Om håndteringen av RAW-bilder i iCloud-bilder og Bilder-appen

Les om hvordan du arbeider med RAW-bilder i iCloud-bilder og Bilder for macOS.

iCloud-bilder holder alle bildene og videoene dine oppdaterte på iPhone, iPad, iPod touch og Mac. Hvis bildebiblioteket inneholder bilder i RAW-format, kan du vise og redigere dem på Mac eller iPad.

Om RAW-filer på Macen

Tilgjengeligheten av RAW-filer på Macen er avhengig av noen forutsetninger:

  • Hvis du har valget Last ned originaler til denne maskinen slått på i Bilder (Bildet > Valg > iCloud > Last ned originaler til denne maskinen), vil du alltid ha RAW-filene dine i Bilder på Macen.
  • Hvis du har valget Optimaliser Mac-lagring slått på, vil RAW-filene være lagret i iCloud-bilder. Bilder-appen sparer diskplass på Macen ved å vise optimaliserte JPEG-versjoner av RAW-bildene. Hvis du redigerer et optimalisert bilde på Macen, vil Bilder laste ned RAW-filen til det bildet.
  • Når Bilder laster ned et RAW-bilde fra iCloud-bilder, oppretter appen en ny JPEG i full størrelse for optimal visning på Macen. RAW-filen og den innebygde JPEG-filen som allerede er lagret i iCloud, vil ikke bli erstattet. iOS-enheter vil vise den innebygde JPEG-filen.
  • RAW-filer som lagres utenfor biblioteket til Bilder-appen (som for eksempel i Bilder-mappen), vil alltid finnes på Macen, men lagres ikke i iCloud og vil ikke bli oppdatert i Bilder-appen på iPhone, iPad eller iPod touch.

Om RAW-filer importert til iPad med Camera Connection Kit

Hvis du importerer RAW-bilder til en iPad med Camera Connection Kit, slår du på Last ned originaler eller redigerer bildene på Macen slik at filene er tilgjengelige på Macen i iCloud-bilder.

Publiseringsdato: