Rett opp eller juster steder i Bilder for macOS

Bilder bruker stedsinformasjon til å vise bildene dine på et kart i Steder-albumet. Lær hvordan du endrer stedet som er angitt for hvert bilde.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

I sjeldne tilfeller kan Bilder for macOS angi feil geografisk sted for et bilde. Det kan også hende at du vil justere navnet på stedet for et bilde. Følg denne fremgangsmåten:

  1. Velg et bilde som har feil sted.
  2. I menylinjen velger du Bilde > Sted og deretter Fjern sted.
  3. Trykk på Kommando-I for å vise bildeinformasjonen. 
  4. Klikk på Angi sted nederst i informasjonsvinduet.
  5. Begynn å skrive en adresse, et poststed, en bedrift eller et annet stedsnavn. Mens du skriver, dukker det opp autoutfyllingsforslag. Velg det stedet du vil angi for bildet.

Hvis du ombestemmer deg, kan du angi det opprinnelige stedet for bildet:

  1. Velg bildet.
  2. I menylinjen velger du Bilde > Sted og deretter Gjenopprett opprinnelig sted.
Publiseringsdato: