Om sikkerhetsinnholdet i watchOS 2.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i watchOS 2.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil vite mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

watchOS 2

 • Apple Pay

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Noen kort kan gi en terminal mulighet til å innhente begrenset informasjon om de siste transaksjonene ved betaling

  Beskrivelse: Transaksjonsloggfunksjonaliteten ble aktivert i visse konfigurasjoner. Problemet ble løst ved å fjerne transaksjonsloggfunksjonaliteten.

  CVE-ID

  CVE-2015-5916

 • Lyd

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Avspilling av en skadelig lydfil kan føre til uventet avslutning av et program

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i håndteringen av lydfiler. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5862: YoungJin Yoon ved Information Security Lab. (Adv.: Prof. Taekyoung Kwon), Yonsei-universitetet, Seoul, Sør-Korea

 • Retningslinjer for sertifikatgodkjenning

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Oppdatering av retningslinjer for sertifikatgodkjenning

  Beskrivelse: Retningslinjene for sertifikatgodkjenning ble oppdatert. Den fullstendige oversikten over sertifikater finnes på https://support.apple.com/kb/HT204873?viewlocale=no_NO.

 • CFNetwork

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan kanskje avskjære SSL/TLS-tilkoblinger

  Beskrivelse: Det var problem med sertifikatvalidering i NSURL når et sertifikat ble endret. Problemet ble løst gjennom forbedret sertifikatvalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5824: Timothy J. Wood i The Omni Group

 • CFNetwork

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Tilkobling til en skadelig webproxytjener kan angi skadelige informasjonskapsler for et nettsted

  Beskrivelse: Det var et problem i håndteringen av proxytilkoblingssvar. Problemet ble løst ved å fjerne «set-cookie»-hodet ved analyse av tilkoblingssvaret.

  CVE-ID

  CVE-2015-5841: Xiaofeng Zheng i Blue Lotus Team, Tsinghua-universitetet

 • CFNetwork

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan spore en brukers aktivitet

  Beskrivelse: Det var et problem med informasjonskapsler på tvers av domener i håndteringen av domener på øverste nivå. Problemet ble løst gjennom forbedret begrensning av mulighetene til å opprette informasjonskapsler.

  CVE-ID

  CVE-2015-5885: Xiaofeng Zheng i Blue Lotus Team, Tsinghua-universitetet

 • CFNetwork

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En person med fysisk tilgang til en iOS-enhet kan lese bufferdata fra Apple-apper

  Beskrivelse: Bufferdatat ble kryptert med en nøkkel som ble beskyttet kun av maskinvare-UID. Problemet ble løst ved å kryptere bufferdata med en nøkkel som beskyttes av maskinvare-UID og brukerens sikkerhetskode.

  CVE-ID

  CVE-2015-5898: Andreas Kurtz i NESO Security Labs

 • CoreCrypto

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En angriper kan være i stand til å fastslå en privat nøkkel

  Beskrivelse: Ved å observere mange signerings- eller dekrypteringsforsøk kan en angriper ha vært i stand til å fastslå den privare RSA-nøkkelen. Problemet ble løst gjennom forbedrede krypteringsalgoritmer.

 • CoreText

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i behandlingen av fontfiler. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-5874: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • Data Detectors Engine

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Behandling av en skadelig tekstfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var problemer med ødelagt hukommelse i behandlingen av tekstfiler. Problemene ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5829: M1x7e1 i Safeye Team (www.safeye.org)

 • Dev Tools

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i dyld. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5876: beist of grayhash

 • Diskfiler

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i DiskImages. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5847: Filippo Bigarella, Luca Todesco

 • dyld

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Et program kan være i stand til å omgå kodesigneringskontroller

  Beskrivelse: Det var et problem med valideringen av kodesignaturen til programmer. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5839: @PanguTeam, TaiG Jailbreak Team

 • GasGauge

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt hukommelse i kjernen. Problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5918: Apple

  CVE-2015-5919: Apple

 • ICU

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Flere sårbarheter i ICU

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i ICU-versjonene før 53.1.0. Disse problemene ble løst ved å oppdatere ICU til versjon 55.1.

  CVE-ID

  CVE-2014-8146

  CVE-2015-1205

 • IOAcceleratorFamily

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjernehukommelsen

  Beskrivelse: Det var et problem som førte til avdekking av innhold i kjernehukommelsen. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5834: Cererdlong i Alibaba Mobile Security Team

 • IOAcceleratorFamily

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i IOAcceleratorFamily. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5848: Filippo Bigarella

 • IOKit

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i kjernen. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5844: Filippo Bigarella

  CVE-2015-5845: Filippo Bigarella

  CVE-2015-5846: Filippo Bigarella

 • IOMobileFrameBuffer

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i IOMobileFrameBuffer. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5843: Filippo Bigarella

 • IOStorageFamily

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å lese kjernehukommelse

  Beskrivelse: Det var et problem med initialisering av hukommelse i kjernen. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5863: Ilja van Sprundel i IOActive

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i kjernen. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5868: Cererdlong i Alibaba Mobile Security Team

  CVE-2015-5896: Maxime Villard i m00nbsd

  CVE-2015-5903: CESG

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En lokal angriper kan styre verdien til stakkinformasjonskapsler

  Beskrivelse: Det var flere svakheter i genereringen av stakkinformasjonskapsler for brukerplass. Problemet ble løst gjennom forbedret generering av stakkinformasjonskapsler.

  CVE-ID

  CVE-2013-3951: Stefan Esser

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En lokal prosess kan endre andre prosesser uten berettigelseskontroller

  Beskrivelse: Det var et problem der rotprosesser som benyttet API-et processor_set_tasks API kunne hente oppgaveportene til andre prosesser. Problemet ble løst gjennom forbedrede berettigelseskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-5882: Pedro Vilaça på grunnlag av opprinnelige undersøkelser utført av Ming-chieh Pan og Sung-ting Tsai; Jonathan Levin

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En angriper i et lokalt LAN-segment kan deaktivere IPv6-ruting

  Beskrivelse: Det var et problem med utilstrekkelig validering i håndteringen av iPv6-ruterannonseringer som tillot en angriper å sette hoppgrensen til en vilkårlig verdi. Problemet ble løst å innføre en minste hoppgrense.

  CVE-ID

  CVE-2015-5869: Dennis Spindel Ljungmark

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å fastslå layouten til kjernehukommelsen

  Beskrivelse: Det var et problem i XNU som førte til avdekking av kjernehukommelse. Problemet ble løst gjennom forbedret initialisering av kjernehukommelsesstrukturer.

  CVE-ID

  CVE-2015-5842: beist of grayhash

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å forårsake systemnekt av tjenester

  Beskrivelse: Det var et problem med aktivering av HFS-stasjoner. Problemet ble løst gjennom ekstra valideringskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-5748: Maxime Villard i m00nbsd

 • libpthread

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i kjernen. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5899: Lufeng Li i Qihoo 360 Vulcan Team

 • PluginKit

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Et skadelig bedriftsprogram kan installere tillegg før programmet har blitt godkjent

  Beskrivelse: Det var et problem med valideringen av tillegg under installering. Problemet ble løst gjennom forbedret appverifisering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5837: Zhaofeng Chen, Hui Xue og Tao (Lenx) Wei i FireEye, Inc.

 • removefile

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Behandling av skadelige data kan føre til uventet avslutning av program

  Beskrivelse: Det var en overflytfeil i checkint-delingsrutinene. Problemet ble løst gjennom forbedrede delingsrutiner.

  CVE-ID

  CVE-2015-5840: en anonym forsker

 • SQLite

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Flere sårbarheter i SQLite v3.8.5

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i SQLite v3.8.5. Problemene ble løst ved å oppdatere SQLite til versjon v3.8.10.2.

  CVE-ID

  CVE-2015-5895

 • tidy

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i Tidy. Problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5522: Fernando Muñoz i NULLGroup.com

  CVE-2015-5523: Fernando Muñoz i NULLGroup.com

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: