Annonser og personvern

Apples annonseplattform beskytter informasjonen din og gir deg muligheten til å velge hva du vil dele.

Apples annonseplattform beskytter informasjonen din og gir deg muligheten til å velge hva du vil dele.

Annonser som leveres av Apples annonseplattform, kan vises i App Store, Apple News og Aksjer.

Kontekstuell informasjon kan bli brukt for å levere annonser til deg, for eksempel:

  • Enhetsinformasjon: Språkinnstillinger for tastatur, enhetstype, OS-versjon, mobiloperatør og tilkoblingstype.
  • Enhetsposisjon: Hvis den stedsbaserte systemtjenesten for Apple-annonser er aktivert, kan posisjonen din bli brukt for å vise geografisk relevante annonser. Den nøyaktige posisjonen til enheten din blir ikke lagret av Apples annonseplattform, og det skapes ikke profiler basert på informasjonen. Denne innstillingen finner du ved å velge Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester > Stedsbaserte Apple Ad-annonser.
  • Søk i App Store: Når du søker i App Store, kan søket bli brukt for å vise deg en relevant annonse.
  • Apple News og Aksjer: Typen nyhetssaker du trykker på og leser, kan bli brukt til å velge ut passende annonser.

Vi deler brukerne inn i segmenter, som er grupper med mennesker som har felles interesser og kjennetegn, og retter annonser mot disse gruppene. Informasjon om deg brukes til å plassere deg i et segment, som igjen avgjør hvilke annonser du ser. For å beskytte personvernet ditt leveres bare målrettede annonser hvis mer enn 5 000 personer oppfyller målrettingskriteriene.

I Apple News og Aksjer kan vi plassere deg i segmenter basert på artikkelemner og -kategorier du leser, og publikasjoner du følger, abonnerer på eller aktiverer varslinger fra. Det opprettes ingen segmenter basert på søk i App Store.

Følgende informasjon kan bli brukt i App Store, Apple News og Aksjer for å plassere deg i segmenter:

  • Kontoinformasjon: Navn, adresse, alder og enheter som er registrert med kontoen din. Informasjon som fornavnet ditt på registreringssiden for en Apple‑ID, eller hilsenen i iTunes-kontoen din, kan brukes til å avgjøre kjønnet ditt.
  • Nedlastinger og aktivitet: Musikk, filmer, bøker, TV-programmer og apper du laster ned, i tillegg til kjøp i app.
  • Aktiviteter i andre apper: Apputviklere, underlagt sine egne retningslinjer for personvern og gjeldende lover, kan gi informasjon om kjøp du utfører i apper og aktiviteter som fullførte nivåer i spill.
  • Annonsering: Hvilke annonser du trykker på fra Apples annonseplattform.
  • Andre segmenter: I bestemte annonsekampanjer kan annonsører matche informasjon de har om brukerne sine, med Apple sin informasjon for å opprette segmenter med minst 5000 personer. Annonsører kan bruke en annonseidentifikator eller annen informasjon de har om brukere, som telefonnummer eller e‑postadresse, for å matche brukere til segmenter på Apples annonseplattform. I denne prosessen blir identifikatorene tilslørt for ikke å avsløre informasjon som kan identifisere brukere. Annonsører kan bruke informasjon de har fra kontakt med brukere for å plassere dem i et segment. Denne informasjonen hentes inn og brukes i henhold til retningslinjene for personvern fra annonsøren.

Når vi velger hvilken annonse som skal vises, fra flere annonser som du er kvalifisert for, kan vi bruke noe av informasjonen nevnt ovenfor og søkelogger fra App Store for å bestemme hvilken annonse som sannsynligvis er mest relevant for deg. Søkelogger fra App Store omfatter innholdet og apper du trykker på og ser på når du navigerer i App Store. Denne informasjonen samles på tvers av brukere, slik at den ikke identifiserer deg.

Apple kjenner ikke til eller gjør tilgjengelig informasjon til annonsører om din seksuelle legning, religiøse tro eller politiske tilknytning. Apple Pay-transaksjoner eller Helse-appdata er ikke tilgjengelige for Apples annonseplattform, og brukes ikke til annonseformål.

Apple vil aldri selge eller på noen måte overføre personlig identifiserbar informasjon til tredjeparter. Vi er pålagt å gjøre noe ikke-personlig informasjon tilgjengelig for tredjeparter som Apple har et strategisk samarbeid med, for å levere produktene og tjenestene våre, som hjelper Apple å markedsføre seg overfor kunder, og som selger annonser på vegne av Apple.

Informasjon som samles inn av Apple, behandles i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på www.apple.com/no/privacy

 

Se annonseinnstillinger

Om denne annonsen

Du kan trykke på Annonse-knappen i annonser du ser i App Store, Apple News eller Aksjer for å finne ut hvorfor en bestemt annonse ble vist til deg. Her kan du se segmentene og andre data, som demografi, som førte til at annonsen ble vist til deg.

Annonseinformasjon

Hvis du vil se informasjon om deg som kan bli brukt til å levere målrettede annonser gjennom Apples annonseplattform, inkludert segmentene du er plassert i, velger du Innstillinger > Personvern > Annonser og trykker på Vis annonseinformasjon på iOS- eller iPadOS-enheten din.

Hvis du vil se denne informasjonen på macOS, velger du Apple-menyen > Systemvalg > Sikkerhet og personvern, klikker på Personvern, velger Annonser og klikker på Vis annonseinformasjon.

Hvis du har aktivert Begrens annonsesporing, har ikke Apples annonseplattform annonsedata å vise deg. Du finner mer informasjon nedenfor.

Hvis du mener informasjonen din er feil, kan du oppdatere Apple‑ID- og iTunes-kontoinformasjonen din.

Velg annonseinnstillinger

Velg å ikke motta målrettede annonser basert på sted

Du kan velge å ikke motta stedsbaserte annonser på iOS- eller iPadOS-enheten ved å velge Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester og slå av Stedsbaserte Apple Ad-annonser.

Du kan velge å ikke motta stedsbaserte annonser på macOS-enheten ved å velge Apple-menyen > Systemvalg > Sikkerhet og personvern, klikke på Personvern, velge Stedstjenester og fjerne merket i avkrysningsruten Stedsbaserte Apple-annonser.

Apples annonseplattform mottar ikke stedsinformasjon når du slår av Stedstjenester på enheten.

Velg å ikke motta målrettede annonser

Du kan aktivere Begrens annonsesporing på iOS- eller iPadOS-enheten ved å velge Innstillinger > Personvern > Annonser og slå på Begrens annonsesporing. På Apple TV kan du velge Innstillinger > Generelt > Personvern og slå på Begrens annonsesporing. På macOS-enheten kan du aktivere Begrens annonsesporing ved å velge Apple-menyen > Systemvalg > Sikkerhet og personvern, klikke på Personvern og merke av i avkrysningsruten Begrens annonsesporing.

Hvis du velger å slå på Begrens annonsesporing, vil Apples annonseplattform fjerne Apple-ID-en din fra mottakerlisten for målrettede annonser, uansett hvilken enhet du bruker. Apper eller annonsører som ikke bruker Apples annonseplattform, men som bruker Apples annonseidentifikator, må hake av for Begrens annonsesporing-innstillingen og har i henhold til Apples retningslinjer ikke tillatelse til å vise målrettede annonser til deg hvis du har slått på Begrens annonsesporing. Når Begrens annonsesporing er aktivert i iOS 10 eller nyere, erstattes annonseidentifikatoren med en ikke-unik verdi bestående av kun nuller for å forhindre visning av målrettede annonser. Den nullstilles automatisk til en tilfeldig identifikator når du slår av Begrens annonsesporing.

Du kan også velge å nullstille annonseidentifikatoren din, slik at enheten din genererer en ny, tilfeldig identifikator. Dataene som var knyttet til den forrige annonseidentifikatoren din, blir ikke koblet til den nye identifikatoren. Nullstill annonseidentifikatoren på iOS eller iPadOS ved å velge Innstillinger > Personvern, trykke på Annonser og deretter trykke på Nullstill annonseidentifikator. Nullstill annonseidentifikatoren på Apple TV ved å gå til Innstillinger > Generelt > Personvern og klikk på Nullstill Annonseidentifikator. For å tilbakestille annonseidentifikatoren på macOS velger du Apple-menyen > Systemvalg > Sikkerhet og personvern, klikker på Personvern, velger Annonser og klikker deretter på Nullstill annonseidentifikator-knappen.

Hvis du slår på Begrens annonsesporing, kan du fortsatt motta annonser, men de kan være mindre relevante.

Publiseringsdato: