Klargjøre for NetBoot-, NetInstall- og NetRestore-krav i OS X El Capitan

Denne informasjonen er beregnet på nettverksadministratorer i bedrifter som har planer om å bruke en NetBook-diskfil eller fjerninstallere El Capitan ved bruk av NetInstall eller et annet diskfilverktøy.

Velge en nettverksdiskfil

I OS X El Capitan kan du fortsatt bruke en av disse metodene til å velge en NetBoot-, NetInstall- eller NetRestore-diskfil som du kan starte en Mac-maskin fra:

 • Bruke Startdisk-valg: Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på Startdisk.
 • Bruke Startup Manager: Hold Tilvalg-tasten nede under oppstarten.
 • Hold N-tasten nede under oppstarten for å bruke standarddiskfilen på NetBoot-tjeneren.

Legge til en godkjent NetBoot-tjener

Beskyttelsesfunksjonen for systemintegritet i OS X El Capitan krever at du ber Mac-maskinen godkjenne NetBoot-tjeneren. Du kan gjøre det ved å velge Bless NetBoot Server (godkjenn NetBoot-tjener) i System Image Utility-appen eller ved å bruke kommandolinjeverktøyet bless.

Bruke handlingen Bless NetBoot Server (godkjenn NetBoot-tjener)

 Bruk handlingen Bless NetBoot Server (godkjenn NetBoot-tjener) når du skal opprette en NetInstall- eller NetRestore-diskfil. 

 1. Handlingen Bless NetBoot Server (godkjenn NetBoot-tjener) er tilgjengelig ved å klikke på Customize (tilpass) i System Image Utility. Denne handlingen krever at du autoriserer diskfilen ved å legge inn IP-adressen til NetBoot-tjeneren.
 2. Kopier diskfilen til NetBoot-tjeneren.
 3. På klient-Mac-maskinen starter du opp fra diskfilen ved å velge en av metodene som er beskrevet ovenfor.
 4. Når diskfilen er tatt i bruk på Mac-maskinen, bruker du bless-kommandoen til å velge den autoriserte nettverksdiskfilen.

Bruke kommandolinjen

Hvis du ikke bruker handlingen Bless NetBoot Server (godkjenn NetBoot-tjener), følger du denne framgangsmåten i stedet.

 1. Start opp i OS X-gjenoppretting ved å holde Kommando-R nede mens Mac-maskinen starter opp.
 2. Velg Terminal fra Verktøy-menyen.
 3. Skriv følgende kommando i Terminal for å legge til en godkjent tjener. Endre adresse til IP-adressen til NetBoot-tjeneren.

  csrutil netboot add adresse

 4. Trykk på returtasten.
 5. Velg Omstart fra Apple-menyen. Nå kan du bruke bless-kommandoen til å velge nettverksdiskfilen.

Slik fjerner du godkjenningen av en NetBoot-tjener eller viser en liste over godkjente tjenere:

 • Skriv følgende kommando for å be Mac-maskinen fjerne godkjenningen av NetBoot-tjeneren. Endre adresse til IP-adressen til NetBoot-tjeneren eller diskfilens indeks.

  csrutil netboot remove adresse

 • Skriv følgende kommando for å få en oversikt over NetBoot-tjenere som du kan bruke sammen med bless Det er ikke nødvendig å starte opp i OS X-gjenoppretting først.

  csrutil netboot list
Publiseringsdato: