Bruke Diktering på Apple Watch

Med Diktering kan du bruke stemmen din til å svare på meldinger og e-post og til andre oppgaver, som å søke i Kart. Du vil kanskje også kunne bruke Diktering sammen med tredjepartsapper.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Svare på meldinger

  1. Åpne en melding, rull ned til bunnen og trykk på mikrofonsymbol.
  2. Tal inn meldingen. Du kan også uttale skilletegn. Du kan for eksempel si «Har du noen ideer spørsmålstegn.»  
  3. Trykk Send.

Hvis du vil sende meldingen som tekst i stedet for lyd, kan du endre innstillingen på iPhone: Åpne Apple Watch-appen, trykk på Min klokke-fanen og trykk på Meldinger > Dikterte meldinger.

Svare på e-post

  1. Åpne en e-postmelding og trykk på Svar i slutten av meldingen. Eller trykk bestemt på skjermen og deretter på Svar.
  2. Trykk på mikrofonsymbol.
  3. Tal inn meldingen og trykk på Ferdig. Du kan også uttale skilletegn. Si for eksempel «Hvordan var filmen spørsmålstegn». 
  4. Kontroller meldingen og trykk på Send.

Søke etter steder i Kart

  1. Åpne Kart.
  2. Trykk på Søk og deretter på Diktering.
  3. Si hva du søker etter og trykk på Ferdig.

Slå Diktering av eller på

Gå til Innstillinger > Generelt > Tastatur på iPhone. Slå deretter Aktiver diktering på eller av.

Bytte språk

Du kan bytte språk på alle skjermer hvor du har mulighet til å trykke på Diktering. Trykk på Svar eller Søk, trykk bestemt på skjermen, trykk på  og velg et språk. 

Når du bruker Diktering i en app på Apple Watch, er dikteringsspråket samordnet med tastaturspråket for den samme appen på iPhone. Hvis du for eksempel dikterer en melding på Apple Watch, er språket det samme som tastaturspråket på iPhone for den samtalen. Når du bytter tastaturspråk på iPhone for en melding eller app, endres også dikteringsspråket på Apple Watch.

Publiseringsdato: