Om sikkerhetsinnholdet i OS X Yosemite v10.10.5 og sikkerhetsoppdatering 2015-006

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i OS X Yosemite v10.10.5 og Sikkerhetsoppdatering 2015-006.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil lese mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

OS X Yosemite v10.10.5 og sikkerhetsoppdatering 2015-006

 • Apache

  Tilgjengelig for: OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Det var flere sårbarheter i Apache 2.4.16, der den mest alvorlige kunne tillate at en angriper forårsaket nekting av tjeneste

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i Apache-versjonene før 2.4.16. Disse ble rettet ved å oppdatere Apache til versjon 2.4.16.

  CVE-ID

  CVE-2014-3581

  CVE-2014-3583

  CVE-2014-8109

  CVE-2015-0228

  CVE-2015-0253

  CVE-2015-3183

  CVE-2015-3185

 • apache_mod_php

  Tilgjengelig for: OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Det var mange sårbarheter i PHP 5.5.20, og den alvorligste kan forårsake kjøring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i PHP-versjonene før 5.5.20. Disse ble rettet ved å oppdatere Apache til versjon 5.5.27.

  CVE-ID

  CVE-2015-2783

  CVE-2015-2787

  CVE-2015-3307

  CVE-2015-3329

  CVE-2015-3330

  CVE-2015-4021

  CVE-2015-4022

  CVE-2015-4024

  CVE-2015-4025

  CVE-2015-4026

  CVE-2015-4147

  CVE-2015-4148

 • Apple ID OD-tillegg

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et ondsinnet program kan bli i stand til å endre passordet for en lokal bruker

  Beskrivelse: I enkelte tilfeller var det et tilstandshåndteringsproblem i passordgodkjenning. Problemet ble løst ved forbedret tilstandshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3799: en anonym forsker som arbeider med HPs Zero Day Initiative

 • AppleGraphicsControl

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjernehukommelsen

  Beskrivelse: Det var et problem i AppleGraphicsControl som kunne ha ført til avdekking av layouten til kjernehukommelsen. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5768 : JieTao Yang fra KeenTeam

 • Bluetooth

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En lokal bruker kan bli i stand til å kjøre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i IOBluetoothHCIController. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3779 : Teddy Reed fra Facebook Security

 • Bluetooth

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjernehukommelsen

  Beskrivelse: Et problem med håndteringen av hukommelse kunne ha ført til fremlegging av layouten til kjernehukommelsen. Problemet ble løst med forbedret håndtering av hukommelsen.

  CVE-ID

  CVE-2015-3780 : Roberto Paleari og Aristide Fattori fra Emaze Networks

 • Bluetooth

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En skadelig app kan få tilgang til varsler fra andre iCloud-enheter

  Beskrivelse: Det var et problem der en skadelig app kunne få tilgang til Varslingssenter-varsler for en Bluetooth-sammenkoblet Mac eller iOS-enhet via Apple Varslingssenter-tjenesten. Problemet berørte enheter som bruker Handoff og logget på samme iCloud-konto. Problemet ble løst ved å trekke tilbake tilgang til Apple Varslingssenter-tjenesten.

  CVE-ID

  CVE-2015-3786 : Xiaolong Bai (Tsinghua University), System Security Lab (Indiana University), Tongxin Li (Peking University), XiaoFeng Wang (Indiana University)

 • Bluetooth

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En angriper med privilegert nettverksplassering kan være i stand til å utføre et tjenestenektangrep ved å bruke feilformede Bluetooth-pakker

  Beskrivelse: Det var et problem med validering av inndata i parsing av Bluetooth ACL-pakker. Dette problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-3787 : Trend Micro

 • Bluetooth

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å forårsake uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere problemer med bufferoverflyt blueds håndtering av XPC-meldinger. Problemene ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-3777 : mitp0sh of [PDX]

 • bootp

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et skadelig Wi-Fi-nettverk kan være i stand til å finne ut hvilke nettverk en enhet har hatt tilgang til tidligere

  Beskrivelse: Etter tilkobling til et Wi-Fi-nettverk kan iOS ha kringkastet MAC-adresser til tidligere brukte nettverk via DNAv4-protokollen. Dette problemet ble løst ved å deaktivere DNAv4 i ukrypterte Wi-Fi-nettverk.

  CVE-ID

  CVE-2015-3778 : Piers O'Hanlon fra Oxford Internet Institute, University of Oxford (på prosjektet EPSRC Being There)

 • CloudKit

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et ondsinnet program kan være i stand til å få tilgang til iCloud-brukerposten til en tidligere pålogget bruker

  Beskrivelse: Det var en tilstandsinkonsistens i CloudKit når brukere logget av. Dette problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3782 : Deepkanwal Plaha fra University of Toronto

 • CoreMedia Playback

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var problemer med ødelagt hukommelse i CoreMedia Playback. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5777 : Apple

  CVE-2015-5778 : Apple

 • CoreText

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i behandlingen av fontfiler. Dette problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-5761 : John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • CoreText

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i behandlingen av fontfiler. Dette problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-5755 : John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • curl

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Flere sårbarheter i cURL og libcurl før 7.38.0, der en av dem kan tillate at eksterne angripere forbigår Same Origin Policy

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i cURL og libcurl før 7.38.0. Disse problemene ble løst ved å oppdatere cURL til versjon 7.43.0.

  CVE-ID

  CVE-2014-3613

  CVE-2014-3620

  CVE-2014-3707

  CVE-2014-8150

  CVE-2014-8151

  CVE-2015-3143

  CVE-2015-3144

  CVE-2015-3145

  CVE-2015-3148

  CVE-2015-3153

 • Data Detectors Engine

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Behandling av en sekvens med unicode-tegn kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var problemer med ødelagt hukommelse i behandlingen av Unicode-tegn. Problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5750 : M1x7e1 fra Safeye Team (www.safeye.org)

 • Valgruten for dato og tid

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Programmer som baserer seg på systemtid, kan ha uventet virkemåte

  Beskrivelse: Det var et godkjenningsproblem ved endring av systemvalgene for dato og tid. Problemet ble løst med ekstra godkjenningskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-3757 : Mark S C Smith

 • Ordliste-program

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En angriper med privilegert nettverksplassering kan være i stand til å avskjære brukernes spørringer i Ordliste-appen

  Beskrivelse: Det var et problem i Ordliste-appen som ikke sikret brukerkommunikasjon ordentlig. Dette problemet ble løst ved å flytte Ordliste-spørringer til HTTPS.

  CVE-ID

  CVE-2015-3774 : Jeffrey Paul fra EEQJ, Jan Bee fra Google Security Team

 • Diskfiler

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Behandling av en skadelig DMG-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i parsing av feilformede DMG-bilder. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3800 : Frank Graziano fra Yahoo Pentest Team 

 • dyld

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En lokal bruker kan bli i stand til å kjøre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et banevalideringsproblem i dyld. Dette ble løst gjennom forbedret miljørensing.

  CVE-ID

  CVE-2015-3760 : beist of grayhash, Stefan Esser

 • FontParser

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i behandlingen av fontfiler. Dette problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-3804 : Apple

  CVE-2015-5775 : Apple

 • FontParser

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i behandlingen av fontfiler. Dette problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-5756 : John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • groff

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Flere problemer i pdfroff

  Beskrivelse: Det var flere problemer i pdfroff, der det mest alvorlige kunne tillate vilkårlig endring av filsystemet. Disse problemene ble løst ved å fjerne pdfroff.

  CVE-ID

  CVE-2009-5044

  CVE-2009-5078

 • ImageIO

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Behandling av et skadelig TIFF-bilde kan føre til at et program uventet avsluttes eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var et problem med skadet hukommelse i behandlingen av TIFF-bilder. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5758 : Apple

 • ImageIO

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan resultere i fremlegging av prosesshukommelse

  Beskrivelse: Det var et problem med tilgang til uinitialisert hukommelse i ImageIOs håndtering av PNG- og TIFF-bilder. Besøk på skadelig nettsted kunne føre til sending av data fra prosesshukommelse til nettstedet. Dette problemet ble løst gjennom forbedret initialisering av hukommelse og ekstra validering av PNG- og TIFF-bilder.

  CVE-ID

  CVE-2015-5781 : Michal Zalewski

  CVE-2015-5782 : Michal Zalewski

 • Eldre installeringsrammeverk

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med rotrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med hvordan Install.frameworks «runner»-binære droppet rettigheter. Dette problemet ble løst ved forbedret rettighetshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5784 : Ian Beer fra Google Project Zero

 • Eldre installeringsrammeverk

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var en race-tilstand i Install.frameworks «runner»-ninære som førte til at rettigheter feilaktig ble droppet. Dette problemet ble løst ved forbedret objektlåsing.

  CVE-ID

  CVE-2015-5754 : Ian Beer fra Google Project Zero

 • IOFireWireFamily

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En lokal bruker kan bli i stand til å kjøre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var problemer med ødelagt hukommelse i IOFireWireFamily. Problemene ble løst gjennom ytterligere validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-3769 : Ilja van Sprundel

  CVE-2015-3771 : Ilja van Sprundel

  CVE-2015-3772 : Ilja van Sprundel

 • IOGraphics

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i IOGraphics. Problemet ble løst gjennom ytterligere inndatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3770 : Ilja van Sprundel

  CVE-2015-5783 : Ilja van Sprundel

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En lokal bruker kan bli i stand til å kjøre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med bufferoverflyt i IOHIDFamily. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5774 : TaiG Jailbreak Team

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjernehukommelsen

  Beskrivelse: Det var et problem i mach_port_space_info-grensesnittet som kunne ha ført til fremlegging av kjernehukommelseslayout. Dette ble løst ved å deaktivere mach_port_space_info-grensesnittet.

  CVE-ID

  CVE-2015-3766 : Cererdlong fra Alibaba Mobile Security Team, @PanguTeam

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var heltallsoverflyt i håndteringen avIOKit-funksjoner. Dette problemet ble løst gjennom forbedret validering av IOKit API-argumenter.

  CVE-ID

  CVE-2015-3768 : Ilja van Sprundel

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å forårsake systemnekting av tjeneste

  Beskrivelse: Det var et ressursuttømmingsproblem i fasttrap-driveren. Dette ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5747 : Maxime VILLARD fra m00nbsd

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å forårsake systemnekting av tjeneste

  Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i aktiveringen av HFS-volumer. Dette ble løst ved å legge inn ekstra kontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-5748 : Maxime VILLARD fra m00nbsd

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et skadelig program kan bli i stand til å utføre usignert kode

  Beskrivelse: Det var et problem som tillot at usignert kode ble føyd til signert kode i en spesialutformet utførbar fil. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av kodesignaturer.

  CVE-ID

  CVE-2015-3806 : TaiG Jailbreak Team

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En spesialutformet utførbar fil kan tillate utføring av usignert, skadelig kode

  Beskrivelse: Det var et problem i måten utførbare filer med flere arkitekturer ble evaluert på, og som kunne ha tillatt utføring av usignert kode. Problemet ble løst med forbedret validering av utførbare filer.

  CVE-ID

  CVE-2015-3803 : TaiG Jailbreak Team

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En lokal bruker kan kanskje utføre usignert kode

  Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i håndteringen av Mach-O-filer. Dette ble løst ved å legge inn ekstra kontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-3802 : TaiG Jailbreak Team

  CVE-2015-3805 : TaiG Jailbreak Team

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Parsing av en skadelig plist kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i behandlingen av feilformede plists. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3776 : Teddy Reed fra Facebook Security, Patrick Stein (@jollyjinx) fra Jinx Germany

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En lokal bruker kan bli i stand til å kjøre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med banevalidering. Dette ble løst gjennom forbedret miljørensing.

  CVE-ID

  CVE-2015-3761 : Apple

 • Libc

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Behandling av et skadelig regulært uttrykk kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var problemer med ødelagt hukommelse i TRE-biblioteket. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3796 : Ian Beer fra Google Project Zero

  CVE-2015-3797 : Ian Beer fra Google Project Zero

  CVE-2015-3798 : Ian Beer fra Google Project Zero

 • Libinfo

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å forårsake uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var problemer med ødelagt hukommelse i håndteringen av AF_INET6-sokler. Problemene ble løst ved forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5776 : Apple

 • libpthread

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i håndteringen av syscalls. Problemet ble løst gjennom forbedret låsetilstandskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5757 : Lufeng Li fra Qihoo 360

 • libxml2

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Det var flere sårbarheter i libxml2-versjoner før 2.9.2, der den mest alvorlige kunne tillate at en ekstern angriper forårsaket nekting av tjeneste

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i libxml2-versjoner før 2.9.2. Disse ble rettet ved å oppdatere libxml2 til versjon 2.9.2.

  CVE-ID

  CVE-2012-6685 : Felix Groebert fra Google

  CVE-2014-0191 : Felix Groebert fra Google

 • libxml2

  Tilgjengelig for: OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Parsing av et skadelig XML-dokument kan føre til fremlegging av brukerinformasjon

  Beskrivelse: Det var et problem med hukommelsestilgang i libxml2. Dette ble løst med forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2014-3660 : Felix Groebert fra Google

 • libxml2

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Parsing av et skadelig XML-dokument kan føre til fremlegging av brukerinformasjon

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i parsing av XML-filer. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3807 : Apple

 • libxpc

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i håndteringen av feilformede XPC-meldinger. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-3795 : Mathew Rowley

 • mail_cmds

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En lokal bruker kan bli i stand til å utføre vilkårlige shell-kommandoer

  Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i mailx-parsing av e-postadresser. Dette ble løst med forbedret rensing.

  CVE-ID

  CVE-2014-7844

 • Varslingssenter OSX

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Et skadelig program kan få tilgang til alle varsler som tidligere ble vist til brukere

  Beskrivelse: Det var et problem i Varslingssenter som førte til at brukervarsler ikke ble slettet riktig. Dette problemet ble løst ved riktig sletting av varsler som er lukket av brukere.

  CVE-ID

  CVE-2015-3764 : Jonathan Zdziarski

 • ntfs

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En lokal bruker kan bli i stand til å kjøre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i NTFS. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5763 : Roberto Paleari og Aristide Fattori fra Emaze Networks

 • OpenSSH

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Eksterne angripere kan bli i stand til å omgå en tidsforsinkelse for mislykkede påloggingsforsøk og utføre angrep med rå kraft

  Beskrivelse: Det var et problem med behandlingen av tastatur-interaktive enheter. Dette problemet ble løst gjennom forbedret validering av godkjenningsforespørsler.

  CVE-ID

  CVE-2015-5600

 • OpenSSL

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Det var flere sårbarheter i OpenSSL-versjoner før 0.9.8zg, der den mest alvorlige kunne tillate at en ekstern angriper forårsaket nekting av tjeneste

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i OpenSSL-versjoner før 0.9.8zg. Disse ble løst ved å oppdatere OpenSSL til versjon 0.9.8zg.

  CVE-ID

  CVE-2015-1788

  CVE-2015-1789

  CVE-2015-1790

  CVE-2015-1791

  CVE-2015-1792

 • perl

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Parsing av et skadelig regulært uttrykk kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var en heltallsunderflyt i måten Perl parset regulære uttrykk på. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2013-7422

 • PostgreSQL

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En angriper kan bli i stand til å forårsake uventet avslutning av et program eller få tilgang til data uten riktig godkjenning

  Beskrivelse: Det var flere problemer i PostgreSQL 9.2.4. Disse problemene ble løst ved å oppdatere PostgreSQL til 9.2.13.

  CVE-ID

  CVE-2014-0067

  CVE-2014-8161

  CVE-2015-0241

  CVE-2015-0242

  CVE-2015-0243

  CVE-2015-0244

 • python

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Det var mange sårbarheter i Python 2.7.6, og den alvorligste kan forårsake kjøring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i Python-versjonene før 2.7.6. Disse ble rettet ved å oppdatere Python til versjon 2.7.10.

  CVE-ID

  CVE-2013-7040

  CVE-2013-7338

  CVE-2014-1912

  CVE-2014-7185

  CVE-2014-9365

 • QL Office

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Parsing av et skadelig Office-dokument kan føre til at et program avsluttes uventet eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i parsing av Office-dokumenter. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5773 : Apple

 • QL Office

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Parsing av en skadelig XML-fil kan føre til fremlegging av brukerinformasjon

  Beskrivelse: Det var et problem med ekstern enhetsreferanse i XML-filparsing. Dette problemet ble løst ved forbedret parsing.

  CVE-ID

  CVE-2015-3784 : Bruno Morisson fra INTEGRITY S.A.

 • Quartz Composer Framework

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Parsing av en skadelig QuickTime-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i parsing av QuickTime-filer. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5771 : Apple

 • Hurtigvisning

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Søk etter et tidligere vist nettsted kan starte nettleseren og gjengi det nettstedet

  Beskrivelse: Det var et problem der QuickLook hadde mulighet til å utføre JavaScript. Problemet ble løst ved ikke å tillate utføring av JavaScript.

  CVE-ID

  CVE-2015-3781 : Andrew Pouliot fra Facebook, Anto Loyola fra Qubole

 • QuickTime 7

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Behandling av en skadelig fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt hukommelse i QuickTime. Problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3772

  CVE-2015-3779

  CVE-2015-5753 : Apple

  CVE-2015-5779 : Apple

 • QuickTime 7

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Behandling av en skadelig fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt hukommelse i QuickTime. Problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3765 : Joe Burnett fra Audio Poison

  CVE-2015-3788 : Ryan Pentney og Richard Johnson fra Cisco Talos

  CVE-2015-3789 : Ryan Pentney og Richard Johnson fra Cisco Talos

  CVE-2015-3790 : Ryan Pentney og Richard Johnson fra Cisco Talos

  CVE-2015-3791 : Ryan Pentney og Richard Johnson fra Cisco Talos

  CVE-2015-3792 : Ryan Pentney og Richard Johnson fra Cisco Talos

  CVE-2015-5751 : WalkerFuz

 • SceneKit

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Visning av en skadelig Collada-fil kan føre til utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var heap-bufferoverflyt i SceneKits håndtering av Collada-filer. Dette problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-5772 : Apple

 • SceneKit

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å forårsake uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i SceneKit. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3783 : Haris Andrianakis fra Google Security Team

 • Sikkerhet

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En standardbruker kan få tilgang til administratorrettigheter uten ordentlig godkjenning

  Beskrivelse: Det var et problem med håndteringen av brukergodkjenning. Dette problemet ble løst ved forbedret autentiseringskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-3775 : [Eldon Ahrold]

 • SMBClient

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å forårsake uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i SMB-klienten. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3773 : Ilja van Sprundel

 • Speech UI

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Parsing av en skadelig unicode-streng med talevarsler aktivert, kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i håndteringen av Unicode-strenger. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3794 : Adam Greenbaum fra Refinitive

 • sudo

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Det var flere sårbarheter i sudo-versjoner før 1.7.10p9, der den mest alvorlige kunne gi en angriper tilgang til vilkårlige filer

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i sudo-versjoner før 1.7.10p9. Disse ble løst ved å oppdatere sudo til versjon 1.7.10p9.

  CVE-ID

  CVE-2013-1775

  CVE-2013-1776

  CVE-2013-2776

  CVE-2013-2777

  CVE-2014-0106

  CVE-2014-9680

 • tcpdump

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Det var flere sårbarheter i tcpdump 4.7.3, der den mest alvorlige kunne tillate at en ekstern angriper forårsaket nekting av tjeneste

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i tcpdump-versjonene før 4.7.3. Disse ble rettet ved å oppdatere tcpdump til versjon 4.7.3.

  CVE-ID

  CVE-2014-8767

  CVE-2014-8769

  CVE-2014-9140

 • Tekstformater

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Parsing av en skadelig tekstfil kan føre til fremlegging av brukerinformasjon

  Beskrivelse: Det var et XML- problem med ekstern enhetsreferanse i TextEdit-parsing. Dette problemet ble løst ved forbedret parsing.

  CVE-ID

  CVE-2015-3762 : Xiaoyong Wu fra Evernote Security Team

 • udf

  Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10 til v10.10.4

  Virkning: Behandling av en skadelig DMG-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i parsing av feilformede DMG-bilder. Dette problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3767 : beist fra grayhash

OS X Yosemite v10.10.5 inkluderer sikekrhetsinnholdet i Safari 8.0.8.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: