Om Apple Watch og vannbestandighet

Finn ut mer om vannbestandigheten til Apple Watch, og om hva du skal gjøre hvis enheten blir våt.

Er Apple Watch vanntett?

Apple Watch er vannbestandig, men ikke vanntett.* Du kan for eksempel ha på deg og bruke Apple Watch under trening (det er greit å utsette den for svette), i regn og mens du vasker hendene.

Kan jeg svømme eller ta en dusj med Apple Watch?

Apple Watch Series 1 og Apple Watch (første generasjon) er motstandsdyktige mot sprut og vann, men det anbefales ikke å holde Apple Watch Series 1 og Apple Watch (første generasjon) under vann.

Apple Watch Series 2 og nyere kan brukes ved aktiviteter i grunt vann, som å svømme i et basseng eller i havet. Apple Watch Series 2 og nyere kan derimot ikke brukes ved dykking med maske, kjøring på vannski eller andre aktiviteter som innebærer høy hastighet gjennom vann eller nedsenking til dypere enn grunt vann. 

Det er OK å dusje med Apple Watch Series 2 og nyere, men vi anbefaler at Apple Watch ikke eksponeres for såper, sjampoer, balsam, kremer og parfymer. Disse kan ha negativ virkning på vannbeskyttende pakninger og akustiske membraner. Apple Watch bør renses med ferskvann og tørkes med en lofri klut om den kommer i kontakt med noe annet enn ferskvann.

Vannbestandighet er ikke en permanent egenskap og kan reduseres over tid. Apple Watch kan ikke sjekkes om igjen for vannbestandighet eller tettes på nytt. Følgende kan påvirke vannbestandigheten til Apple Watch og bør unngås:

  • At Apple Watch faller eller blir utsatt for andre typer støt.
  • At Apple Watch blir utsatt for såpe eller såpevann, for eksempel ved dusjing eller bading. 
  • At Apple Watch eksponeres for parfyme, løsemidler, rengjøringsmidler, syrer eller syrlige matvarer, insektmidler, kremer, solkremer, olje eller hårfarge. 
  • At Apple Watch eksponeres for vann i høy hastighet, for eksempel ved kjøring på vannski. 
  • At Apple Watch brukes i en badstue eller et damprom. 

Ikke alle remmer passer for bruk i vann. Det rustfrie stålet og lærremmene er for eksempel ikke vannbestandige og bør ikke eksponeres for væske.

Hva bør jeg gjøre hvis Apple Watch blir våt?

Hvis du får vannsprut på Apple Watch, tørker du av den med en myk, lofri klut. Ikke bruk varme, trykkluft eller spray av noe slag. Rengjør og tørk Apple Watch, remmen og huden etter trening eller kraftig svetting. Etter svømming bør Apple Watch Series 2 og nyere skylles med varmt springvann. Tørk Apple Watch og remmen nøye om de har vært eksponert for ferskvann. Lær mer om rengjøring av Apple Watch

Hvis din Apple Watch er blitt våt og høyttaleren høres dempet ut, følger du fremgangsmåten under. Ikke stikk noe inn i åpningene, for eksempel mikrofon- eller høyttaleråpningene, og ikke rist klokken for å bli kvitt vann. Om du lar Apple Watch lade over natten, kan det øke fordampningen.

På Apple Watch Series 3 og nyere kan målinger fra den barometriske høydemåleren bli mindre nøyaktige hvis det kommer vann inn i lufteventilen, for eksempel under svømming. Høydemåleren gjenopptar normal ytelse når vannet har fordampet.

Apple Watch Series 2 og nyere

Når du starter en svømmeøkt, låser Apple Watch automatisk skjermen med Vannlås for å unngå utilsiktede trykk. Når du er ferdig, vrir du på Digital Crown for å låse opp skjermen og fjerner eventuelt vann fra Apple Watch. Du hører lyder og kan kjenne vann på håndleddet. 

For å fjerne vann fra Apple Watch manuelt sveiper du opp på undersiden av klokkens forside for å åpne Kontrollsenteret, trykker Vannlås, og vrir deretter på Digital Crown for å låse opp skjermen og fjerne vann fra høyttaleren. 

Apple Watch Series 1 eller eldre

Sjekk om det er vann i mikrofonen eller høyttaleren, ved å plassere enheten, med høyttaleren ned, på en myk, lofri klut for å se om noe vann drypper ut. Vann i åpningen kan redusere høyttalerens eller mikrofonens ytelse inntil det er fordampet fullstendig. 

* Apple Watch Series 1 og Apple Watch (første generasjon) har en vannbestandighetsvurdering på IPX7 i henhold til IEC-standard 60529. Apple Watch Series 2 og nyere har en vannbestandighetsvurdering på 50 meter i henhold til ISO-standard 22810:2010. Classic Buckle, Leather Loop, Modern Buckle, Milanese og Link Bracelet-remmene er ikke vannbestandige.

 

Publiseringsdato: