Styre TV-en eller mottakeren med Siri Remote eller Apple TV Remote

Finn ut hvordan du styrer strøm, volum og mer med Siri Remote, Apple TV Remote eller fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget ditt.

Bruke Siri Remote eller Apple TV Remote

Apple TV 4K eller Apple TV HD skal automatisk oppdage TV-en eller mottakeren du plugger den i, og programmere Siri Remote eller Apple TV Remote1 for å styre strømmen og HDMI-inngangen.

Sørg for at det ikke er noe i veien mellom fjernkontrollen  og fremsiden på TV-en eller mottakeren før du bruker Siri Remote eller Apple TV Remote til å styre TV-en eller mottakeren. Volumet styres vanligvis via IR-sensorenforan på apparatet.

Dersom volumet, strømmen eller HDMI-valget ikke fungerer automatisk, kan du prøve å programmere fjernkontrollen for volum eller slå på HDMI-CEC på TV-en eller mottakeren.

Justere volumet

Trykk på  Volum opp på Siri Remote  eller  Volum ned på Siri Remote  for å skru volumet opp eller ned. Hvis volumet ikke reagerer, må du programmere volumkontrollen manuelt for Siri Remote eller Apple TV Remote

Du kan bruke Siri Remote eller Apple TV Remote til å styre volumet på enten TV-en eller mottakeren, men ikke begge to samtidig.

Slå på TV-en eller mottakeren, og bytt til riktig HDMI

Du trenger bare å vekke Apple TV for å slå på TV-en eller mottakeren og automatisk bytte til riktig HDMI-inngang. For å vekke Apple TV og slå på hjemmekinoutstyret trykker du på Meny eller Apple TV App/Hjem-knappen  på Siri Remote eller Apple TV Remote. Trenger du hjelp?

Slå av TV-en eller mottakeren

Trykk og hold nede Apple TV App/Hjem-knappen  for å åpne Kontrollsenter, og velg deretter Dvale. Dette setter Apple TV i dvalemodus og slår automatisk av TV-en eller mottakeren. Trenger du hjelp?

Justere HDMI-CEC og voluminnstillingene på Apple TV

Gå til Innstillinger > Fjernkontroller og enheter, og velg følgende:

 • Styr TV-er og mottakere: Velg om Siri Remote eller Apple TV Remote skal slå på TV-en eller mottakeren din automatisk.
 • Volumkontroll: Velg om Siri Remote eller Apple TV Remote skal styre volumet for TV-en eller mottakeren din. Du kan også velge dette for å lære, redigere eller slette lærte volumkontroller.

Styr Apple TV med en fjernkontroll til hjemmekino

Du kan bruke en fjernkontroll til hjemmekino, for eksempel en nettverksbasert fjernkontroll for hjemmekontrollsystemer eller en infrarød fjernkontroll (også kalt universell kontroll), til å styre Apple TV.

Slik konfigurerer du hjemmekinofjernkontrollen til å styre Apple TV:

 1. Legg til Apple TV i Hjem-appen, og sørg for at du tildeler den til et rom.
 2. Legg til fjernkontrollen i Hjem-appen på en iOS-enhet, og sørg for at du tildeler den til et rom.

Når du har lagt til fjernkontrollen i Hjem-appen, kan du bruke den til å styre alle Apple TV-er du har hjemme.

Finn ut hvilke fjernkontroller til hjemmekinoer som støttes.

Hvis du vil vite mer om de ulike måtene du kan styre Apple TV med fjernkontrollen på, går du til Innstillinger > Fjernkontroller og enheter og velger Lær fjernkontroll.

Kontakt produsenten eller gå til nettstedet deres hvis du har problemer med fjernkontrollen eller du vil finne ut mer om å bruke fjernkontrollen til å styre Apple TV.

Få hjelp med Siri Remote eller Apple TV Remote

Hvis du trenger hjelp med volumet eller andre funksjoner på Siri Remote eller Apple TV Remote, bør du programmere Siri Remote eller Apple TV Remote manuelt eller sørge for at HDMI-CEC er slått på.

Programmere fjernkontrollen for volum

Hvis volumkontrollene ikke fungerer automatisk, kan du programmere Siri Remote eller Apple TV Remote manuelt:

 1. På Apple TV 4K eller Apple TV HD går du til Innstillinger > Fjernkontroller og enheter > Volumkontroll.
 2. Velg Finn ut mer om ny enhet.
 3. Følg trinnene på skjermen for å programmere Siri Remote eller Apple TV Remote og styre volumet på TV-en eller mottakeren din.

Sjekk at HDMI-CEC er slått på

Hvis det er noen funksjoner som ikke fungerer, kan du sjekke følgende:

 1. Sørg for at TV-en eller mottakeren din har støtte for HDMI-CEC. Spør produsenten eller sjekk brukerveiledningen for å få hjelp.
 2. Kontroller at HDMI-CEC er slått på i menyen for TV-en eller mottakeren din. Bruk fjernkontrollen som fulgte med apparatet ditt. Ettersom produsenter ofte har andre navn for HDMI-CEC, kan du se etter en innstilling som slutter på «Link» eller «Sync». Her er noen eksempler:
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og regioner som støtter Siri, kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge du er i et land eller et område som støtter Siri.
 2. Selv om de fleste volumkontroller fungerer ved hjelp av IR-sensoren foran på TV-en eller mottakeren, er det noen mottakere som bruker HDMI-CEC i stedet. Med volum via HDMI-CEC er du ikke avhengig av å ha klar bane mellom fjernkontrollen og forsiden på mottakeren.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: