Hvis Apple Watch ikke er koblet til eller koblet sammen med iPhone

Hvis du ser et rødt iPhone-symbol på Apple Watch, eller hvis du prøver å koble sammen, men du finner ikke «i»-symbolet, kan du prøve å koble sammen enhetene igjen. 

Kontroller tilkoblingen til Apple Watch

Hvis du ikke mottar varsler, meldinger eller anrop på Apple Watch, er det ikke sikkert at Apple Watch og iPhone er koblet sammen. Når enhetene dine mister sammenkoblingen, vises det røde iPhone-symbolet  eller det røde X-symbolet X-symbol på urskiven. Du kan også kontrollere tilkoblingen din i Kontrollsenter. Når Apple Watch kobles til igjen, vises det grønne iPhone-symbolet .

Først holder du Apple Watch og den sammenkoblede iPhonen tett sammen. Hvis du fremdeles ser at enhetene er koblet fra hverandre, og trenger hjelp, prøver du fremgangsmåten under. Etter hvert trinn undersøker du om appen kan koble til.

 

 

Prøv å koble Apple Watch og iPhone sammen igjen

  1. Hold Apple Watch og den tilkoblede iPhonen tett sammen for å sørge for at de er innenfor rekkevidde.
  2. Sørg for at flymodus er slått av på iPhone, og at Wi-Fi og Bluetooth er slått på. Hvis du vil kontrollere dette, kan du åpne Kontrollsenter
  3. Hvis du ser Flymodus-symbolet  på urskiven, er flymodus på. Åpne Kontrollsenter og slå av Flymodus. 
  4. Omstart Apple Watch og iPhone.

Koble enhetene fra hverandre, og koble dem sammen igjen

Hvis Apple Watch fremdeles ikke får koblet til, fjerner du sammenkoblingen med iPhone og sammenkobler Apple Watch og iPhone igjen.

Kontakt oss

Hvis du fremdeles trenger hjelp, kontakter du Apple-kundestøtte.

Publiseringsdato: