Slå av Autoutfyll-valget i Bilder-prosjekter

Bilder kan automatisk velge og plassere bilder i prosjekter du oppretter. Følg denne framgangsmåten for å slå av dette valget mens du arbeider med et prosjekt.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Når du velger en gruppe av bilder som skal brukes i et Bilder-prosjekt, vises bildene i området under prosjektet. Du kan dra bildene ett og ett og plassere dem der du ønsker i prosjektet, eller du kan klikke på Autoutfyll-knappen rett over bildene. Når du klikker på Autoutfyll-knappen, plasserer Bilder automatisk bildene i prosjektet.

Følg denne framgangsmåten hvis du ønsker å slå av dette valget mens du arbeider med et prosjekt:

  1. Åpne prosjektet.
  2. Kontroll-klikk hvor som helst på den lysegrå bakgrunnen i prosjektet (området som omgir prosjektets innhold).
  3. Klikk på Aktiver autoutfyllforslag for å slå valget av.

Hvis du vil slå Autoutfyll-valget på igjen, følger du samme framgangsmåte.

Publiseringsdato: