Om sikkerhetsinnholdet i iTunes 12.3

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iTunes 12.3.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil lese mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iTunes 12.3

 • iTunes

  Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

  Virkning: Programmer som bruker CoteText, kan være sårbare for uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt hukommelse i behandlingen av tekstfiler. Problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1157: Apple

  CVE-2015-3686: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-3687: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-3688: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-5755 : John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-5761 : John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-5874: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • iTunes

  Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

  Virkning: Programmer som bruker ICU, kan være sårbare for uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt hukommelse i behandlingen av unicode-strenger. Problemene ble løst ved å oppdatere ICU til versjon 55.

  CVE-ID

  CVE-2014-8146

  CVE-2015-1205

 • iTunes

  Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

  Virkning: Åpning av en mediefil kan føre til utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et sikkerhetsproblem i Microsoft Foundation Class' håndtering av biblioteklasting. Problemet ble løst ved å oppdatere til nyeste versjon av Omdistribueringspakke for Microsoft Visual C++.

  CVE-ID

  CVE-2010-3190: Stefan Kanthak

 • iTunes

  Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

  Virkning: Et Man-in-the-Middle-angrep ved navigering i iTunes Store med iTunes kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1152: Apple

  CVE-2015-1153: Apple

  CVE-2015-3730: Apple

  CVE-2015-3731: Apple

  CVE-2015-3733: Apple

  CVE-2015-3734: Apple

  CVE-2015-3735: Apple

  CVE-2015-3736: Apple

  CVE-2015-3737: Apple

  CVE-2015-3738: Apple

  CVE-2015-3739: Apple

  CVE-2015-3740: Apple

  CVE-2015-3741: Apple

  CVE-2015-3742: Apple

  CVE-2015-3743: Apple

  CVE-2015-3744: Apple

  CVE-2015-3745: Apple

  CVE-2015-3746: Apple

  CVE-2015-3747: Apple

  CVE-2015-3748: Apple

  CVE-2015-3749: Apple

  CVE-2015-5789: Apple

  CVE-2015-5790: Apple

  CVE-2015-5791: Apple

  CVE-2015-5792: Apple

  CVE-2015-5793: Apple

  CVE-2015-5794: Apple

  CVE-2015-5795: Apple

  CVE-2015-5796: Apple

  CVE-2015-5797: Apple

  CVE-2015-5798: Apple

  CVE-2015-5799: Apple

  CVE-2015-5800: Apple

  CVE-2015-5801: Apple

  CVE-2015-5802: Apple

  CVE-2015-5803: Apple

  CVE-2015-5804: Apple

  CVE-2015-5805

  CVE-2015-5806: Apple

  CVE-2015-5807: Apple

  CVE-2015-5808: Joe Vennix

  CVE-2015-5809: Apple

  CVE-2015-5810: Apple

  CVE-2015-5811: Apple

  CVE-2015-5812: Apple

  CVE-2015-5813: Apple

  CVE-2015-5814: Apple

  CVE-2015-5815: Apple

  CVE-2015-5816: Apple

  CVE-2015-5817: Apple

  CVE-2015-5818: Apple

  CVE-2015-5819: Apple

  CVE-2015-5821: Apple

  CVE-2015-5822: Mark S. Miller i Google

  CVE-2015-5823: Apple

 • Programvareoppdatering

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan være i stand til å skaffe seg krypterte SMB-akkreditiver

  Beskrivelse: Det var et omdirigeringsproblem i håndteringen av visse nettverkstilkoblinger. Problemet ble løst gjennom forbedret ressursvalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5920: Cylance

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: