Mac mini: Ta ut eller installere minne

Finn ut hvordan du tar ut eller installerer minne i Mac mini-datamaskinen.

Generelt

For å minimere risikoen for skade på datamaskinkomponenter på grunn av statisk utlading er det viktig å bruke en antistatisk håndleddstropp ved arbeid med datamaskinens minne.

Velg din modell

Aktuelle modeller

 • Mac mini (2018)

For å oppgradere minnet i Mac mini (2018) går du til en Apple Store eller Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Aktuelle modeller

 • Mac mini (sent 2014)

Mac mini (sent 2014) har ikke RAM som kan installeres av brukeren. Du kan konfigurere minnet i Mac mini (sent 2014) når du kjøper den.

Aktuelle modeller

 • Mac mini (sent 2012)
 • Mac mini (midten av 2011)
 • Mac mini (midten av 2010)

Minnespesifikasjoner

Disse Mac mini-modellene har disse minnespesifikasjonene:

Antall minnespor 2
Maksimalt minne
 • 16 GB for Mac mini (sent 2012)
 • 8 GB for Mac mini (midten av 2011) og Mac mini (midten av 2010)
Minnekortspesifikasjoner
Tilleggsmerknader

For å få best mulig ytelse bør du ikke blande minnemoduler med forskjellige størrelser. Installer to identiske minnemoduler.

 • Et par minnemoduler på 2 GB, 4 GB eller 8 GB for Mac mini (sent 2012).
 • Et par minnemoduler på 1 GB, 2 GB eller 4 GB for Mac mini (midten av 2010) og Mac mini (midten av 2011).

Slik tar du ut eller installerer minne

Advarsel: Du må alltid slå av Mac mini-maskinen og trekke ut strømledningen før du installerer minne. Ikke installer minne mens Mac mini er koblet til strøm.

Trinn 1: Ta av bunndekselet

 1. Slå av Mac mini. Velg Slå av fra Apple-menyen ().
 2. Koble fra alle kabler. Koble fra strømledningen og alle andre kabler på Mac mini.
 3. Legg Mac mini opp ned på et mykt underlag (teppe eller håndkle), og drei deretter bunndekselet mot klokken for å låse det opp.

 4. Trykk på dekselet slik at det spretter opp på motsatt side, og ta det av.

Trinn 2: Ta ut de originale minnemodulene

 1. Skill forsiktig klipsene på sidene av den øverste minnemodulen akkurat så mye at siden spretter opp.

 2. Trekk modulen ut av sporet.

 3. Gjenta for å ta ut den andre, nederste modulen.

Trinn 3: Installer de nye modulene

 1. Trykk forsiktig siden med hakk på den nye minnemodulen inn i det nederste sporet mens du holder den motsatte siden lett hevet.


   
 2. Trykk ned på den hevede siden til klipset klikker på plass.


   
 3. Gjenta for å installere den øverste minnemodulen.

Trinn 4: Sett på plass bunndekslet

Advarsel: Ikke koble til strømledningen eller slå på Mac mini-maskinen før du har satt på plass bunndekselet. Du må aldri bruke Mac mini uten at bunndekselet sitter på plass.

 1. Sett på plass bunndekselet ved å bruke justeringsmerkene til å plassere det i ulåst stilling.


   
 2. Drei bunndekselet med klokken for å låse det på plass.


   
 3. Koble til strømledningen og eventuelle andre kabler du koblet fra.

Aktuelle modeller

 • Mac mini (sent 2009)
 • Mac mini (tidlig 2009)

Minnespesifikasjoner

Disse Mac mini-modellene har disse minnespesifikasjonene:

Antall minnespor 2
Grunnminne Bestillingskonfigurasjon til maksimal SDRAM-konfigurasjon
Maksimalt minne 4 GB
Minnekortspesifikasjoner Kompatibel:
– Small Outline Dual Inline Memory Module (SO-DIMM)-format
– 1066 MHz PC3-8500, DDR3
– Ubufret
– Ikke-paritet
– 204-pinners
Ikke kompatibel:
– Registre eller buffere
– PLL
– ECC
– Paritet
– EDO RAM
Tilleggsmerknader For å få best mulig ytelse bør du ikke blande størrelser. Installer alltid to identiske minnemoduler (to minnemoduler på enten 1 eller 2 GB).

Slik tar du ut eller installerer minne

Viktig: Du må ikke manuelt oppgradere eller bytte ut minnet i disse Mac mini-modellene. Kontakt i stedet en Apple-autorisert tjenesteleverandør som kan installere minne for deg.

Aktuelle modeller

 • Mac mini (midten av 2007)
 • Mac mini (sent 2006)
 • Mac mini (tidlig 2006)

Minnespesifikasjoner

Disse Mac mini-modellene har disse minnespesifikasjonene:

Antall minnespor 2
Grunnminne Bestillingskonfigurasjon, minst 512 MB med DDR2 SDRAM (én 256 MB SO-DIMM i hvert spor)
Maksimalt minne 2 GB
Minnekortspesifikasjoner Kompatibel:
– Small Outline Dual Inline Memory Module (SO-DIMM)-format.
– 667 MHz, PC2-5300, DDR2-samsvarende.
– Ubufret
– Ikke-paritet
– 200-pinners
Ikke kompatibel:
– Registre eller buffere
– PLL
– ECC
– Paritet
– EDO RAM
Tilleggsmerknader For å få best mulig ytelse bør du bruke to SO-DIMM-er (én i hvert spor) med samme DIMM-størrelse (for eksempel to 512 MB SO-DIMM-er).

Slik tar du ut eller installerer minne

Du må ikke manuelt oppgradere eller bytte ut minnet i disse Mac mini-modellene. Ta i stedet kontakt med en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller Apple Store-butikk som kan installere minne for deg.

Bekreft at Mac ser det nye minnet

Slik kontrollerer du at datamaskinen gjenkjenner det nye minnet:

 1. Start opp datamaskinen.
 2. Når du ser skrivebordet, velger du Apple () fra menylinjen oppe til venstre og deretter Om denne maskinen.

Totalt minne omfatter minnet som fulgte med datamaskinen, pluss det nye minnet du har lagt til, eller hvis hele minnet er byttet ut, den nye totalstørrelsen på minnet. Du finner detaljert informasjon om mengden minne som er installert i datamaskinen, ved å åpne Systemprofil via Apple () og deretter Om denne maskinen. Klikk på Mer info og velg Minne under Maskinvare i Systemprofil.

Hvis den rapporterte minnestørrelsen ikke er riktig, eller hvis Mac mini gjentatte ganger spiller av tre toner, kan det være fordi den har problemer med å gjenkjenne en minnemodul. Hvis dette skjer, slår du av Mac mini, kontrollerer modulspesifikasjonene mot kravene som er oppført ovenfor, og gjentar installeringsinstruksjonene for å sikre at modulene blir installert riktig. Hvis du fortsatt har problemer, tar du ut minnet og leser kundestøtteinformasjonen som fulgte med minnet, eller du kan kontakte leverandøren av minnet.

Publiseringsdato: