Sikkerhetskopier og gjenopprett administrerte apper, dokumenter og data

Les om hvilke alternativer du kan velge for å sikkerhetskopiere og gjenopprette MDM-tildelte apper, dokumenter og data.

Du kan bruke Mobile Device Management (MDM) til å tilordne en app til en bestemt bruker eller enhet. Når du bruker MDM til å installere en app, har du disse to alternativene:

  • Hindre sikkerhetskopi av appens dokumenter og data
  • Fjern appen når MDM-profilen fjernes

Disse alternativene er med på å bestemme om og hvordan du kan sikkerhetskopiere og gjenopprette apper og appdata.

Sikkerhetskopier og gjenopprett appers dokumenter og data

Nyttelaster, profiler og administrerte innstillinger sikkerhetskopieres til iCloud og iTunes. Når du gjenoppretter en sikkerhetskopi til den samme enheten, gjenopprettes hver app selv om dataene ikke gjenopprettes.

Når du bruker Profilhåndtering til å installere en app, blir alltid dokumenter og data sikkerhetskopiert, og appen blir alltid fjernet når MDM-profilen fjernes. Hvis du ikke vil sikkerhetskopiere brukerdata, kan du bruke disse begrensningene:

  • Velg «Hindre sikkerhetskopi av appdata» i MDM for å forhindre at brukere sikkerhetskopierer eller gjenoppretter dokumenter og data for den appen.
  • Velg «Fjern appen når MDM-profilen fjernes» for å sikkerhetskopiere data for den appen. Du kan kun gjenopprette dataene hvis du gjenoppretter sikkerhetskopien til den samme enheten. Hvis du gjenoppretter sikkerhetskopien til en ny enhet, blir ikke dataene gjenopprettet.
  • For å sikkerhetskopiere og gjenopprette appdata til en ny enhet, må du ikke velge å hindre sikkerhetskopiering av appens dokumenter og data, og ikke velg å fjerne appen når MDM-profilen fjernes.

Se dokumentasjonen til MDM-løsningen for mer informasjon.

Sikkerhetskopier og gjenopprett en app

Hvis du gjenoppretter en sikkerhetskopi til den samme enheten, vil alle appene gjenopprettes, selv om dataene ikke gjenopprettes.

Hvis du gjenoppretter en sikkerhetskopi til en ny enhet, kan det hende at noen apper ikke gjenopprettes. Dette avhenger av om du tildeler appen til en bruker eller enhet:

  • Hvis du tildeler appen til en enhet, gjenopprettes ikke appen når du gjenoppretter sikkerhetskopien til en ny enhet. Du må installere appen på nytt på den nye enheten.
  • Hvis du tildeler appen til en bruker, gjenopprettes appen når du gjenoppretter sikkerhetskopien til en ny enhet, med mindre du valgte «Fjern appen når MDM-profilen fjernes».
Publiseringsdato: