Mac Pro (sent 2013): Installere eller bytte ut minne

Finn ut hvordan du tar ut og installerer minnet på riktig måte i Mac Pro (sent 2013).

Mac Pro (sent 2013) har fire oppgraderbare minneplasser. De støtter opptil 64 GB minne når alle de fire plassene er fulle ved bruk av 1866 MHz DDR3 ECC RDIMM-brikker.

Før du oppgraderer minne

Sørg for at minnet du har tenkt å bruke, er kompatibelt med datamaskinen. På Mac Pro støttes både ubufrede UDIMM-brikker og registrerte RDIMM-brikker, men det er viktig at du ikke blander disse minnetypene. DIMM-brikker som ikke er riktig installert eller som ikke oppfyller systemkravene, kan påvirke systemytelsen eller blir kanskje ikke registrert.

Apple anbefaler at du bruker Apple-godkjente DIMM-brikker. Du bør ikke bruke DIMM-brikker fra eldre Mac Pro-maskiner i en ny Mac Pro. Du kan kjøpe Apple-merket minne ved å gå til en Apple Store-butikk eller en Apple-autorisert forhandler.

Se Mac Pro (sent 2013): Minnespesifikasjoner for mer informasjon.

Fjerne og installere minne

   

Del 1: Ta av kabinettet

 1. Før du åpner Mac Pro, slår du den av ved å velge Slå av fra Apple ()-menyen.
 2. Hvis datamaskinen er varm når du berører den, må du vente i ca. 5 til 10 minutter til den er avkjølt.
 3. Berør metallet på utsiden av Mac Pro for å utlade eventuell statisk elektrisitet. 

  Viktig: Sørg alltid for å utlade statisk elektrisitet før du berører deler eller installerer komponenter i Mac Pro-maskinen. For å unngå å generere statisk elektrisitet må du ikke bevege deg rundt i rommet før du er ferdig med å installere minnet og har skjøvet kabinettet tilbake på plass.

 4. Koble alle kabler og strømledningen fra Mac Pro-maskinen. Ikke forsøk å installere minne mens maskinen er koblet til strøm.
 5. Skyv kabinettlåsen mot høyre for å låse opp kabinettet. 

 6. Løft kabinettet rett opp og av datamaskinen. Sett det forsiktig til side. 

 7. DIMM-plassene er nå synlige fra venstre og høyre side av I/O-panelet.

Del 2: Ta ut eksisterende DIMM-brikker

Mac Pro leveres med DIMM-brikker installert i noen eller alle DIMM-plassene. Før du oppgraderer minnet, må du kanskje ta ut noen eller alle DIMM-brikkene. Se tabellen nedenfor for å finne ut hvordan Mac Pro er konfigurert og hvordan du finner ut hvilke DIMM-brikker du må bytte ut for å opprettholde en anbefalt minnekonfigurasjon. Se de nummererte trinnene etter tabellen for å finne spesifikke DIMM-plasser.

Viktig: Alle DIMM-brikker er 1866 MHz DDR3 ECC. Du må ikke blande UDIMM-brikker og RDIMM-brikker.

Total hukommelse DIMM-spor 1 DIMM-spor 2 DIMM-spor 3 DIMM-spor 4
12 GB 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM  
16 GB 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM
32 GB 8 GB ECC UDIMM 8 GB ECC UDIMM 8 GB ECC UDIMM 8 GB ECC UDIMM
64 GB 16 GB ECC RDIMM 16 GB ECC RDIMM 16 GB ECC RDIMM 16 GB ECC RDIMM

Ta ut DIMM-brikker ved å følge denne framgangsmåten.

 1. Det er totalt fire DIMM-plasser. To er plassert på venstre side og to på høyre side av I/U-panelet i Mac Pro.
 2. Du får tilgang til DIMM-plassene via utløserspaken til RAM-brønnen (som identifiseres av en hvit trekant (A) øverst på hver DIMM-bank). Skyv og løft spaken oppover. Spaken skal bevege seg bakover og opp og løsne DIMM-plassene slik at de svinges ut og blir lett tilgjengelige. Ikke bruk kraft på utløserspaken slik at du risikerer å skade låsen.
 3. Finn fram til DIMM-brikken(e) du vil ta ut. Plassene er nummerert 1-4 (B). Bruk tommel og pekefinger på hver hånd til å ta forsiktig tak i DIMM-brikken i hver ende, og ta DIMM-brikken forsiktig ut ved å dra den rett ut av DIMM-plassen. Ikke vri eller tving DIMM-brikken ut av sokkelen. Det kan føre til skade. Ta først ut de ytterste DIMM-brikkene slik at det blir enklere å ta ut de innerste. 

 4. Legg DIMM-brikkene du tar ut, i en pose som beskytter mot elektrostatisk utlading.

Del 3: Installere DIMM-brikker

Hver DIMM-brikke (F) har et hakk (E) som må være på linje med nøkkelen (D) inni DIMM-plassen (C). Merk: Nøkkel/hakk-posisjonen er forskjellig på hver side av datamaskinen.

 1. Finn DIMM-plassen som er nærmest innsiden av datamaskinen, og kontroller at det ikke er noen DIMM-brikke der.
 2. Bruk trykkluft, hvis tilgjengelig, til å blåse vekk støv og annen forurensing fra DIMM-plassene. Merk: Hold trykkluftbeholderen loddrett for å unngå å spraye drivgass inn i DIMM-plassene.
 3. Hold DIMM-brikken forsiktig i kantene, og sett den inn i plassen. Sørg for at DIMM-brikken er vannrett før du trykker på den.
 4. Sett inn DIMM-brikken i vinkelen som avgjøres av den åpne DIMM-mekanismen.
 5. Skyv forsiktig til den nederste kanten på DIMM-brikken berører gullkontaktene, og bruk litt mer kraft til å skyve DIMM-brikken helt på plass. 
  • Du må IKKE tvinge DIMM-brikken på plass. Hvis DIMM-brikken ikke kan skyves inn, må du kontrollere at nøkkelen (D) og hakket (E) er på linje.
  • Du må IKKE vri DIMM-brikken til riktig posisjon.
  • Du må IKKE sette inn DIMM-brikker når DIMM-mekanismen er i låst posisjon.
  • Du må IKKE bøye eller vri DIMM-brikken under innsetting.
 6. Trykk RAM-brønnen tilbake på plass når du har installert alle DIMM-brikkene.

Del 4: Sette på plass kabinettet

 1. Senk kabinettet forsiktig over Mac Pro, og pass på at du ikke berører noen av kretskortene.
 2. Du må kanskje trykke kabinettet forsiktig ned for at det skal festes ordentlig. 

 3. Når kabinettet sitter ordentlig på plass, skyver du kabinettlåsen mot venstre for å låse det. 

 4. Hvis kabinettlåsen ikke kan skyves helt til venstre, må du kontrollere at kabinettet sitter ordentlig på plass og så prøve igjen.
 5. Nå kan du koble til strømledning, skjerm og andre enheter. Slå på Mac Pro, og kontroller at systemet fungerer som det skal.

Kontroller minne

Følg denne framgangsmåten for å forsikre deg om at minnet er riktig installert og at Mac Pro har registrert den.

 1. Fra Apple ()-menyen velger du Om denne maskinen.
 2. Klikk på Mer info. Det åpnes et vindu med generell informasjon om maskinen. 

 3. Klikk på Systemrapport-knappen for å hente frem mer detaljert informasjon om minnet som er installert i maskinen.
 4. Klikk på Hukommelse-fanen.
 5. Kontroller at minnet du installerte, er oppført og vises som forventet. I bildet nedenfor er DIMM-brikkene merket (DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4) slik at du kan identifisere de tilsvarende DIMM-brikkene som er nummerert med 1, 2, 3 og 4 nederst på DIMM-mekanismen. 

 6. Hvis én eller flere av minneplassene som du installerte minnet i, er oppført som tom, slår du av datamaskinen og følger fremgangsmåten igjen for å kontrollere at minnet er riktig installert. Se Mac Pro (sent 2013) Minnespesifikasjoner for å kontrollere at minnet oppfyller kravene til Mac Pro-maskinen.
 7. Hvis du fortsatt opplever problemer med minnet du installerte, kontakter du Apple-kundestøtte for informasjon om hvilke kundestøttetilbud som er tilgjengelige for deg.
Publiseringsdato: