Oppgradere eller installere minne i Mac mini

Finn ut hvordan du tar ut eller installerer minne i Mac mini-datamaskinen.

Før du begynner

For å minimere risikoen for skade på datamaskinkomponenter på grunn av statisk utlading er det viktig å bruke en antistatisk håndleddstropp ved arbeid med datamaskinens minne.


Velg din modell

Mac mini-modeller har forskjellige installeringskrav for minne (RAM). Velg Mac mini-modellen din for å se mer informasjon. Hvis du trenger hjelp til å avgjøre hvilken Mac mini du har, kan du lese om hvordan du identifiserer Mac mini-modeller.
 

2023, 2020

Chipene i Apple M-serien i Mac mini (2023) og Mac mini (M1, 2020) har integrert minne som ikke kan oppgraderes. Du kan konfigurere minnet i Mac mini når du kjøper den.

2018

Mac mini (2018) har ikke RAM som kan installeres av brukeren. Du kan konfigurere minnet i Mac mini (2018) når du kjøper den. For å oppgradere minnet i Mac mini (2018) går du til en Apple Store eller Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Tilgjengeligheten av RAM varierer etter land og region.

2014

Mac mini (sent 2014) har minne som er integrert i hovedkretskortet, og det kan ikke oppgraderes.

2012, 2011, 2010

For å fjerne eller installere minne i Mac mini (sent 2012)Mac mini (midten av 2011) eller Mac mini (midten av 2010) følger du denne fremgangsmåten.

Ta av bunndekselet

 1. Slå av Mac mini. Velg Slå av fra Apple-menyen .
 2. Koble fra strømledningen og alle andre kabler på Mac mini.
 3. Legg Mac mini opp ned på et mykt underlag (teppe eller håndkle), og drei deretter bunndekselet mot klokken for å låse det opp.

  To hender roterer bunndekselet på Mac mini
 4. Trykk på dekselet slik at det spretter opp på motsatt side, og ta det av.

  Én hånd trykker på den øverste siden av bunndekselet for å åpne det

Ta ut de originale minnemodulene

 1. Skill forsiktig klipsene på sidene av den øverste minnemodulen akkurat så mye at siden spretter opp.

  To hender sprer festeklipsene for å løsne minnemodulen
 2. Trekk modulen ut av sporet.

  Minnemodul vippet oppover slik at den kan tas ut av Mac mini
 3. Gjenta for å ta ut den andre, nederste modulen.

Installer det nye minnet

 1. Trykk forsiktig siden med hakk på den nye minnemodulen inn i det nederste sporet mens du holder den motsatte siden lett hevet.
  Ny minnemodul settes inn i minnesporet
 2. Trykk ned på den hevede siden til klipset klikker på plass.
  Minnemodul låst på plass i minnesporet
 3. Gjenta for å installere den øverste minnemodulen.

Sett på plass bunndekslet

Ikke koble til strømledningen eller slå på Mac mini-maskinen før du har satt på plass bunndekselet. Du må aldri bruke Mac mini uten at bunndekselet sitter på plass.

 1. Sett på plass bunndekselet ved å bruke justeringsmerkene til å plassere det i ulåst stilling.
  Undersiden på Mac mini med bunndekselet i en ulåst posisjon
 2. Drei bunndekselet med klokken for å låse det på plass.
  Undersiden på Mac mini med bunndekselet i låst posisjon
 3. Koble til strømledningen og eventuelle andre kabler du koblet fra.

Når du har installert minnet, må du bekrefte at Mac mini ser det nye minnet.

Bekreft at Macen ser det nye minnet

Slik kontrollerer du at datamaskinen gjenkjenner det nye minnet:

 1. Start datamaskinen.
 2. Når du ser skrivebordet, velger du Apple-menyen , og deretter velger du Om denne maskinen.
 3. Bekreft at minnet som er oppført, samsvarer med minnet du installerte.

Hvis den rapporterte minnestørrelsen ikke er riktig, eller hvis Mac mini gjentatte ganger spiller av tre toner, kan det være fordi den har problemer med å gjenkjenne en minnemodul. Hvis dette skjer, slår du av Mac mini, kontrollerer modulspesifikasjonene mot kravene for Mac mini-modellen din, og gjentar installeringsinstruksjonene for å sikre at modulene blir installert riktig. Hvis du fortsatt har problemer, tar du ut minnet og leser kundestøtteinformasjonen som fulgte med minnet, eller du kan kontakte leverandøren av minnet.

Publiseringsdato: