Hvis Safari sier at det ikke kan etablere en sikker tilkobling, eller hvis nettstedet bruker svak kryptering

For å beskytte sikkerheten og personvernet må nettsteder bruke sterk kryptering for å sørge for en sikker nettilkobling.

Sikkerhetsforbedringer i OS X Yosemite v10.10.4 og iOS 8.4 bidrar til å beskytte mot viktige sikkerhetssårbarheter. Hvis en nettside er på en tjener som ikke oppfyller sikre kryptografiske standarder:

  • Safari vil si at det ikke vil åpne det nettstedet fordi det bruker svak kryptering. 
  • Eller Safari vil si at det ikke kan åpne siden fordi Safari ikke kan etablere en sikker tilkobling til tjeneren.

For å løse dette problemet må nettstedets administrator konfigurere tjeneren slik at den blir sikker.

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: