Fikse manglende eller uriktige miniatyrer i Bilder

Hvis bildene i Bilder-biblioteket ditt mangler eller har uriktige miniatyrer, kan du fikse miniatyrene med framgangsmåten nedenfor.

Fikse miniatyrer en og en

Hvis et bilde i Bilder-biblioteket har en uriktig eller ødelagt miniatyr, kan du raskt generere en ny miniatyr ved å foreta en redigering og deretter angre den. Du kan for eksempel rotere bildet:

  1. Dobbeltklikk på et berørt bilde i Bilder.
  2. Klikk på Rediger oppe i høyre hjørne av Bilder.
  3. Klikk på Roter i listen over redigeringsvalg på høyre side.
  4. Hold Tilvalg-tasten nede og klikk på Roter igjen. Det vil gi bildet tilbake den opprinnelige bilderetningen.
  5. Klikk på Ferdig.

Denne prosessen tvinger Bilder til å oppdatere bildets miniatyr på grunnlag av det faktiske bildet. Gjenta trinnene for hvert bilde som er berørt.

Hvis et bilde mangler miniatyr, kan du generere en ny ved å dobbeltklikke på bildet for å åpne det i enkeltbildevisning.

Regenerere manglende miniatyrer med bibliotekreparasjonsverktøy

Hvis et stort antall av bildene mangler miniatyrer, kan du regenerere dem med Bilder-bibliotekreparasjonsverktøyet:

  1. Avslutt Bilder.
  2. Åpne Bilder mens du trykker på Kommando- og Tilvalg-tastene.
  3. Klikk på Reparer i dialogen som vises.

Denne prosessen gjenskaper miniatyrer for alle masterbildene som er lagret i Bilder-biblioteket.

Merk: Hvis du bruker iCloud-bildebibliotek sammen med Bilder, vil denne handlingen få Bilder til å laste opp alle bildene på nytt.

Publiseringsdato: