Finne bilder eller albumer etter overføring av et bibliotek til Bilder

Hvis du mener du mangler bilder eller albumer etter at du har overført et iPhoto- eller Aperture-bibliotek til Bilder, sjekker du disse elementene.

Sjekk at du har overført riktig bibliotek

Hvis du har mer enn ett bibliotek i Bilder-mappen, vil Bilder be deg om å velge et bibliotek som skal overføres, første gang du åpner appen. Dette biblioteket blir standardbiblioteket og inneholder bildene som Bilder vil vise hver gang du åpner appen. 

Hvis du velger et annet bibliotek første gang du åpner Bilder, for eksempel et eldre iPhoto-bibliotek, ser du kanskje ikke alle bildene du forventer å se. Du kan overføre enda et bibliotek ved å holde nede Tilvalg-tasten når du åpner Bilder. Dette åpner dialogruten Velg bibliotek, der du kan velge fra tilgjengelige biblioteker i Bilder-mappen:

Klikk på Mine album i sidepanelet for å se alle albumene dine

Første gang du åpner Bilder, ser du alle bildene dine i Øyeblikk-visning. Denne visningen viser bildene enkeltvis, men viser ikke album. Klikk på Mine album i sidepanelet i Bilder-appen for å se dem.

Finne iPhoto-hendelser som har blitt albumer

Når du overfører et iPhoto-bibliotek til Bilder, gjøres iPhoto-hendelser om til albumer. Du kan finne disse albumene i en mappe med navnet iPhoto-hendelser i Albumer-visningen i Bilder.

Slå på Min bildestrøm

Hvis du hadde bilder som var mer enn 30 dager gamle i Min bildestrøm, og som du ikke importerte til iPhoto eller Aperture før du flyttet biblioteket til Bilder, vil ikke de bildene vises i Bilder.

Hvis du nylig har opprettet Apple-ID-en din, er kanskje ikke Min bildestrøm tilgjengelig. Hvis Min bildestrøm ikke er tilgjengelig, bruker du iCloud-bilder til å beholde bildene og videoene dine i iCloud. 

Du kan slå på Min bildestrøm i Bilder ved å følge denne framgangsmåten:

  1. Velg Bilder > Valg fra menylinjen.
  2. Klikk på iCloud-fanen i Valg-vinduet.
  3. Klikk på Min bildestrøm.

Vent på at Bilder skal generere alle miniatyrbildene

Når du overfører et bibliotek til Bilder, kan det ta litt tid å generere miniatyrbilder for hele biblioteket. Bildet vil vises som et hvitt kvadrat til miniatyrbildet er opprettet.

Finn ut hvordan Bilder viser smarte album og RAW + JPEG-bildepar

Bilder viser enkelte smarte album annerledes enn programmet de ble opprettet i. Finn ut mer om Hvordan Bilder viser smarte album fra iPhoto og Aperture.

Hvis Aperture-biblioteket inkluderte RAW + JPEG-bildepar, vil bare JPEG-filen være synlig i Bilder.

Vis alle bilder i bildesekvenser

Sett med bilder som tas i bildesekvensmodus med iPhone, vises med ett enkelt miniatyrbilde i Bilder. Hvis du vil se alle bildene fra bildesekvensen, dobbeltklikker du på miniatyrbilder og klikker på «Velg…».

Les mer

Når du har oppdatert Bilder for macOS, slår du på iCloud-bilder slik at bilder og videoer blir lagret i iCloud og oppdatert på iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV og iCloud.com.

Publiseringsdato: