Kontrollere TV-en eller mottakeren med Siri Remote eller Apple TV Remote

Les om hvordan du styrer strøm, volum og mer med Siri Remote eller Apple TV Remote.

Før du begynner

 • Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon) skal automatisk oppdage TV-en eller mottakeren du plugger den inn i, og programmere Siri Remote eller Apple TV Remote1 for å kontrollere strømmen og HDMI-inngangen.
 • La det være klar bane mellom fjernkontrollen og fronten på TV-en eller mottakeren. Volumet kontrolleres vanligvis via IR-sensorenforan på apparatet.

Dersom volumet, strømmen eller HDMI-utvalget ikke fungerer automatisk, kan du prøve å programmere fjernkontrollen for volum eller slå på HDMI-CEC på TV-en eller mottakeren din.

 


 

 

Justere volumet

På Siri Remote eller Apple TV Remote trykker du på  Volum opp på Siri Remote  eller  Volum ned på Siri Remote  for å justere volumet opp eller ned. Hvis volumet ikke reagerer, kan du følge trinnene for å programmere volumkontrollen manuelt for Siri Remote eller Apple TV Remote

Du kan bruke Siri Remote eller Apple TV Remote til å kontrollere volumet for enten TV-en eller mottakeren – ikke begge to samtidig.

Slå på TV-en eller mottakeren og bytt til riktig HDMI

For å slå på TV-en eller mottakeren og automatisk bytte til riktig HDMI-inngang, kan du bare vekke Apple TV: Trykk på en hvilken som helst knapp på Siri Remote eller Apple TV Remote for å vekke Apple TV og slå på hjemmekinoanlegget ditt. Få hjelp.

Slå av TV-en eller mottakeren

Trykk og hold inne Hjem-knappen på Apple TV (4. generasjon) og velg deretter Dvale. Dette setter Apple TV i dvalemodus og slår automatisk av TV-en eller mottakeren. Få hjelp.

Justere HDMI-CEC og voluminnstillingene på Apple TV

Under Innstillinger > Fjernkontroller og enheter kan du velge følgende:

 • Kontroller TV-er og mottakere: Bestem om Siri Remote eller Apple TV Remote automatisk skal slå på TV-en eller mottakeren din.
 • Volumkontroll: Bestem om Siri Remote eller Apple TV Remote skal kontrollere volumet for TV-en eller mottakeren din. Du kan også velge dette for å lære, redigere eller slette lærte volumkontroller.

Få hjelp

Hvis du trenger hjelp med volumet eller andre funksjoner, bør du programmere Siri Remote eller Apple TV Remote manuelt eller sikre at HDMI-CEC er slått på.

Programmere fjernkontrollen for volum

Hvis volumkontrollene ikke fungerer automatisk, kan du programmere Siri Remote eller Apple TV Remote manuelt:

 1. På Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon) går du til Innstillinger > Fjernkontroller og enheter > Volumkontroll.
 2. Velg Lær ny enhet.
 3. Følg trinnene på skjermen for å programmere Siri Remote eller Apple TV Remote og kontrollere volumet for TV-en eller mottakeren din.

Sjekk at HDMI-CEC er slått på

Hvis det er noen funksjoner som ikke fungerer, kan du prøve følgende:

 1. Sørg for at TV-en eller mottakeren din har støtte for HDMI-CEC. Spør produsenten eller sjekk manualen for å få hjelp.
 2. Sjekk at HDMI-CEC er slått på i menyen for TV-en eller mottakeren din. Bruk fjernkontrollen som fulgte med apparatet ditt. Ettersom produsenter ofte har andre navn for HDMI-CEC, kan du se etter en innstilling som slutter på «Link» eller «Sync». Her er noen eksempler:
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K og Apple TV (4. generasjon) leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I and og regioner som støtter Siri, kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge du er i et land eller et område som støtter Siri.
 2. Selv om de fleste volumkontroller fungerer ved hjelp av IR-sensor foran på TV-en eller mottakeren, er det noen mottakere som bruker HDMI-CEC i stedet. Med volum via HDMI-CEC er du ikke avhengig av å ha klar bane mellom fjernkontrollen og fronten på mottakeren.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: