigeringsverktøyene som er innebygd i Bilder.
 6. Når du er ferdig med alle endringene, klikker du på Ferdig for å avslutte redigeringsmodus.

Angi favorittillegg og endre rekkefølgen på iOS-enheten din

Hvis du har flere apper som inkluderer Bilder-tillegg, kan du angi favoritter og endre rekkefølgen de vises i, på iPhone, iPad eller iPod touch.

 1. Åpne Bilder-appen, og trykk deretter på et bilde.
 2. Trykk på Rediger, og trykk deretter på Mer-knappen .
 3. Sveip til venstre i menyen som vises, til du ser Mer-knappen, og deretter trykker du på den.
  iPhone som viser Mer-knappen for å få tilgang til tredjepartstillegg
 4. I listen over apper med Bilder-tillegg som vises, trykker du på Rediger og deretter på Sett inn-knappen  for å legge den til i favorittene dine. For å endre rekkefølgen på favorittilleggene dine trykker og holder du på Endre rekkefølge-knappen , og deretter drar du opp eller ned for å endre rekkefølgen. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.
  iPhone viser tredjepartstilleggene Favoritter og Forslag


Bruk tredjepartstillegg på Mac

Finn ut hvordan du finner apper med Bilder-tillegg for Mac, bruker dem til å redigere bilder og slår på og av tillegg.

Installer Mac-apper som tillater redigering eller inkluderer tillegg

Bilder for macOS gjør det enkelt å finne tredjepartsapper:

 1. Dobbeltklikk på et bilde i biblioteket for å åpne det i enkeltbildevisning, og klikk på Rediger.
 2. Klikk på Mer-knappen , og velg deretter App Store.

Mac App Store åpner et utvalg bilderedigeringsapper fra tredjeparter som er kompatible med Bilder.

Du kan også velge blant appene oppført i tillegg for rask bilderedigering i App Store.

Redigere bilder med tillegg på Mac

 1. Dobbeltklikk på et bilde i biblioteket for å åpne det i enkeltbildevisning, og klikk på Rediger.
 2. Klikk på Mer-knappen .
 3. Velg en app fra menyen som vises.
  Bilder-appen på Mac som viser valg av tredjepartstillegg
 4. Rediger bildet med verktøyene til tillegget som vises.
 5. Når du er fornøyd med endringene, klikker du på Arkiver endringer. Du kan velge et annet tillegg hvis du vil gjøre flere endringer, eller du kan bruke hvilket som helst av redigeringsverktøyene som er innebygd i Bilder.
 6. Når du er ferdig med alle endringene, klikker du på Ferdig for å avslutte redigeringsmodus.

Slå på eller av tillegg på Macen

Hvis du vil endre hvilke tillegg som vises i Bilder, kan du slå tilleggene på eller av:

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Tillegg.
 2. Klikk på Bilderedigering i venstre sidepanel. Appene som inkluderer Bilder-tillegg, vises.
  Bilderedigeringstillegg i Systemvalg
 3. Slå på tilleggene du vil bruke i Bilder. Du kan også dra dem opp eller ned for å justere visningsrekkefølgen i Bilder. Hvis du ikke vil at en utvidelse skal vises i Bilder, kontrollerer du at avmerkingsboksen for appen ikke er merket.

Rediger bilder i tredjepartsapper på Mac

Med Bilder for macOS High Sierra og nyere kan du sende bilder til de fleste tredjepartsapper for bilderedigering og deretter lagre endringene direkte i biblioteket.

 1. Kontroll-klikk på et bilde og velg Rediger med fra kontekstmenyen. Velg så fra listen over redigeringsapper fra tredjeparter på Mac. Du kan også klikke på et bilde og velge Bilde > Rediger med i menylinjen.
 2. Bildet åpnes i den tredjepartsappen du velger. Gjør endringene dine og lagre dem. 
  Hvis appen lagrer bilder i et format som ikke er standard, ser du etter et alternativ for å lagre som JPEG eller et annet format som Bilder støtter.

Det redigerte bildet vises automatisk i Bilder.

Finn ut mer

 • Når du redigerer et bilde med tredjepartstillegg eller de innebygde verktøyene i Bilder, kan du alltid begynne på nytt med det opprinnelige bildet. Åpne bildet i redigeringsmodus, og klikk deretter på Gjenopprett original på Mac, eller trykk på Gjenopprett hvis du bruker en iOS-enhet.
 • Hvis du bruker iCloud-bilder, må du huske at bildene dine organiseres og holdes oppdatert overalt der du bruker den samme Apple-ID-en. På den måten vil alle endringer du gjør på én enhet, også vises på de andre enhetene dine.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: