Hvis du ser en «0xc0000428»-melding når du har installert Windows 7 med Boot Camp

Hvis du ser en svart skjerm med meldingen «0xc0000428» i Windows, må du kanskje installere Windows 7 på nytt.

Når du installerer Windows 7, må du laste ned den riktige Windows-støtteprogramvaren (driverne) for Mac-maskinen din fra nettstedet for Apple-kundestøtte. Du kan se denne meldingen hvis du brukte Boot Camp-assistent til å laste ned denne programvaren som en del av installasjonen. Windows-støtteprogramvaren som er tilgjengelig fra Boot Camp-assistent er ment for nyere versjoner av Windows.

For å løse dette problemet må du fjerne den eksisterende Windows-partisjonen, og deretter må du installere Windows 7 på nytt ved å følge framgangsmåten i denne artikkelen.

Fjerne en eksisterende Windows-partisjon

Ved fjerning av en eksisterende Windows-partisjon slettes alle dokumenter og data som er lagret på den partisjonen. Påse at det ikke er noen viktige data på denne partisjonen før du fjerner den.

Foreta en ny installering av Windows 7

Følg denne framgangsmåten hvis du installerer Windows 7 på Mac-maskinen for første gang.

 1. Start Mac-maskinen i macOS.
 2. Sørg for at du har en Mac-maskin som fungerer med Windows 7.
 3. Hvis du fikk eksemplaret ditt av Windows 7 på en DVD, lager du en diskfil av installeringsplaten til bruk i Boot Camp.
 4. Koble til en 16 GB eller større USB-flashstasjon som du kan slette. La denne flashstasjonen være koblet til Mac-maskinen til Windows-installeringen er fullført.
 5. Åpne Boot Camp-assistent fra Verktøy-mappen (eller bruk Spotlight til å finne den) og klikk på Fortsett.
 6. Marker kun valgene for å lage en Windows-installeringsplate og for å laste ned den nyeste Windows-støtteprogramvaren fra Apple. Klikk deretter på Continue (Fortsett).
 7. Velg ISO-diskfilen av Windows-installeringsplaten og klikk på Fortsett. Boot Camp sletter USB-flashstasjonen og klargjør den for Windows-installasjonen. Når flashstasjonen er klargjort, lukker du Boot Camp-assistent-vinduet for å avslutte appen.
 8. Bruk kompatibilitetstabellene for Windows 7 for å finne Windows-støtteprogramvaren (driverne) du trenger til den versjonen av Windows og Mac-maskinen du bruker.
 9. Klikk på linken i tabellen for å laste ned den tilhørende programvaren.
 10. Når filen er lastet ned, dobbeltklikker du på den i Finder for å pakke den ut.
 11. Åpne resultatmappen. Finn fram til følgende filer i denne mappen og dra dem til USB-flashstasjonen. Når du får spørsmål om du vil erstatte eksisterende objekter på flashstasjonen, svarer du Ja.

  $WinPEDriver$ (mappe)
  AutoUnattend.xml
  BootCamp (mappe)

 12. Åpne Boot Camp-assistent igjen og klikk på Fortsett.
 13. Marker kun valget «Installer Windows… eller nyere versjon».
 14. Klikk på Installer, og følg veiledningen på skjermen for å partisjonere stasjonen på nytt og installere Windows.
 15. Når du har fullført assistenten, startes Mac-maskinen på nytt og viser Windows-installereren. Når du får spørsmål om hvor du vil installere Windows, velger du BOOTCAMP-partisjonen, klikker på Stasjonsalternativer og formaterer Boot Camp-partisjonen.
 16. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre Windows-installeringen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: