Angi sikkerhetskoderestriksjoner for Apple Watch

Hvis du håndhever sikkerhetskoderestriksjoner på en iPhone ved hjelp av en konfigurasjonsprofil, Mobile Device Management (MDM) eller Exchange-retningslinjer, kan du lese om hvordan disse restriksjonene gjelder for Apple Watch.

Sikkerhetskoderestriksjoner

Hvis du er en administrator av enheter, bør du være oppmerksom på følgende regler ved angivelse av sikkerhetskoderestriksjoner. Restriksjonene du angir, kan også berøre en Apple Watch når den er koblet sammen med en administrert iPhone.

Numeriske sikkerhetskoder

Apple Watch støtter numeriske sikkerhetskoder. Hvis restriksjonene tillater numeriske sikkerhetskoder, respekterer Apple Watch andre sikkerhetskoderestriksjoner du har angitt.

Hvis det for eksempel kreves av brukerne at de angir en iPhone-sikkerhetskode med minst 6 sifre uten repeterte sifre, må de lage en Apple Watch-sikkerhetskode som også oppfyller de kravene. Det er lurt å bruke en annen sikkerhetskode enn den som brukes på iPhone. 

Alfanumeriske eller sammensatte sikkerhetskoder

Hvis du har angitt restriksjoner som krever en sikkerhetskode med bokstaver eller spesialtegn på iPhone, kan du ikke angi noen sikkerhetskode på Apple Watch. I stedet må brukerne låse opp iPhone for å låse opp Apple Watch

Les mer

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: