Slå av Autoutfyll-valget i Bilder-prosjekter

Bilder kan automatisk velge og plassere bilder i prosjekter du oppretter. Følg denne framgangsmåten for å slå av dette valget mens du arbeider med et prosjekt.

Når du velger en gruppe av bilder som skal brukes i et Bilder-prosjekt, vises bildene i området under prosjektet. Du kan dra bildene ett og ett og plassere dem der du ønsker i prosjektet, eller du kan klikke på Autoutfyll-knappen rett over bildene. Når du klikker på Autoutfyll-knappen, plasserer Bilder automatisk bildene i prosjektet.

Følg denne framgangsmåten hvis du ønsker å slå av dette valget mens du arbeider med et prosjekt:

  1. Åpne prosjektet.
  2. Kontroll-klikk hvor som helst på den lysegrå bakgrunnen i prosjektet (området som omgir prosjektets innhold).
  3. Klikk på Aktiver autoutfyllforslag for å slå valget av.

Hvis du vil slå Autoutfyll-valget på igjen, følger du samme framgangsmåte.

Publiseringsdato: