Om sikkerhetsinnholdet i QuickTime 7.7.8

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i QuickTime 7.7.8.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil lese mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

QuickTime 7.7.8

 • QuickTime

  Tilgjengelig for: Windows 7 og Windows Vista

  Virkning: Behandling av en skadelig fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt hukommelse i QuickTime. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3788: Ryan Pentney og Richard Johnson i Cisco Talos

  CVE-2015-3789: Ryan Pentney og Richard Johnson i Cisco Talos

  CVE-2015-3790: Ryan Pentney og Richard Johnson i Cisco Talos

  CVE-2015-3791: Ryan Pentney og Richard Johnson i Cisco Talos

  CVE-2015-3792: Ryan Pentney og Richard Johnson i Cisco Talos

  CVE-2015-5751: WalkerFuz

  CVE-2015-5779: Apple

  CVE-2015-5785: Fortinets FortiGuard Labs

  CVE-2015-5786: Ryan Pentney og Richard Johnson i Cisco Talos

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: