Hvis Apple TV (2. eller 3. generasjon) stopper ved dato- og klokkeslettskjermen under oppstart

Hver gang Apple TV slås på, oppdateres systemets dato og klokkeslett. Hvis Apple TV ikke får forbindelse med Internett eller med nettverksporten som brukes til å oppdatere datoen og klokkeslettet, kan enheten stoppe ved denne skjermen.

Apple TV kan ikke koble til nettverk som krever en ytterligere eller sekundær pålogging, for eksempel pålogging på en nettside. Disse nettverkene kalles kontrollerte nettverk, og de kan inkludere nettverk som er gratis å bruke og nettverk du betaler for å bruke på f.eks. arbeidsplasser, leiligheter, skoler, hoteller og butikker.

Hvis du prøver å konfigurere Apple TV med et kontrollert nettverk, er det ikke sikkert du kan fortsette forbi dato- og klokkeslettskjermen. Hvis du ikke bruker et kontrollert nettverk og likevel ikke kan fortsette forbi dato- og klokkeslettskjermen, prøver du fremgangsmåten nedenfor.

Hjemme

Hvis Apple TV er koblet til nettverket hjemme og ikke kommer forbi dato- og klokkeslettskjermen, prøver du å omstarte Internett-modemet og ruteren.

Hvis du fremdeles ikke får stilt dato og klokkeslett på Apple TV, kontakter du Internettleverandøren eller ruterprodusenten for å forsikre deg om at NTP-port 123 ikke er blokkert.

Du kan også prøve å koble Apple TV til et annet nettverk hvis det er tilgjengelig, for eksempel hos en venn. 

På arbeid eller skole

Hvis Apple TV er koblet til et bedrifts- eller institusjonsnettverk, må du forsikre deg om at nettverket, ruteren, brannmuren eller proxytjeneren er konfigurert for å tillate kommunikasjon via NTP-port 123.

Du kan også bruke Configurator til å lage en førstegangskonfigurasjon for Apple TV-enheter. Koble Apple TV til Configurator-tjeneren ved bruk av USB, og konfigurer deretter enheten ved hjelp av en profil.

Publiseringsdato: