Mac Pro (midten av 2012 og tidligere): Ta ut eller installere hukommelse

Les om hvordan du tar ut hukommelse eller installerer hukommelse i en Mac Pro-maskin (midten av 2012 og tidligere). Merk: Det finnes andre instruksjoner for Mac Pro (sent 2013).

Velg din modell

 1. Velg Om denne maskinen fra Apple ()-menyen.
 2. Klikk på Mer info.
 3. Velg Maskinvare fra innholdslisten.
 4. Finn antall prosessorer under Maskinvareoversikt. Fire- og sekskjerners Mac Pro-maskiner har én CPU og åtte- og tolvkjerners Mac Pro-maskiner har to CPU-er.

Aktuelle modeller

Mac Pro (midten av 2012), firekjerners
Mac Pro (midten av 2012), sekskjerners
Mac Pro (midten av 2012), tolvkjerners

Hukommelsesspesifikasjoner

Mac Pro (midten av 2012)-maskinene har disse hukommelsesspesifikasjonene:

  Firekjerners eller sekskjerners Åttekjerners eller tolvkjerners
Antall prosessorer 1 2
Antall hukommelsesspor 4 8
Grunnhukommelse 6 GB 8 GB
Maksimal hukommelse 32 GB 64 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - PC3-10600E, 1333 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM-brikker og RDIMMer
- ECC-kode (Error-Correcting Code)
- 72-bit brede 240-pinners ECC-moduler
- Maks. 36 IC-er per ECC UDIMM
Tilleggsmerknader

Viktig: Apple anbefaler at du bruker Apple-godkjente DIMM-brikker. DIMM-brikker fra eldre Mac-maskiner kan ikke brukes i din Mac Pro. Du kan kjøpe Apple-hukommelse på Internett fra Apple Store.

Merk: 

Selv om hukommelseshastigheten til UDIMM-brikkene er 1333 MHz, vil de operere med en hastighet på 1066 eller 1333 MHz avhengig av prosessoren i datamaskinen.

8 GB RDIMMer støttes også. Datamaskinen starter ikke hvis begge DIMM-typene er installert i samme datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Mac Pro (midten av 2010): Registrert DIMM-støtte.

Ta ut eller installere hukommelse

   

Trinn 1: Finne ut hvilken Mac Pro-maskin du har

 1. Velg Apple () og deretter Om denne maskinen fra menylinjen oppe til venstre.
 2. Klikk på Mer info.
 3. Velg Maskinvare fra innholdslisten.
 4. Finn antall prosessorer under Maskinvareoversikt. Fire- og sekskjerners Mac Pro-maskiner har én CPU og 12-kjerners Mac Pro-maskiner har to CPU-er.

Trinn 2: Fjerne sidepanelet

 1. Før du åpner Mac Pro-maskinen, slår du den av ved å velge Slå av fra Apple ()-menyen.
  Merk: Slå alltid av Mac Pro-maskinen før du åpner den for å unngå skade på de interne komponentene eller på komponentene du skal installere. Ikke åpne Mac Pro-maskinen eller forsøk å installere komponenter i den mens den er på.
 2. Vent 5 til 10 minutter slik at de interne komponentene i Mac Pro-maskinen får tid til å kjøle seg ned.
  Advarsel: La Mac Pro-maskinen kjøle seg ned før du berører de interne komponentene, som kan være svært varme.
 3. Berør metallet på utsiden av Mac Pro-maskinen for å utlade eventuell statisk elektrisitet.
  Merk: Sørg alltid for å utlade statisk elektrisitet før du berører deler eller installerer komponenter i Mac Pro-maskinen. For å unngå statisk elektrisitet bør du ikke bevege deg rundt i rommet før du er ferdig med å installere kort, hukommelse eller interne lagringsenheter og har satt på igjen sidepanelet.

 4. Koble alle kabler og strømledningen fra Mac Pro-maskinen.
  Merk: Koble alltid fra Mac Pro-maskinen for å unngå skade på de interne komponentene eller på komponentene du skal installere. Ikke forsøk å installere komponenter mens den er tilkoblet.
 5. Hold sidepanelet og løft sperren på baksiden.

 6. Fjern sidepanelet ved å trekke toppen bort fra Mac Pro-maskinen og løfte opp.

  Viktig: Hold sidepanelet godt mens du fjerner det.

Trinn 3: Installere hukommelse

I en firekjerners eller sekskjerners Mac Pro (midten av 2012):​

 1. Skyv på sperrene på prosessorskuffen til de åpner seg delvis.

 2. Trekk i sperrene til de åpnes helt og frigjør prosessorskuffen.

 3. Ta ut prosessorskuffen og legg den på et mykt, rent klede på skrivebordet eller arbeidsflaten for å beskytte den og unngå å ripe opp arbeidsflaten.

 4. Hvis du skal installere like store DIMM-brikker (bare 2 GB eller bare 4 GB) i Mac Pro-maskinen, anbefaler Apple at du fyller ut plassene i den rekkefølgen de er oppført i tabellen.

     
  Hvis du har Fyller du disse plassene  
  To DIMM-brikker 1 og 2
  Tre DIMM-brikker 1, 2 og 3
  Fire DIMM-brikker 1, 2, 3 og 4 (alle)

  Merk: Hvis du skal installere DIMM-brikker av ulik størrelse i Mac Pro-maskinen, følger du rekkefølgen i tabellen ovenfor. Hvis DIMM-konfigurasjonen du installerer, ikke gir optimal ytelse, skal Hukommelsesplassverktøy vises på skjermen og anbefale en forbedret konfigurasjon. Hvis du vil bruke verktøyet senere, går du til /System/Bibliotek/CoreServices/Memory Slot Utility.

 5. Åpne utløserne på DIMM-plassene 1, 2 og 3 og skyv dem ut til siden. Fjern DIMM-brikkene fra plassene.
 6. Installer DIMM-brikkene ved å sette dem i DIMM-plassene og presse begge ender av DIMM-brikken ned til klaffene står vertikalt og utløserne smekker på plass.

  Merk: For å unngå å skade DIMM-brikken må du holde den i hjørnene og ikke berøre gullkontaktene eller andre komponenter.

 7. Sett inn igjen prosessorskuffen og skyv den inn til sperrene står i 45-graders vinkel.

 8. Press sperrene helt inn for å lukke dem og få prosessorskuffen på plass.

I en firekjerners eller sekskjerners Mac Pro (midten av 2012):​​

 1. Skyv på sperrene på prosessorskuffen til de åpner seg delvis.

 2. Trekk i sperrene til de åpnes helt og frigjør prosessorskuffen.

 3. Ta ut prosessorskuffen og legg den på et mykt, rent klede på skrivebordet eller arbeidsflaten for å beskytte den og unngå å ripe opp arbeidsflaten.

 4. Hvis du skal installere like store DIMM-brikker (for eksempel bare DIMM-brikker på 2 GB eller 4 GB) i Mac Pro-maskinen, anbefaler Apple at du fyller ut plassene i den rekkefølgen de er oppført i tabellen.

  Hvis du har Fyller du disse plassene Fyller du disse plassene
  To DIMM-brikker 1 og 2
  Tre DIMM-brikker 1, 2 og 3
  Fire DIMM-brikker 1, 2, 5 og 6
  Seks DIMM-brikker 1, 2, 3 og 5, 6, 7
  Åtte DIMM-brikker 1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7, 8 (alle)

  Merk: Hvis du skal installere DIMM-brikker av ulik størrelse i Mac Pro-maskinen, følger du rekkefølgen i tabellen. Hvis DIMM-konfigurasjonen du installerer, ikke gir optimal ytelse, skal Hukommelsesplassverktøy vises på skjermen og anbefale en forbedret konfigurasjon.

 5. Hvis du vil bruke verktøyet senere, går du til /System/Bibliotek/CoreServices/Memory Slot Utility.
 6. Installer DIMM-brikkene ved å sette dem i DIMM-plassene og presse begge ender av DIMM-brikken ned til klaffene står vertikalt og utløserne smekker på plass.

  Merk: For å unngå å skade DIMM-brikken må du holde den i hjørnene og ikke berøre gullkontaktene eller andre komponenter.

 7. Sett inn igjen prosessorskuffen og skyv den inn til sperrene står i 45-graders vinkel.
 8. Press sperrene helt inn for å lukke dem og få prosessorskuffen på plass.

Trinn 4: Sette på igjen sidepanelet

Merk: Sett alltid på igjen sidepanelet etter å ha installert komponenter. Mac Pro-maskinen vil ikke fungere ordentlig uten sidepanelet på plass.

Viktig: Når du setter på igjen sidepanelet, må du påse at sperren er opp. Hold godt i sidepanelet, slik at det holder seg på plass mens du skyver sperren ned.

 1. Hold sidepanelet mot Mac Pro-maskinen og skyv sperren helt ned for å feste det.

 2. Du kan feste en lås eller kabel gjennom metalløret for å sikre Mac Pro-maskinen. Vend låseklaffen ned før du lukker sperren.

Tilbake til toppen

Merk: Sett alltid på igjen sidepanelet etter å ha installert komponenter. Mac Pro-maskinen vil ikke fungere ordentlig uten sidepanelet på plass.

Viktig: Når du setter på igjen sidepanelet, må du påse at sperren er opp. Hold godt i sidepanelet, slik at det holder seg på plass mens du skyver sperren ned.

 1. Hold sidepanelet mot Mac Pro-maskinen og skyv sperren helt ned for å feste det.

 2. Du kan feste en lås eller kabel gjennom metalløret for å sikre Mac Pro-maskinen. Vend låseklaffen ned før du lukker sperren.

Tilbake til toppen

 

Aktuelle modeller

Mac Pro (midten av 2010), firekjerners
Mac Pro (midten av 2010), sekskjerners
Mac Pro (midten av 2010), åttekjerners
Mac Pro (midten av 2010), tolvkjerners

Hukommelsesspesifikasjoner

Mac Pro (midten av 2010)-maskinene har disse hukommelsesspesifikasjonene:

  Firekjerners eller sekskjerners Åttekjerners eller tolvkjerners
Antall prosessorer 1 2
Antall hukommelsesspor 4 8
Grunnhukommelse 3 GB 6 GB
Maksimal hukommelse 32 GB 64 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - PC3-10600E, 1333 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM-brikker og RDIMMer
- ECC-kode (Error-Correcting Code)
- 72-bit brede 240-pinners ECC-moduler
- Maks. 36 IC-er per ECC UDIMM
Tilleggsmerknader

Viktig: Apple anbefaler at du bruker Apple-godkjente DIMM-brikker. DIMM-brikker fra eldre Mac-maskiner kan ikke brukes i din Mac Pro. Du kan kjøpe Apple-hukommelse på Internett fra Apple Store.

Merk: 

Selv om hukommelseshastigheten til UDIMM-brikkene er 1333 MHz, vil de operere med en hastighet på 1066 eller 1333 MHz avhengig av prosessoren i datamaskinen.

8 GB RDIMMer støttes også. Datamaskinen starter ikke hvis begge DIMM-typene er installert i samme datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Mac Pro (midten av 2010): Registrert DIMM-støtte.

Ta ut eller installere hukommelse

   

Trinn 1: Finne ut hvilken Mac Pro-maskin du har

 1. Velg Apple () og deretter Om denne maskinen fra menylinjen oppe til venstre.
 2. Klikk på Mer info.
 3. Velg Maskinvare fra innholdslisten.
 4. Finn antall prosessorer under Maskinvareoversikt. Fire- og sekskjerners Mac Pro-maskiner har én CPU og åtte- og tolvkjerners Mac Pro-maskiner har to CPU-er.

Trinn 2: Fjerne sidepanelet

 1. Før du åpner Mac Pro-maskinen, slår du den av ved å velge Apple () og deretter Slå av.

  Merk: Slå alltid av Mac Pro-maskinen før du åpner den for å unngå skade på de interne komponentene eller på komponentene du skal installere. Ikke åpne Mac Pro-maskinen eller forsøk å installere komponenter i den mens den er på.

 2. Vent 5 til 10 minutter slik at de interne komponentene i Mac Pro-maskinen får tid til å kjøle seg ned.

  Advarsel: La Mac Pro-maskinen kjøle seg ned før du berører de interne komponentene, som kan være svært varme.

 3. Berør metallet på utsiden av Mac Pro-maskinen for å utlade eventuell statisk elektrisitet.

  Merk: Sørg alltid for å utlade statisk elektrisitet før du berører deler eller installerer komponenter i Mac Pro-maskinen. For å unngå statisk elektrisitet bør du ikke bevege deg rundt i rommet før du er ferdig med å installere kort, hukommelse eller interne lagringsenheter og har satt på igjen sidepanelet.

 4. Koble alle kabler og strømledningen fra Mac Pro-maskinen.

  Merk: Koble alltid fra Mac Pro-maskinen for å unngå skade på de interne komponentene eller på komponentene du skal installere. Ikke forsøk å installere komponenter mens den er tilkoblet.

  Hold sidepanelet og løft sperren på baksiden.

 5. Fjern sidepanelet ved å trekke toppen bort fra Mac Pro-maskinen og løfte opp.

  Viktig: Hold sidepanelet godt mens du fjerner det.

Trinn 3: Installere hukommelse

I en firekjerners eller sekskjerners Mac Pro (midten av 2010)​

 1. Skyv på sperrene på prosessorskuffen til de åpner seg delvis.

 2. Trekk i sperrene til de åpnes helt og frigjør prosessorskuffen.

 3. Ta ut prosessorskuffen og legg den på et mykt, rent klede på skrivebordet eller arbeidsflaten for å beskytte den og unngå å ripe opp arbeidsflaten.

 4. Hvis du skal installere like store DIMM-brikker (bare 1 GB eller bare 2 GB) i Mac Pro-maskinen, anbefaler Apple at du fyller ut plassene i den rekkefølgen de er oppført i tabellen.

     
  Hvis du har Fyller du disse plassene  
  To DIMM-brikker 1 og 2
  Tre DIMM-brikker 1, 2 og 3
  Fire DIMM-brikker 1, 2, 3 og 4 (alle)

  Merk: Hvis du skal installere DIMM-brikker av ulik størrelse i Mac Pro-maskinen, følger du rekkefølgen i tabellen ovenfor. Hvis DIMM-konfigurasjonen du installerer, ikke gir optimal ytelse, skal Hukommelsesplassverktøy vises på skjermen og anbefale en forbedret konfigurasjon. Hvis du vil bruke verktøyet senere, går du til /System/Bibliotek/CoreServices/Memory Slot Utility.

 5. Åpne utløserne på DIMM-plassene 1, 2 og 3 og skyv dem ut til siden. Fjern DIMM-brikkene fra plassene.
 6. Installer DIMM-brikkene ved å sette dem i DIMM-plassene og presse begge ender av DIMM-brikken ned til klaffene står vertikalt og utløserne smekker på plass.

  Merk: For å unngå å skade DIMM-brikken må du holde den i hjørnene og ikke berøre gullkontaktene eller andre komponenter.

 7. Sett inn igjen prosessorskuffen og skyv den inn til sperrene står i 45-graders vinkel.

 8. Press sperrene helt inn for å lukke dem og få prosessorskuffen på plass.

I en åttekjerners eller tolvkjerners Mac Pro (midten av 2010)​

 1. Skyv på sperrene på prosessorskuffen til de åpner seg delvis.

 2. Trekk i sperrene til de åpnes helt og frigjør prosessorskuffen.

 3. Ta ut prosessorskuffen og legg den på et mykt, rent klede på skrivebordet eller arbeidsflaten for å beskytte den og unngå å ripe opp arbeidsflaten.

 4. Hvis du skal installere like store DIMM-brikker (for eksempel bare DIMM-brikker på 1 GB eller 2 GB) i Mac Pro-maskinen, anbefaler Apple at du fyller ut plassene i den rekkefølgen de er oppført i tabellen.

  Hvis du har Fyller du disse plassene Fyller du disse plassene
  To DIMM-brikker 1 og 2
  Tre DIMM-brikker 1, 2 og 3
  Fire DIMM-brikker 1, 2, 5 og 6
  Seks DIMM-brikker 1, 2, 3 og 5, 6, 7
  Åtte DIMM-brikker 1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7, 8 (alle)

  Merk: Hvis du skal installere DIMM-brikker av ulik størrelse i Mac Pro-maskinen, følger du rekkefølgen i tabellen. Hvis DIMM-konfigurasjonen du installerer, ikke gir optimal ytelse, skal Hukommelsesplassverktøy vises på skjermen og anbefale en forbedret konfigurasjon.

 5. Hvis du vil bruke verktøyet senere, går du til /System/Bibliotek/CoreServices/Memory Slot Utility.
 6. Installer DIMM-brikkene ved å sette dem i DIMM-plassene og presse begge ender av DIMM-brikken ned til klaffene står vertikalt og utløserne smekker på plass.

  Merk: For å unngå å skade DIMM-brikken må du holde den i hjørnene og ikke berøre gullkontaktene eller andre komponenter.

 7. Sett inn igjen prosessorskuffen og skyv den inn til sperrene står i 45-graders vinkel.
 8. Press sperrene helt inn for å lukke dem og få prosessorskuffen på plass.

Trinn 4: Sette på igjen sidepanelet

Merk: Sett alltid på igjen sidepanelet etter å ha installert komponenter. Mac Pro-maskinen vil ikke fungere ordentlig uten sidepanelet på plass.

Viktig: Når du setter på igjen sidepanelet, må du påse at sperren er opp. Hold godt i sidepanelet, slik at det holder seg på plass mens du skyver sperren ned.

 1. Hold sidepanelet mot Mac Pro-maskinen og skyv sperren helt ned for å feste det.

 2. Du kan feste en lås eller kabel gjennom metalløret for å sikre Mac Pro-maskinen. Vend låseklaffen ned før du lukker sperren.

Tilbake til toppen

Aktuelle modeller

Mac Pro (tidlig 2009), firekjerners
Mac Pro (tidlig 2009), åttekjerners

Hukommelsesspesifikasjoner

Mac Pro (tidlig 2009)-maskinene har disse hukommelsesspesifikasjonene:

  Firekjerners Åttekjerners
Antall prosessorer 1 2
Antall hukommelsesspor 4 8
Grunnhukommelse 3 GB 6 GB
Maksimal hukommelse 16 GB 32 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - PC3-8500, 1066 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM-brikker
- ECC-kode (Error-Correcting Code)
- 72-bit brede 240-pinners ECC-moduler
- Maks. 36 IC-er per ECC UDIMM

Ta ut eller installere hukommelse

   

Trinn 1: Finne ut hvilken Mac Pro-maskin du har

 1. Velg Apple () og deretter Om denne maskinen fra menylinjen oppe til venstre.
 2. Klikk på Mer info.
 3. Velg Maskinvare fra innholdslisten.
 4. Finn antall prosessorer under Maskinvareoversikt. Fire- og sekskjerners Mac Pro-maskiner har én CPU og åttekjerners Mac Pro-maskiner har to CPU-er.

Trinn 2: Fjerne sidepanelet

 1. Før du åpner Mac Pro-maskinen, slår du den av ved å velge Apple () og deretter Slå av.

  Merk: Slå alltid av Mac Pro-maskinen før du åpner den for å unngå skade på de interne komponentene eller på komponentene du skal installere. Ikke åpne Mac Pro-maskinen eller forsøk å installere komponenter i den mens den er på.

 2. Vent 5 til 10 minutter slik at de interne komponentene i Mac Pro-maskinen får tid til å kjøle seg ned.

  Advarsel: La Mac Pro-maskinen kjøle seg ned før du berører de interne komponentene, som kan være svært varme.

 3. Berør metallet på utsiden av Mac Pro-maskinen for å utlade eventuell statisk elektrisitet.

  Merk: Sørg alltid for å utlade statisk elektrisitet før du berører deler eller installerer komponenter i Mac Pro-maskinen. For å unngå statisk elektrisitet bør du ikke bevege deg rundt i rommet før du er ferdig med å installere kort, hukommelse eller interne lagringsenheter og har satt på igjen sidepanelet.

 4. Koble alle kabler og strømledningen fra Mac Pro-maskinen.

  Merk: Koble alltid fra Mac Pro-maskinen for å unngå skade på de interne komponentene eller på komponentene du skal installere. Ikke forsøk å installere komponenter mens den er tilkoblet.

 5. Hold sidepanelet og løft sperren på baksiden.

 6. Fjern sidepanelet ved å trekke toppen bort fra Mac Pro-maskinen og løfte opp.

  Viktig: Hold sidepanelet godt mens du fjerner det.

Trinn 3: Installere hukommelse

I en firekjerners Mac Pro (tidlig 2009)​

 1. Skyv på sperrene på prosessorskuffen til de åpner seg delvis.

 2. Trekk i sperrene til de åpnes helt og frigjør prosessorskuffen.

 3. Ta ut prosessorskuffen og legg den på et mykt, rent klede på skrivebordet eller arbeidsflaten for å beskytte den og unngå å ripe opp arbeidsflaten.

 4. Hvis du skal installere like store DIMM-brikker (bare 1 GB eller bare 2 GB) i Mac Pro-maskinen, anbefaler Apple at du fyller ut plassene i den rekkefølgen de er oppført i tabellen.    
  Hvis du har Fyller du disse plassene  
  To DIMM-brikker 1 og 2
  Tre DIMM-brikker 1, 2 og 3
  Fire DIMM-brikker Alle (1, 2, 3 og 4)

  Merk: Hvis du skal installere DIMM-brikker av ulik størrelse i Mac Pro-maskinen, følger du rekkefølgen i tabellen. Hvis DIMM-konfigurasjonen du installerer, ikke gir optimal ytelse, skal Hukommelsesplassverktøy vises på skjermen og anbefale en forbedret konfigurasjon. Hvis du vil bruke verktøyet senere, går du til /System/Bibliotek/CoreServices/Memory Slot Utility.

 5. Åpne utløserne på DIMM-plassene 1, 2 og 3 og skyv dem ut til siden. Fjern DIMM-brikkene fra plassene.
 6. Installer DIMM-brikkene ved å sette dem i DIMM-plassene og presse begge ender av DIMM-brikken ned til klaffene står vertikalt og utløserne smekker på plass.

  Merk: For å unngå å skade DIMM-brikken må du holde den i hjørnene og ikke berøre gullkontaktene eller andre komponenter.

 7. Sett inn igjen prosessorskuffen og skyv den inn til sperrene står i 45-graders vinkel.

 8. Press sperrene helt inn for å lukke dem og få prosessorskuffen på plass.

I en åttekjerners Mac Pro (tidlig 2009)​

 1. Skyv på sperrene på prosessorskuffen til de åpner seg delvis.

 2. Trekk i sperrene til de åpnes helt og frigjør prosessorskuffen.

 3. Ta ut prosessorskuffen og legg den på et mykt, rent klede på skrivebordet eller arbeidsflaten for å beskytte den og unngå å ripe opp arbeidsflaten.

 4. Hvis du skal installere like store DIMM-brikker (bare 1, 2 eller 4 GB) i Mac Pro-maskinen, anbefaler Apple at du fyller ut plassene i den rekkefølgen de er oppført i tabellen.

  Hvis du har Fyller du disse plassene Fyller du disse plassene
  To DIMM-brikker 1 og 2
  Tre DIMM-brikker 1, 2 og 3
  Fire DIMM-brikker 1, 2, 5 og 6
  Seks DIMM-brikker 1, 2, 3 og 5, 6, 7
  Åtte DIMM-brikker 1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7, 8 (alle)

  Merk: Hvis du skal installere DIMM-brikker av ulik størrelse i Mac Pro-maskinen, følger du rekkefølgen i tabellen. Hvis DIMM-konfigurasjonen du installerer, ikke gir optimal ytelse, skal Hukommelsesplassverktøy vises på skjermen og anbefale en forbedret konfigurasjon.

 5. Hvis du vil bruke verktøyet senere, går du til /System/Bibliotek/CoreServices/Memory Slot Utility.
 6. Installer DIMM-brikkene ved å sette dem i DIMM-plassene og presse begge ender av DIMM-brikken ned til klaffene står vertikalt og utløserne smekker på plass.

  Merk: For å unngå å skade DIMM-brikken må du holde den i hjørnene og ikke berøre gullkontaktene eller andre komponenter.

 7. Sett inn igjen prosessorskuffen og skyv den inn til sperrene står i 45-graders vinkel.
 8. Press sperrene helt inn for å lukke dem og få prosessorskuffen på plass.

Trinn 4: Sette på igjen sidepanelet

Merk: Sett alltid på igjen sidepanelet etter å ha installert komponenter. Mac Pro-maskinen fungerer ikke ordentlig uten sidepanelet på plass.

Viktig: Når du setter på igjen sidepanelet, må du påse at sperren er opp. Hold godt i sidepanelet, slik at det holder seg på plass mens du skyver sperren ned.

 1. Hold sidepanelet mot Mac Pro-maskinen og skyv sperren helt ned for å feste det.

 2. Du kan feste en lås eller kabel gjennom metalløret for å sikre Mac Pro-maskinen. Vend låseklaffen ned før du lukker sperren.

Tilbake til toppen

Aktuelle modeller

Mac Pro (tidlig 2008)
Mac Pro (8-kjerners)
Mac Pro (original)

Hukommelsesspesifikasjoner

Denne Mac Pro-modellen har disse hukommelsesspesifikasjonene:

Antall hukommelsesspor 2 hukommelseskort med 4 hukommelsesplasser på hvert kort (4 rekker av 2 hver)
Grunnhukommelse 2 GB (to 1 GB FB-DIMM-brikker - Fully Buffered Dual Inline Memory Module)
Maksimal hukommelse 32 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - 800 MHz, DDR2, FB-DIMM-brikker
- 72-bit brede 240-pinners moduler
- Maks. 36 hukommelses-IC-er per DIMM
- ECC-kode (Error-Correcting Code)
Tilleggsmerknader Viktig: Apple anbefaler at du bruker Apple-godkjente FB-DIMM-brikker. Andre FB-DIMM-brikker kan få Mac Pro til å virke mer støyende eller redusere ytelsen for å bli mindre varm. DIMM-brikker fra eldre Mac-maskiner kan ikke brukes i din Mac Pro.

Du bør installere FB-DIMM-brikker parvis med lik størrelse og like spesifikasjoner. Bruk tabellen nedenfor og instruksjonene som følger som veiledning ved plassering av DIMM-brikker.

Hvis du har Installerer du
To DIMM-brikker (standardkonfigurasjon) Én på øvre hukommelseskort og én på nedre kort
Fire DIMM-brikker Ett par på øvre hukommelseskort og ett på nedre kort
Seks DIMM-brikker To par på øvre hukommelseskort og ett på nedre kort
Åtte DIMM-brikker To par på øvre hukommelseskort og to par på nedre kort

Ta ut eller installere hukommelse

Advarsel: La Mac Pro-maskinen kjøle seg ned i 5 til 10 minutter før du berører de interne komponentene. Komponentene på hukommelseskortene kan være svært varme.

Trinn 1: Fjerne sidepanelet

 1. Slå av Mac Pro-maskinen.

  Merk: Slå alltid av Mac Pro-maskinen før du åpner den for å unngå skade på de interne komponentene eller på komponentene du skal installere. Ikke åpne Mac Pro-maskinen eller forsøk å installere komponenter i den mens den er på.

 2. Vent 5 til 10 minutter slik at de interne komponentene i Mac Pro-maskinen får tid til å kjøle seg ned.

  Advarsel: La Mac Pro-maskinen kjøle seg ned før du berører de interne komponentene, som kan være svært varme.

 3. Berør metallet på utsiden av Mac Pro-maskinen for å utlade eventuell statisk elektrisitet.

  Viktig: Sørg alltid for å utlade statisk elektrisitet før du berører deler eller installerer komponenter i Mac Pro-maskinen. For å unngå statisk elektrisitet bør du ikke bevege deg rundt i rommet før du er ferdig med å installere kort, hukommelse eller interne lagringsenheter og har satt på igjen sidepanelet.

 4. Koble alle kabler og strømledningen fra Mac Pro-maskinen.

  Merk: Koble alltid fra Mac Pro-maskinen for å unngå skade på de interne komponentene eller på komponentene du skal installere. Ikke forsøk å installere komponenter mens den er tilkoblet.

 5. Hold sidepanelet og løft sperren på baksiden.

 6. Fjern sidepanelet ved å trekke toppen bort fra Mac Pro-maskinen og løfte opp.

  Viktig: Hold sidepanelet godt mens du fjerner det.

Trinn 2: Installere eller ta ut hukommelseskort

 1. Trekk ut hukommelseskortene ved hjelp av de to fingerhullene og legg dem deretter på et mykt, rent klede med DIMM-brikkene vendt opp.

 2. Åpne utløserne på DIMM-plassen på det nedre hukommelseskortet og skyv dem ut til siden, og ta deretter DIMM-brikken ut av plass 1.

  Viktig: Når du installerer eller tar ut DIMM-brikker, må du ikke berøre gullkontaktene på DIMM-brikkene eller hukommelseskortene.

 3. Sett inn igjen DIMM-brikken du fjernet fra det øvre hukommelseskortet ved å sette den på DIMM-plass 2, som vist i illustrasjonen, og press begge ender av DIMM-brikken ned til klaffene står vertikalt og utløserne smekker på plass.
 4. Installer det første paret av ekstra DIMM-brikker på det nedre hukommelseskortet på DIMM-plass 1 og 2, plassene nærmest kortets gullkontakter.

  Viktig: Installer alltid DIMM-brikker som like par og i den rekkefølgen som er vist nedenfor.

     
    Flytt én DIMM-brikke fra det nedre kortet til det øvre Første par av ekstra DIMM-brikker
  Øvre hukommelseskort
  Nedre hukommelseskort
 5. Hvis du skal sette inn et andre par av ekstra DIMM-brikker, installerer du dem på øvre hukommelseskort på plass 3 og 4, de to siste plassene.
           
    Andre par av ekstra DIMM-brikker Tredje par av ekstra DIMM-brikker
  Øvre hukommelseskort
  Nedre hukommelseskort
 6. Hvis du skal sette inn et tredje par av ekstra DIMM-brikker, installerer du dem på nedre hukommelseskort på plass 3 og 4.
 7. Legg Mac Pro-maskinen ned på et mykt, rent klede på skrivebordet eller arbeidsflaten for å unngå riper i arbeidsflaten og på Mac Pro.
 8. Sett inn igjen begge hukommelseskortene ved å trykke dem rett ned til de sitter på hukommelsesplassen.

Trinn 3: Sette på igjen sidepanelet

 1. Reis Mac Pro-maskinen opp og sett på igjen sidepanelet.

  Viktig: Når du setter på igjen sidepanelet, må du påse at sperren er opp. Hold godt i sidepanelet, slik at det holder seg på plass mens du skyver sperren ned.

 2. Hold sidepanelet mot Mac Pro-maskinen og skyv sperren helt ned for å feste det.

 3. Du kan feste en lås eller kabel gjennom metalløret for å sikre Mac Pro-maskinen. Vend låseklaffen ned før du lukker sperren.

Tilbake til toppen

Lær mer

   

Kontrollere at datamaskinen gjenkjenner den nye hukommelsen

 1. Trykk på på/av-knappen for å slå på Mac Pro-maskinen.
 2. Når Mac OS-skrivebordet vises, velger du Apple () og Om denne maskinen, og kontrollerer at hukommelsesmengden som rapporteres er riktig.

Hvis den rapporterte hukommelsesmengden ikke er riktig, kan datamaskinen ha problemer med å gjenkjenne en hukommelsesmodul. Hvis det skjer, slår du av Mac Pro-maskinen, kontrollerer modulspesifikasjonene mot kravene som er oppført ovenfor, og gjentar installeringsinstruksjonene for å påse at modulene blir installert riktig. Hvis du fortsatt har problemer, tar du ut hukommelsen og leser kundestøtteinformasjonen som fulgte med hukommelsen, eller du kan kontakte leverandøren av hukommelsen.

Kjøpe hukommelse

Når du skal kjøpe DIMM-brikker til en Mac-maskin, må du forsikre deg om at leverandøren av hukommelsen følger JEDEC-spesifikasjonen (Joint Electron Device Engineering Council). Forhør deg med hukommelsesleverandøren for å forsikre deg om at DIMM-brikkene støtter de riktige taktmodusene og at SPD-funksjonen (Serial Presence Detect) er riktig programmert, som beskrevet i JEDEC-spesifikasjonen.

Publiseringsdato: