Annonser og personvern

Apples annonseplatform er utviklet for å beskytte informasjonen din og la deg velge hva du vil dele.

Apples annonseplattform beskytter informasjonen din og gir deg muligheten til å velge hva du vil dele.

Annonser som leveres av Apples annonseplattform, kan vises i App Store på iOS, Apple News og Aksjer.

Følgende informasjon kan bli brukt for å levere annonser til deg:

  • Enhetsinformasjon: Språkinnstillinger for tastatur, enhetstype, OS-versjon, mobiloperatør og tilkoblingstype.
  • Enhetsposisjon: Hvis den stedsbaserte systemtjenesten for Apple-annonser er aktivert, kan posisjonen din brukes til å vise geografisk relevante annonser. Posisjonen til enheten blir ikke lagret av Apples annonseplattform, og det skapes ikke profiler basert på informasjonen.
  • Søk i App Store på iOS: Når du søker i App Store på iOS, kan søket bli brukt til å vise deg en relevant annonse.
  • Apple News og Aksjer: Typen nyhetssaker du trykker på og leser, blir brukt til å velge ut passende annonser.

For å forsikre at annonsene er relevante, deler Apples annonseplattform brukerne inn i grupper kalt segmenter, med felles interesser og kjennetegn, og retter annonser mot disse gruppene. Informasjon om deg brukes til å plassere deg i et segment, som igjen avgjør hvilke annonser du ser. Personvernet ditt ivaretas ved å plassere deg i segmenter bestående av minst 5 000 personer.

I Apple News og Aksjer brukes emnene og publikasjonene knyttet til News-identifikatoren din, og utgiverne du velger å motta varslinger fra, til å plassere deg i segmenter. Det opprettes ingen segmenter basert på søk i App Store.

Følgende informasjon kan bli brukt i App Store på iOS, Apple News og Aksjer for å plassere deg i segmenter.

  • Kontoinformasjon: Navn, adresse, alder og enheter som er registrert med kontoen din. Informasjon som fornavnet ditt på registreringssiden for en Apple‑ID, eller hilsenen i iTunes-kontoen din, kan brukes til å avgjøre kjønnet ditt.
  • Nedlastinger: Musikk, filmer, bøker, TV-programmer og apper du laster ned.
  • Aktiviteter i andre apper: Apputviklere, underlagt sine egne retningslinjer for personvern og gjeldende lover, kan gi informasjon om kjøp du utfører i apper og aktiviteter som fullførte nivåer i spill.
  • Annonsering: Hvilke annonser du trykker på fra Apples annonseplattform.
  • Andre segmenter: I bestemte annonsekampanjer kan annonsører matche informasjon de har om brukere med Apple sin informasjon for å opprette segmenter med minst 5 000 personer. Annonsører kan bruke en annonseidentifikator eller annen informasjon de har om brukere, som telefonnummer eller e‑postadresse, for å matche brukere til segmenter på Apples annonseplattform. I denne prosessen blir identifikatorene tilslørt for ikke å avsløre informasjon som kan identifisere brukere. Annonsører kan bruke informasjon de har fra kontakt med brukere for å plassere dem i et segment. Denne informasjonen hentes inn og brukes i henhold til retningslinjene for personvern fra annonsøren.

Apple kjenner ikke til eller gjør tilgjengelig informasjon til annonsører om din seksuelle legning, religiøse tro eller politiske tilknytning. Apple Pay-transaksjoner eller Helse-appdata er ikke tilgjengelige for Apples annonseplattform, og brukes ikke til annonseformål.

Apple vil aldri selge eller på noen måte overføre personlig identifiserbar informasjon til tredjeparter.

Informasjon som samles inn av Apple, behandles i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på www.apple.com/no/privacy

Se annonseinnstillinger

Om denne annonsen

Du kan trykke på Annonse-knappen i annonser du ser i App Store på iOS, Apple News eller Aksjer for å finne ut hvorfor en bestemt annonse ble vist til deg. Her kan du se segmentene og andre data, som demografi, som førte til at annonsen ble vist til deg.

Annonseinformasjon

Hvis du vil se informasjonen om deg som kan bli brukt for å levere målrettede annonser gjennom Apples annonseplattform, inkludert segmentene du er plassert i, kan du åpne Innstillinger på iOS-enheten din, velge Personvern og deretter Annonser og trykke på Vis annonseinformasjon.

Hvis du vil se denne informasjonen på macOS, kan du åpne Systemvalg, velge Sikkerhet og personvern, åpne Personvern-fanen, velge Annonser og trykke på Vis annonseinformasjon.

Hvis du har aktivert Begrens annonsesporing, har ikke Apples annonseplattform annonsedata å vise deg.

Hvis du mener informasjonen din er feil, kan du oppdatere Apple‑ID- og iTunes-kontoinformasjonen din.

Velg annonseinnstillinger

Velg å ikke motta målrettede annonser basert på sted

Du kan velge å ikke motta stedsbaserte annonser på iOS-enheten din ved å åpne Innstillinger, trykke på Personvern, velge Stedstjenester og deretter Systemtjenester og slå av bryteren for Stedsbaserte Apple-annonser.

Du kan velge å ikke motta stedsbaserte annonser på macOS ved å åpne Systemvalg, velge Sikkerhet og personvern, åpne Personvern-fanen, markere Stedstjenester og fjerne merket i avkrysningsruten Stedsbaserte Apple-annonser.

Apples annonseplattform mottar ikke stedsinformasjon når du slår av Stedstjenester på enheten.

Velg å ikke motta målrettede annonser

Du kan velge å aktivere Begrens annonsesporing på iOS ved å åpne Innstillinger, trykke på Personvern, velge Annonser og slå på bryteren for Begrens annonsesporing. Slå på Begrens annonsesporing på Apple TV ved å gå til Innstillinger, velge Generelt, klikke på Personvern og deretter slå på Begrens annonsesporing. På macOS kan du slå på Begrens annonsesporing ved å åpne Systemvalg, velge Sikkerhet og personvern, åpne Personvern-fanen, velge Annonser og merke av for Begrens annonsesporing.

Hvis du velger å slå på Begrens annonsesporing, vil Apples annonseplattform fjerne Apple-ID-en din fra mottakerlisten for målrettede annonser, uansett hvilken enhet du bruker. Apper eller annonsører som ikke bruker Apples annonseplattform, men som bruker Apples annonseidentifikator, må hake av for Begrens annonsesporing-innstillingen og har i henhold til Apples retningslinjer ikke tillatelse til å vise målrettede annonser til deg hvis du har slått på Begrens annonsesporing. Når Begrens annonsesporing er aktivert på iOS 10 eller nyere, erstattes annonseidentifikatoren med en ikke-unik verdi bestående av kun nuller for å forhindre visning av målrettede annonser. Den nullstilles automatisk til en tilfeldig identifikator når du slår av Begrens annonsesporing.

Du kan nullstille annonseidentifikatoren hver gang du vil fjerne annonsedata knyttet til deg. Nullstill annonseidentifikatoren på iOS ved å åpne Innstillinger, trykke på Personvern, velge Annonser og trykke på Nullstill annonseidentifikator. Nullstill annonseidentifikatoren på Apple TV ved å gå til Innstillinger, velge Generelt, klikke på Personvern og deretter på Nullstill annonseidentifikator. For å tilbakestille annonseidentifikatoren på macOS åpner du Systemvalg, velger Sikkerhet og personvern, åpner Personvern-fanen, velger Annonser, og deretter klikker du på Nullstill annonseidentifikator-knappen.

Hvis du slår på Begrens annonsesporing, kan du motta like mange annonser som før, men de kan være mindre relevante.

Publiseringsdato: