Slik bruker du reparasjonsverktøyet for Bilder-bibliotek

Hvis Bilder-biblioteket ikke åpnes eller hvis Bilder fungerer på en uventet måte, kan reparasjonsverktøyet for Bilder-bibliotek kanskje løse problemene.

Følg denne framgangsmåten for å bruke reparasjonsverktøyet for Bilder-bibliotek:

  1. Trykk og hold nede Tilvalg- og Kommando-tastene mens du åpner Bilder på Mac.
  2. Klikk på Reparer i dialogruten som åpnes, for å starte reparasjonsprosessen.

Du kan bli bedt om å skrive inn passordet for brukerkontoen din for å godkjenne bibliotekreparasjonen.

Reparasjonsverktøyet analyserer bibliotekets database og reparerer alle inkonsistenser det finner. Det kan ta litt tid, avhengig av størrelsen på biblioteket. Når prosessen er fullført, åpner Bilder biblioteket.

Hvis du reparerer et bibliotek som oppdateres automatisk med iCloud-bilder, blir alt innholdet i biblioteket oppdatert på nytt med iCloud når reparasjonsprosessen er fullført.

Publiseringsdato: